K Code of Conduct - standardy odpowiedzialności firmy Kesko

Firma Kesko pragnie dawać przykład odpowiedzialnego postępowania. Przestrzegania wysokich standardów wymagają od nas także nasi interesariusze. Te oczekiwania w zakresie odpowiedzialnego postępowania dotyczą wszystkich obszarów działalności firmy Kesko.

Odpowiedniego przyswojenia treści K Code of Conduct oczekujemy od wszystkich pracowników i partnerów biznesowych firmy Kesko. Kodeks zawiera 12 zasad i przejrzyste przykłady oczekiwań, jakie pracownicy i partnerzy firmy Kesko muszą spełniać na przykład w takich obszarach, jak prawa człowieka, troska o środowisko i uczciwa konkurencja.

„Odpowiedzialny sposób prowadzenia działalności gospodarczej to klucz do osiągania stabilnych wyników finansowych. Wszystko co robimy opiera się na wzajemnym zaufaniu między Kesko, sklepami grupy K, naszymi klientami i partnerami” — podsumowuje we wstępie do kodeksu Prezes i Dyrektor generalny, Mikko Helander.

Zapoznaj się z K Code of Conduct