Wizja, misja, wartości

Partner w zakresie zintegrowanych usług materiałowych

Najlepszy partner w zakresie zintegrowanych usług materiałowych oraz międzynarodowy lider w swojej dziedzinie - oto główne cele firmy Onninen. Działamy w 7 krajach, zawsze staramy się być blisko swoich Klientów i jak najlepiej spełniać ich wymagania. Dbamy o relacje pracownicze, aspirując do „pracodawcy pierwszego wyboru”. Na wspólny sukces firmy Onninen pracuje kilka tysięcy osób. Od kilku pokoleń. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, aktywnie zaangażowaną w działania proekologiczne, m.in. na rzecz oczyszczania Morza Bałtyckiego.