Bezpieczeństwo i solidna instalacja ze złączkami do gazu firmy Conex Banninger

Dodano: poniedziałek, 20.11.2023


Pierwsze złączki zaprasowane zaczęto wykorzystywać już w latach 90. ubiegłego wieku, choć głównie były stosowane w instalacjach sanitarnych dostarczających zimnej oraz ciepłej wody. Uwagę konstruktorów i użytkowników przykuła możliwość uzyskania dokładnego, wytrzymałego i szczelnego połączenia, co spowodowało dynamiczny rozwój tej technologii także w innych instalacjach, między innymi gazowych.

Miedziane kolano z rurami do gazu prasowane palnikiem

Sprawdź złączki do gazu Conex Banninger w hurtowni Onninen

Normy i standardy bezpieczeństwa złączek do gazu B Press Gas

Wprowadzenie złączek zaprasowanych wymagało dostosowania prawa krajowego celem ujednolicenia norm polskich, europejskich i międzynarodowych. W efekcie paragraf 163 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych odnoszący się bezpośrednio do złączy zaprasowanych zyskał nowe brzmienie. W ustępie czwartym mowa jest o tym, gdzie i w jakich warunkach złącza takie mogą być stosowane.

Powyższy zapis w połączeniu z nowelizacją normy PN-EN 1775:2007 sprawił, że stosowanie złączek zaprasowywanych w instalacjach gazowych stało się nie tylko możliwe, lecz także powszechne, oczywiście pod pewnymi warunkami.

Dzięki temu złączki do gazu B Press Gas seria 5000 i 4000  zostały do powszechnego użycia na podstawie deklaracji zgodności.

Materiały:

 • Trójnik redukcyjny Conex Banninger B Press Gas 35 x 28 x 35 CUŁączniki ze stopu miedzi wykonane są z brązu (numer materiału CC 499K według normy PN-EN 1982);
 • Łączniki miedziane są wykonane z miedzi odtlenionej fosforem – typ CU-DHP (numer materiału PN-EN 12165 CW024A).

W tym miejscu należy dodać, że łącza poddawane są stałej i wymagającej kontroli produkcji oraz badaniom uzupełniającym próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym.

Badania złączy obejmują między innymi:

 • Szczelność próbek po zaciśnięciu;
 • Odporność na wahania temperatury;
 • Wytrzymałość mechaniczna;
 • Wytrzymałość termiczna;
 • Odporność na wibracje;
 • Wytrzymałość na zaginanie;
 • Wytrzymałość na skręcanie.

Certyfikat zgodności będący podstawą do oznaczania złączek znakiem budowlanym B wydawany jest na podstawie ciągłego nadzoru procesów produkcji złączek, ich ocenie i akceptacji.

Zastosowanie złączek do gazu B Press Gas

Złączki do gazu B Press Gas wykorzystywane są do instalacji paliw gazowych. Co do zasady, konstrukcja złączy ma zapobiegać rozszczelnieniu oraz ułatwić prace montażowe.
Łączniki wyposażone są w gwinty zewnętrzne i wewnętrzne, spełniające standardy:

 • Gwinty przyłączeniowe według ISO 7-1 i PN-EN 10226-1. Gwinty zewnętrzne stożkowe a wewnętrzne walcowe;
 • Gwinty mocujące walcowe według ISO 228.

Poszczególne elementy zaciśnięte są przy użyciu odpowiedniego narzędzia i szczęk o profilu „B”.

Cechy połączeń z wykorzystaniem złączek zaprasowanych B Press Gas:

 • Trwałość i wytrzymałość mechaniczna,
 • Uniknięcie nieosiowego (skośnego) włożenia rury i uszkodzenia elementu uszczelniającego dzięki cylindrycznemu prowadzeniu rury w łączniku przed pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym (przed o-ringiem);
 • Zaślepka Conex Banninnger B Press Gas 28 CUOpatentowany pierścień uszczelniający z systemem PI (Press Indicator) w trybach: „niezaciśnięty – nieszczelny”;
 • Łączniki >B< Press Gas z miedzi i stopów miedzi przeznaczone są do łączenia z miedzianymi rurami twardymi, półtwardymi i miękkimi według normy PN-EN 1057;
 • Możliwość połączenia z różnymi rodzajami instalacji za pośrednictwem kształtek przejściowych;
 • Temperatura pracy ciągłej do -20°C do 60°C;
 • Ciśnienie pracy maksymalnie 5 bar;
 • Długi okres eksploatacyjny (gwarancja producenta nawet 25 lat).
 • Wszystkie wyroby Conex spełniają wymagania dotyczące rodzaju zastosowanego metalu (miedź i jej stopy) oraz materiałów, z których powinny być wykonane uszczelnienia.

Złączki do gazu B Press Gas w hurtowni Onninen

Pośród licznych marek obecnych na polskim rynku, szczególnie wyróżnia się Conex Banninger, producent łączników, kształtek i zaworów do instalacji  gazowych, wodnych i grzewczych. Produkty tej firmy znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, przemyśle, a także obiektach przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Trójnik redukcyjny 35 × 28 × 35 CU B Press Gas

Trójnik do zaprasowania wykonany jest z miedzi odtlenionej  Cu-DHP (według
normy PN EN 1254) o parametrze czystości 99,99% oraz brązu CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K-DW) zgodnie z normą PN EN 1982. Seria B Press Gas. Zakres dostępnych średnic wynosi od 15 do 54 mm.

Trójnik redukcyjny Conex Banninger B Press Gas 35 x 28 x 35 CU przeznaczony jest do instalacji gazowych, LPG oraz gazów naturalnych. Produkt objęty jest 25 letnim okresem gwarancyjnym.

Łącznik redukcyjny 54 × 35 CU B Press Gas

Łącznik redukcyjny Conex Banninger B Press Gas 54 x 35 CUŁącznik redukcyjny Conex Banninger B Press Gas 54 x 35 CU znajduje zastosowanie przy wykonywaniu połączeń na rurach miedzianych w instalacjach na paliwa gazowe wg PN-C 04750:2002.

Materiały (miedź i brąz) o stopniu czystości podanym w powyższym opisie. Brąz (numer materiałowy CC499K-DW, zgodnie z normą PN EN 1982) cechuje zredukowana zawartość ołowiu i niklu. Gwarancja 25 lat.

Zaślepka 28 CU B Press Gas

Zaślepka Conex Banninnger B Press Gas 28 CU  przeznaczona jest do trwałego lub tymczasowego zamknięcia otworów w instalacjach gazów naturalnych, LPG i sprężonego powietrza. Najwyższa jakość zastosowanych materiałów (miedź i brąz) pozwalają na bezawaryjną eksploatację zaślepki przez okres minimum 25 at. Tyle też wynosi okres gwarancyjny. Dostępne średnice od 15 do 54 mm. Produkt oznaczony symbolem >B<.

Wszystkie produkty instalacyjne do gazu w ofercie hurtowni Onninen gwarantują uzyskanie wytrzymałych, dokładnych i szczelnych połączeń. Szybkość montażu złączy sprzyja podniesieniu wydajności pracy, co przekłada się na coraz szersze wykorzystanie technologii złączy zaprasowywanych w konstruowaniu i budowie instalacji gazowych.

Sprawdź złączki do gazu Conex Banninger w hurtowni Onninen