Bezpieczeństwo pożarowe w domach: jak wybrać odpowiednie systemy?

Dodano: wtorek, 2.07.2024


Temat bezpieczeństwa pożarowego to już nie tylko domena obiektów użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli i innych instytucji, bo równie często jest on poruszany w kontekście domów jednorodzinnych. Jak wybrać odpowiedni system do domu?

Młody instalator montuje centralę systemu przeciwpożarowego w domu jednorodzinnym na ścianie

Sprawdź systemy ppoż w hurtowni Onninen

Jakie przepisy przeciwpożarowe musi spełniać dom jednorodzinny?

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa określone są zasady, jakie muszą zostać zachowane, aby dom jednorodzinny spełniał podstawowe normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szczegółowe zasady zawarte zostały w Ustawie o Ochronie Przeciwpożarowej, z dnia 24 sierpnia 1991 r.  Warto podkreślić, że o ochronie ppoż należy myśleć już na etapie wykonywania projektu, a nie tylko w czasie budowy. Drugim istotnym dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych.

Centralka systemu ppoż Gazex MD-2.ZASposób ochrony przeciwpożarowej zależy przede wszystkim od ustalonej kategorii zagrożenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wyróżnia się V grup, a do każdej z nich przypisane są określone typy budynków, zgodnie z poziomem zagrożenia ppoż. Domy jednorodzinne i wielorodzinne klasyfikowane są w grupie ZLIV.

Dla domów jednorodzinnych przepisy ppoż są zdecydowanie mniej restrykcyjne niż w przypadku obiektów użyteczności publicznej, jednak warto mieć świadomość, że od dokonanych wyborów zależeć będzie bezpieczeństwo przebywających w domu osób. Mimo że prawo nie narzuca obowiązku, że musi zostać wykonana instalacja przeciwpożarowa, w tym odpowiednie czujniki dymu czy gazu, to coraz więcej osób decyduje się na ich instalację.

Budując dom jednorodzinny należy jednak pamiętać, że konieczne jest zachowanie odpowiedniej odległości od sąsiadujących budynków, wynosi ona odpowiednio 6 m lub 8 m, w zależności od tego, czy ściany budynków znajdujące się naprzeciw siebie posiadają otwory (okna, drzwi) czy nie.

Kolejna kwestią dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach jednorodzinnych jest dobór materiałów budowlanych, które właściwie zabezpieczą przed rozprzestrzenianiem się pożaru. Odporność ogniowa określona może być zarówno dla ścian, dachów oraz stropów. Budując domy szeregowe jednorodzinne inwestor wykonując ściany pomiędzy kolejnymi segmentami musi zadbać, aby były to ściany o wysokim stopniu odporności.

Szczególną uwagę należy zwrócić na instalację znajdującą się w domu. Jest ona potencjalnym źródłem pożaru, dlatego do jej wykonania należy wykorzystać wysokiej jakości materiały. Stan instalacji powinien być regularnie oceniany, a ewentualne problemy natychmiast naprawiane.

Drugim istotnym z punktu widzenia ochrony ppoż punktem jest wykorzystywany w domu system grzewczy. W zależności czy jest to piec CO, pompa ciepła, fotowoltaika, kominek czy inne rozwiązania, zawsze muszą one posiadać odpowiednie certyfikaty oraz spełniać określone standardy. Każda z instalacji grzewczych musi być zamontowana i wykorzystywana zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.

W domach musi być też odpowiednio zaprojektowana, wykonana i co ważne - działająca prawidłowo instalacja wentylacyjna. Jest to temat, który rozważać należy łącznie z ogrzewaniem. Szczególnie, jeśli w domu zamontowane jest ogrzewanie gazowe.

W jaki system sygnalizacji pożaru musi być wyposażony dom dla bezpieczeństwa?

Dom jednorodzinny również warto wyposażyć w system sygnalizacji przeciwpożarowej, aby zapewnić wszystkim maksymalne bezpieczeństwo. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i ogniochronne to m.in. specjalne detektory oraz urządzenia sygnalizujące.

Detektor gazu ziemnego metan Gazex DEX-12/NSystem sygnalizacji przeciwpożarowej składa się z trzech głównych elementów:

 • centrali alarmowej, która odpowiada za pozyskiwanie informacji z czujników, a w przypadku wykrycia pożaru przekazuje odpowiednie sygnały do sygnalizatora;
 • sygnalizatora - jego rolą jest ostrzeganie mieszkańców, gdy uzyska z centrali informację o zagrożeniu, w zależności od modelu może on emitować tylko dźwięk lub wykorzystywać dźwięk i światło;
 • detektory gazowe i dymu, które umieszczone są w określonych miejscach w domu, gdy wykryją zagrożenie, wówczas przekazują odpowiednie informacje do centrali.

Komponenty te ściśle ze sobą współpracują, przesyłając informacje i ostrzegając o zagrożeniu pożarowym. Aby system działał efektywnie, w domu muszą znaleźć się różne rodzaje czujników, w tym: czujnik gazu, tlenku węgla oraz czujniki termiczne. Dobrze, jeśli całość zostanie wyposażona również w czujnik zalania. Jego rolą jest wykrycie zalania, ponieważ woda mogłaby doprowadzić do zwarcia instalacji elektrycznej i pożaru. Dodatkowo, centrala musi zostać wyposażona w specjalny czujnik GSM, aby mogła wysyłać powiadomienia na telefony.

Przygotowując system zabezpieczeń przeciwpożarowych do domu trzeba pamiętać, aby był on wyposażony w dodatkowe, bateryjne zasilanie.

Sprawdź systemy ppoż w hurtowni Onninen

Podstawowe funkcje systemów SAP/SSP

SAP, czyli System Sygnalizacji Pożaru oraz SSP tj. System Sygnalizacji i Oddymiania, ich połączenie pozwala na zapewnienie maksymalnej ochrony. Systemy ogniochronne SAP to zaawansowane rozwiązania, które pozwalają na:

 • wykrywanie pożaru, dzięki odpowiednio rozlokowanym wewnątrz budynku czujnikom dymu i ciepła;
 • alarmowanie - w zależności od modelu mogą być wydawane sygnały dźwiękowe lub świetlne, lub dźwiękowe i świetlne;
 • powiadomienie służb ratunkowych, system reaguje szybciej niż człowiek, wysyłając powiadomienie bezpośrednio do służb może przyspieszyć ich przybycie na miejsce;
 • kontrolę dostępu, jest to funkcja szczególnie przydatna w obiektach użyteczności publicznej, gdzie odpowiednie sygnały pozwolą automatycznie odblokować drzwi przeciwpożarowe;
 • zarządzanie wentylacją, co pozwala na ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu;
 • rejestrowanie zdarzeń, SAP umożliwia zapis danych związanych z alarmem przeciwpożarowym.

Z kolei system SSP pełni nieco inną rolę. Do jego podstawowych zadań należy:

 • oddymianie pomieszczeń - pomaga sterować działaniem systemów wentylacyjnych, klap dymowych oraz wentylatorów oddymiających;
 • ewakuacja - pozwala skutecznie wspierać ewakuację, poprzez oddymianie traktów ewakuacyjnych;
 • monitorowanie jakości powietrza, w tym kontroli stężenia dymu, uzyskane dane pozwalają na efektywne działanie całego układu.

System SSP zawsze musi być zsynchronizowany z funkcjonującym systemem SAP, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo osób przebywającym wewnątrz budynku. Systemy sygnalizacji pożaru znajdują zastosowanie w wielu obiektach, dobrze dopasowane mogą być wykorzystywane również w budownictwie jednorodzinnym. Do prawidłowej instalacji elementów systemu przeciwpożarowe niezbędne mogą być odpowiednio dopasowane rozdzielnice i szafki obudowy puszki przeciwpożarowe. Dobór odpowiednich rozwiązań najlepiej jest pozostawić specjalistom.

W jaki dźwiękowy system ostrzegawczy warto zainwestować do domu?

Systemy przeciwpożarowe w domu to nie tylko czujniki dymu, ale cały system, który ma odpowiednio zadziałać, gdy zagrożenie pożarem jest realne. Pomaga on w szybszym rozpoczęciu ewakuacji. O ile w budynkach użyteczności publicznej znajdują się odpowiednie instalacje, to w domu jednorodzinnym nie zawsze. System powiadamiania to niezawodność i inwestycja we własne bezpieczeństwo.

Detektor propan-butanu Gazex DEX-15/N-10/30Wykorzystywane obecnie systemy alarmowe nie tylko ostrzegają przed zagrożeniem, jakim jest pożar, ale pomagają w jego rozprzestrzenianiu. W zależności mogą to być proste instalacje, a także wykorzystujące bardziej zaawansowane czujniki. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość integracji dwóch systemów - systemu alarmowego, który chroni przed włamaniem i kradzieżą oraz ochrona przeciwpożarowa. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie wydajności oraz jednoczesną ochronę mienia i znajdujących się w domu osób. Kompleksowe zapobieganie zagrożeniu to możliwość, którą warto wykorzystywać.

Nowoczesne rozwiązania wykorzystują komunikację werbalną, informując mieszkańców o charakterze zagrożenia i jego lokalizacji. Dobrze zaprojektowane i rozmieszczone w nieruchomości, ze względu na funkcje, wspomagają gaszenie pożarów oraz ewakuację ludzi z płonącego budynku.

Czy warto inwestować w urządzenia oddymiające do domu jednorodzinnego?

Inwestycja w instalację przeciwpożarową, to zapewnienie maksymalnej ochrony dla ludzi i mienia. Czujniki znajdujące się w pomieszczeniu, jak kuchnia, łazienka czy kotłownia sprawiają, że mogą one być monitorowane i gdy coś się stanie, system zarządzający informuje służby, ograniczy rozprzestrzenianie ognia. W ofercie Onninen znajdują się wyłącznie wysokiej jakości, sprawdzone i skuteczne instalacje oraz czujniki. Wszystkie produkty posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty, potwierdzające bezpieczeństwo nieruchomości, korzystającej z danego rozwiązania. Przykładem może być serce całego systemu, czyli centralka systemu ppoż Gazex Md-2.ZA. To niewielkich gabarytów rozwiązanie sprawdza się doskonale i cenione jest przez fachowców.

W zależności od potrzeb obiektu w pomieszczeniach muszą zostać zainstalowane odpowiednie czujniki. Tam, gdzie wykorzystywany jest gaz ziemny niezbędne będą detektory gazu ziemnego metanu w aluminiowej obudowie. Detektor gazu ziemnego metanu w aluminiowej obudowie Gazex DEX-12/N to model dedykowany do kotłowni gazowych. Warto zwrócić uwagę, że inne detektory stosowane są do wykrywania metanu, a inne propan-butanu, takie jak chociażby detektor propan-butanu Gazex DEX-15/N-10/30. Każdy z nich skonstruowany został w sposób pozwalający na maksymalizację bezpieczeństwa w przypadku pożarów. Projektowanie instalacji musi zatem uwzględniać indywidualne potrzeby.

Sprawdź systemy ppoż w hurtowni Onninen