Miernik paramterów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych

Dodano: czwartek, 15.07.2021


Bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Wynika on w dużej mierze z odchodzenia od tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii. Technologia ta stale się rozwija, co powoduje obniżenie kosztów.

Niestety, często rentowność inwestycji próbuje się poprawić poprzez obniżenie jakości, a co za tym idzie – spadek poziomu bezpieczeństwa samej instalacji fotowoltaicznej. Z tego względu bardzo istotne jest to, aby po montażu instalacja spełniała wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a jej wykonanie było zgodne z obowiązującymi przepisami. Upewnić nas o tym może tylko przeprowadzenie odpowiednich badań i sprawdzeń nodbiorczych oraz okresowych. Podstawą prawną jest tutaj przede wszystkim wieloarkuszowa norma PN-EN 62446, definiująca sposób i zakres kontroli bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych. Pomiary pozwalają na określenie nie tylko bezpieczeństwa, ale również efektywności danej instalacji i jej elementów.

Miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych MPI-540-PV

Norma dzieli badania na testy kategorii 1 i 2 oraz testy dodatkowe. Aby jednak móc w ogóle przystąpić do sprawdzenia, trzeba dysponować odpowiednimi przyrządami pomiarowymi. Miernik MPI-540-PV SONEL to wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych. Przyrząd zaprojektowano tak, aby spełniał wymagania norm PN-EN 61557 oraz PN-EN 61010, gwarantując tym samym odpowiednią dokładność i bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy. Miernik daje ogromne możliwości w badaniach ochrony przeciwporażeniowej i przy analizie jakości energii, z powodzeniem użyjemy go także do testów kategorii 1, zdefiniowanych przez normę PN-EN 62446, na które składają się:

  • ciągłość połączeń ochronnych,
  • rezystancja uziemienia,
  • rezystancja izolacji po stronie DC,
  • napięcie otwartego obwodu UOC,
  • prąd zwarcia ISC,
  • prądy pracy i moce po stronie DC i AC inwertera,
  • sprawność inwertera.

Norma nakazuje, aby przed przystąpieniem do pomiarów kategorii 1 wykonać wszystkie badania instalacji odbiorczej po stronie AC. Ich zakres z kolei określa norma PN-HD 60364. Miernik MPI-540-PV sprawdzi się również w tym przypadku. Mierząc parametry instalacji PV, takie jak prąd zwarcia ISC czy napięcie otwartego obwodu UOC, można w szybki sposób zweryfikować poprawność połączeń modułów w stringu, ich właściwą polaryzację i pracę. Pomiary mogą być wykonywane dla całego łańcucha paneli lub dla pojedynczego modułu. Producent zwykle podaje parametry poszczególnych elementów instalacji PV zmierzone w warunkach STC (Standard Test Conditions ). W celach porównawczych miernik może automatycznie przeliczyć wyniki do warunków STC. W tym przypadku należy ponadto zapisać parametry katalogowe paneli fotowoltaicznych w umieszczonej w przyrządzie bazie modułów. Jest to również niezbędne do przeliczeń oraz do oceny wyniku pomiaru. Ciągłość połączeń ochronnych i rezystancję uziemienia po stronie DC zmierzymy w ten sam sposób, jak w instalacjach odbiorczych AC. W przypadku badań rezystancji izolacji mamy natomiast taką różnicę, że pomiary odbywają się pod napięciem, należy zatem zachować szczególną ostrożność.

Sprawdzenie wartości prądów roboczych i mocy po stronie DC oraz AC musimy wykonać podczas pracy obydwu instalacji. Na podstawie tych pomiarów zweryfikujemy sprawność inwertera i porównamy ją ze sprawnością deklarowaną przez producenta. Wyniki zapisane do pamięci miernika można w dalszej kolejności wykorzystać w raporcie. Użyteczny będzie tutaj dedykowany do tego celu program: Sonel Pomiary Elektryczne 6. Wraz z całą gamą wyposażenia i możliwościami pomiarowymi miernik stanowi wartościowe narzędzie w pracy pomiarowca. Docenią go zwłaszcza elektroinstalatorzy wykonujący pomiary odbiorcze w instalacjach elektrycznych oraz fotowoltaicznych.

Tomasz Gorzelańczyk
SONEL S.A.

Sprawdź mierniki marki Sonel w ofercie hurtowni

Miernik elektryczny
Miernik Fluke
Miernik Sonel