Jaką izolacje do instalacji wybrać?

Dodano: środa, 4.08.2021


Nowoczesna izolacja instalacji sanitarnych, grzewczych czy c.w.u. powinna nie tylko gwarantować ograniczenie strat energii podczas przesyłu, ale też zapewniać bezpieczeństwo, np. w trakcie pożaru. Rozwiązaniem, które umożliwia spełnienie tych wymogów, jest Tubolit DG Plus firmy Armacell – elastyczna izolacja polietylenowa o zamkniętej strukturze komórkowej.

Tubolit DG Plus

Wybór izolacji na instalacje grzewcze, sanitarne czy wentylacyjne

Brak fachowej wiedzy lub przesadna oszczędność sprawiają, że wybór izolacji na instalacje grzewcze, sanitarne czy wentylacyjne często pozostaje kwestią przypadku. Tymczasem zastosowanie nieodpowiedniej otuliny prowadzi do marnotrawstwa energii i pieniędzy. Produkty wysokiej jakości, które zostały właściwie dobrane, mogą nie tylko zminimalizować straty podczas przesyłu medium, ale też poprawić wydajność urządzeń, co przekłada się na zmniejszenie kosztów. Co ważne, dzięki swoim właściwościom gwarantują ochronę przed kondensacją pary wodnej, zamarzaniem, rozprzestrzenianiem ognia, a także redukują hałas wydobywający się z instalacji. Istotną kwestią są też wymagania prawne. Dobrym wyborem będą izolacje polietylenowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociągowej, kanalizacyjnej i grzewczej powinny gwarantować nierozprzestrzenianie się ognia (NRO). Wszystkie te wymagania spełnia izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell. To elastyczna otulina zamkniętokomórkowa na instalacje grzewcze i sanitarne. Innowacyjny produkt firmy Armacell został wykonany z pianki polietylenowej, która jest materiałem nierozprzestrzeniającym ognia [NRO ]. Gwarantuje on bardzo niską emisję dymu podczas pożaru – w przypadku izolacji o grubości od 6 do 25 mm klasa reakcji na ogień wynosi BL-s1,d0, natomiast dla otuliny o grubości powyżej 25 mm wartość ta określona została na poziomie CL-s1,d0. Warto też podkreślić, że zakres temperaturowy Tubolit DG Plus wynosi od 0°C do +100°C , przewodność cieplna λ40°C=0,040 W/(m·K). Otulina dostępna jest teraz w aż 36 nowych rozmiarach, dzięki czemu z łatwością można ją dopasować do rur wielowarstwowych, z tworzyw sztucznych oraz stali.

Izolacja Tubolit DG Plus dla zrównoważonego budownictwa

Izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell charakteryzuje się nie tylko wysokimi parametrami technicznymi, ale jest również wyjątkowo przyjazna dla środowiska. Produkt ma kartę zgodności z certyfikatami BREEAM oraz LEED, czyli wielokryteriowymi systemami oceny i ochrony budynków, które promują zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy i stanowią obecnie standard na rynku nieruchomości. Izolacja Tubolit DG Plus spełnia m.in. odpowiedni poziom emisji lotnych związków organicznych (LZO) – całkowita zawartość LZO wynosi poniżej 0,3 mg/m3, a całkowita zawartość półlotnych związków organicznych poniżej 0,1 mg/m3. Tubolit DG plus został również odpowiednio pozyskany, co potwierdzają certyfikaty ISO14001 dla procesu łańcucha dostaw (polimer) oraz kluczowego procesu (produkcja izolacji). Produkt ma też wysokie parametry wytrzymałościowe – jego żywotność jest dłuższa niż 50 lat i może on zostać uszkodzony tylko poprzez zewnętrzną ingerencję bądź podczas instalacji. Pamiętajmy, że Tubolit DG Plus firmy Armacell jest jedynie częścią systemów w budynku. Ale dzięki zastosowaniu odpowiednich parametrów projektowych pozwala na istotną poprawę efektywności energetycznej instalacji oraz zwiększa bezpieczeństwo pożarowego w budynku.

Sprawdź izolacje polietylenowe w hurtowni Onninen

Tubolit DG Plus w sklepie Onninen