Jaki zawór wybrać do instalacji gazowej?

Dodano: poniedziałek, 10.05.2021


Ogrzewanie gazowe to obecnie jeden z najbardziej popularnych wyborów wśród konsumentów. Jest tańsze niż ogrzewanie elektryczne, a także bardziej przyjazne dla środowiska, niż to wykorzystujące kotły na paliwa stałe. Przepisy prawa budowlanego określają, w jaki sposób należy wykonać i eksploatować instalację gazową. Ze względu na palność i ryzyko wybuchu medium występującego w instalacji, należy kłaść szczególną uwagę na przestrzeganie wymagań zawartych w normach i warunkach technicznych. Wszyscy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie skutki spowodowane nierzetelnym zaprojektowaniem czy wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. W dzisiejszym artykule odnosimy się do warunków technicznych, jakim podlegają instalacje gazowe oraz podpowiadamy, jaki zawór gazowy wybrać. Zapraszamy do lektury!

Zawory kulowe Valvex do instalacji gazowej na białym tle

Z artykułu dowiesz się:

  • jak powinna być zaprojektowana i wykonana bezpieczna instalacja gazowa,
  • jakie są rodzaje gazów zasilających instalacje gazowe,
  • jak zbudowana jest instalacja gazowa
  • z którego zaworu kulowego najlepiej skorzystać. 

Sprawdź ofertę zaworów gazowych w hurtowni Onninen 

Gaz ziemny a gaz płynny

Gaz to jedno z konwencjonalnych paliw energetycznych. Mieszkańcy domów jednorodzinnych wykorzystują gaz do ogrzewania budynku oraz nagrzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Stosuje się go również w kuchni, gdzie staje się alternatywą dla kuchenek elektrycznych.

Garnek na palniku z gazem w kuchni

Ze względu na rodzaj gazu zasilającego instalację, układy możemy podzielić na:

  • instalacje gazowe zasilane gazem ziemnym z sieci,
  • instalacje gazowe zasilane gazem płynnym ze zbiornika.

Instalacje gazu płynnego zasilane są gazem płynnym magazynowanym w zbiorniku na zewnątrz budynku. Jako gaz służący do ogrzewania budynku zaleca się stosowanie czystego propanu. Gaz magazynowany jest w formie ciekłej, lecz do instalacji dopływa już w formie gazu. Ze względu na rodzaj stosowanej armatury, instalacja ta w części za kurkiem odcinającym nie różni się od instalacji gazu ziemnego.

Gaz ziemny transportowany jest rurociągami tworzącymi sieci gazowe. Gaz dostarczany jest do budynków przez przyłącza gazowe. Ze względu na ciągłość i koszty dostarczanego paliwa stanowi najbardziej optymalną opcję dla instalacji zasilanych gazem. To rozwiązanie nie jest jednak dostępne dla terenów, gdzie gazyfikacja jest nieopłacalna bądź niemożliwa do wykonania.

Instalacja gazowa w domu - podstawowe informacje

Instalacja gazowa dla domu jednorodzinnego musi mieć dwie charakterystyczne cechy: powinna być tak zaprojektowana, by spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz musi umożliwiać swobodne przeprowadzenie prac konserwacyjnych. Jest to układ rur, urządzeń i armatury, które znajdują się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Instalacja zasilana gazem ziemnym

Granicą pomiędzy siecią a instalacją gazową stanowi główny kurek gazowy. Obecnie w budownictwie jednorodzinnym istnieje obowiązek umieszczania kurka głównego wraz z gazomierzem i ewentualnym reduktorem w granicy nieruchomości, co sprawia, że część domowej instalacji gazowej poprowadzona jest w gruncie. Należy również zapewnić możliwość odcięcia instalacji znajdującej się w budynku od tej znajdującej się w gruncie, stosując zawór odcinający.

 Instalacja zasilana gazem płynnym

 W instalacji gazu płynnego zbiornik gazu znajduje się na terenie użytkowanej nieruchomości. W tym przypadku nie ma punktu, w którym sieć i instalacja łączą się ze sobą. Instalację dzieli się na 2 części: jedną - prowadzącą od zbiornika do głównego kurka odcinającego, która w zależności od metody poboru gazu ze zbiornika zawiera różne elementy regulacyjne i drugą łączącą z kolei kurek odcinający z instalacją wewnątrz budynku. Z punktu widzenia instalacji wewnątrz budynku układ nie różni się pod względem zastosowanej armatury od tej stosowanej w instalacjach gazu ziemnego.

Sprawdź zawory gazowe w hurtowni Onninen 

Projektowanie instalacji gazowej - o czym należy pamiętać?

W większości przypadków nie jest już wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę na potrzeby wykonania instalacji gazowej. Niezbędne jest jednak posiadanie projektu, który musi być wykonany przez uprawnionego projektanta.

Instalator sprawdza stan instalacji gazowej

Przyłącze gazowe powinno być poprowadzone jak najkrótszą i najprostszą drogą z możliwych. Musi ona przebiegać prostopadle do granicy działki, a odstępu od pozostałych elementów uzbrojenia działki muszą pozostać zachowane. Średnice przewodów dobierane są przez uprawnionego projektanta w zależności od ilości odbiorników gazu. Przejście przez przegrody ściany zewnętrznej budynku nie powinno być wykonane niżej niż 0,5 metra od podłogi piwnicy w rurze osłonowej. Prowadzenie przewodów gazowych w domu musi przebiegać natynkowo - z zastosowaniem specjalnych obejm. Pomiędzy kablami instalacji elektrycznej trzeba zachować odpowiednie odległości - gaz ziemny minimum 10 centymetrów powyżej przewodów elektrycznych, z kolei przewody z gazem płynnym muszą być zlokalizowane poniżej instalacji elektrycznej.

Należy pamiętać, że przepisy pozwalają na przesył gazu przewodami wykonanymi z tworzyw sztucznych tylko w przypadku rurociągów układanych w gruncie. Przejście instalacji do budynku powinno nastąpić pod powierzchnią terenu. Instalacje wewnątrz budynków powinny być wykonane ze stali bądź miedzi. W przypadku budynków wielorodzinnych przewody instalacji gazowej powinny być wykonane z rur stalowych łączonych przez spawanie na odcinku od 0,5m przed zewnętrzną ścianą budynku do kurków odcinających zamontowanych przed gazomierzami. W przypadku budynków jednorodzinnych ta sama zasada tyczy się przewodów wykonanych na odcinku od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do wyprowadzenia po za lico wewnętrzne tej ściany. Pozostałe odcinki mogą być wykonane zarówno z rur stalowych jak i miedzianych. W przypadku tych pierwszych poza spawaniem dozwolone są połączenia gwintowane. Przy drugich zaleca się natomiast lutowanie lutem twardym, jednak tu  przepisy pozwalają również na stosowanie innych połączeń, zgodnych z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej przewodów gazowych dla budynku.

Odbiór instalacji gazowych następuje po uprzednim wykonaniu głównej próby szczelności instalacji. Próbę tę przeprowadza się w trzech przypadkach: po wykonaniu nowej instalacji, każdej przebudowie lub remoncie oraz wyłączeniu z użytku na okres dłuższy niż pół roku. Próbę przeprowadza się odrębnie przed gazomierzami oraz dla pozostałej części instalacji.

Budowa zaworu kulowego do gazu Valvex

Przekrój zaworu kulowego Valvex do gazu

Sprawdź zawory kulowe marki Valvex


Chciałoby się napisać: "Jaki zawór jest, każdy widzi", ale to nie takie proste. Armatura do gazu, w tym zawory, to misternie wykonane przedmioty. Tym, co pierwsze rzuca się w oczy, jest rączka - dźwignia ze stali ocynkowanej, pokryta tworzywem sztucznym w kolorze żółtym. Na uszczelnienie trzpienia NBR70 składa się: podwójny o-ring z NBR70 (KGN); PTFE i o-ring z NBR70 (KGS, KGMS). Do budowy wytrzymałego korpusu został wykorzystany wysokiej jakości mosiądz CW617N. Mosiężną kulę wykończono chromem i wypolerowano. Do tego wszystkiego dochodzi też uszczelnienie kuli typu PTFE. Wszystkie elementy są wykonane z materiałów najwyższej jakości i razem składają się na zawór kulowy do gazu spełniający wymagania norm europejskich.

Jaki zawór kulowy do gazu wybrać? Dostępne rodzaje

Wśród zaworów kulowych dostępnych na rynku polecamy w szczególności dwa rodzaje. Są to:

 Zawory ORION wyróżniają się na tle konkurencji między innymi rozszerzonym zakresem temperatury pracy (klasa T3). Działają bez zarzutu zarówno przy 40-stopniowym mrozie, jak i 60-stopniowym upale. Ponadto mogą być poddawane warunkom ciśnieniowym nawet do 20 barów (MOP 5-20). Zawory ORION dostępne są w dwóch wariantach: z ergonomicznym motylkiem aluminiowym lub ze wzmocnioną dźwignią ze stali. Zawory Orion spełniają wszystkie wymagania stawiane zaworom do gazu ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Innowacją wśród zaworów do gazu występujących na rynku jest zawór 4TECH.  Wśród najważniejszych zalet tego zaworu należy wymienić opatentowany system uszczelniania, który powoduje samodoszczelnienie zaworu w przypadku pożaru. Pierścienie miedziane, zastosowane oprócz uszczelek teflonowych, stanowią dodatkowe uszczelnienie kuli zaworu.  Jest to unikatowe, a ponadto wymagane w przepisach zabezpieczenie na ewentualność pożaru. W miejsce stopionych w wyniku rosnącej temperatury uszczelek teflonowych i gumowych pozostają pierścienie miedziane, które w wyniku rozszerzalności cieplnej materiału doszczelniają zawór. Hamuje to wyciek gazu i zmniejsza ryzyko wybuchu.

Schemat budowy zaworu kulowego Valvex

Sam zawór to nie wszystko - co jeszcze kupić?

Wybierając zawór, warto od razu dobrać dodatkowe elementy, takie jak filtry mosiężne V-GAS. Filtry te stosuje się w instalacjach do wstępnego oczyszczania nośnika energii, jakim jest gaz. Mają tę samą odporność na wysokie i niskie temperatury, co opisywane wyżej zawory ORION. Co więcej, działanie filtrów V-GAS opiera się na wykorzystaniu odpowiedniego wkładu. Dzięki oczkom siatki filtracyjnej (w liczbie 700 na 1cm²), niemożliwe jest przedostanie się do instalacji zanieczyszczeń (dokładność oczyszczania: ~0,2 mm).

Bezpieczeństwo to podstawa. Dlatego przed przystąpieniem do wykonania instalacji gazowych, dokładnie zapoznajmy się ze wszystkimi formalnościami, których musimy dopełnić. Zatwierdzony projekt przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami to zaledwie wstęp do dalszego montażu. Podłączenie gazu wymaga konkretnych pozwoleń, a także precyzji na dalszym etapie prac. Warto też zainwestować we właściwy zawór kulowy. Modele typu ORION lub 4TECH zapewnią bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach i w przypadku sytuacji kryzysowych.

Sprawdź ofertę marki Valvex! 

Zawór 1/2
Zawór 3/4
Zawór 1 cal
Zawór 1/2 na 3/8
Zawór 3/8
Zawór kątowy 1/2
Zawór redukcyjny
Zawór gazowy
Skrzynka na zawór gazowy
Klucz do zaworów
Ogrzewanie gazowe