Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe - Walraven

Dodano: środa, 12.07.2023


Podstawą ochrony każdego budynku są poprawnie wykonane bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Mówiąc o ochronie przeciwpożarowej, na myśl przychodzą nam głównie jej aktywne środki, takie jak gaśnice i tryskacze. Jednak aby budynek był odpowiednio zabezpieczony, muszą one działać równolegle z bardziej ukrytymi środkami pasywnymi. Jeżeli bierne zabezpieczenia pożarowe zostaną pominięte, to ogień poprzez instalacje może rozprzestrzenić się po budynku.

Strażak gasi pożar

Sprawdź produkty Walraven w hurtowni Onninen

Dlaczego zabezpieczenia pożarów budynków są istotne?

Taśma ogniowa Walraven Pacifyre FPW 9.2m, 50x2mmStosowanie systemów ogniochronnych budynków jest niezwykle istotne ze względu na ochronę zdrowia i życia ich użytkowników. Odpowiednie zabezpieczenia przed pożarami budynków są wymogiem prawnym i regulacyjnym. Wiele jurysdykcji wprowadza przepisy dotyczące minimalnych standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które muszą być spełnione przez właścicieli i zarządców budynków. Przestrzeganie tych przepisów ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i odwiedzającym budynki.

Regulują to wymogi techniczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków. Posiadanie środków ochrony przeciwpożarowej w budynkach jest prawnie wymagane (zarówno w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych, jak i niemieszkalnych).

Zabezpieczenia pożarów mają kluczowe znaczenie dla ochrony mienia. Pożary mogą spowodować ogromne straty materialne, zniszczenie budynków, a nawet całkowitą utratę majątku. Dzięki odpowiednim systemom ochrony pożarowej możliwe jest szybkie reagowanie i minimalizowanie szkód.

Od czego zależy poziom odporności ogniowej w budynku?

Poziom odporności ogniowej i jej zasady zależą Opaski ogniowe Walraven BIS Pacifyre EFC od rodzaju budynku, jego przeznaczenia i czasu budowy – jednak pewien określony poziom jest wymagany, zarówno w przypadku czynnej, jak i biernej ochrony przeciwpożarowej, aby był zgodny z przepisami. Do biernych środków ochrony przeciwpożarowej zalicza się wszelkiego rodzaju zabezpieczenia dylatacji, przejść instalacji elektrycznych oraz wszystkie typy rurociągów, w tym:

  • grzewcze,
  • chłodnicze,
  • kanalizacyjne,
  • klimatyzacyjne,
  • wentylacyjne.

Walraven w swojej ofercie ma kompleksowe rozwiązania do wykonywania odpowiednich zabezpieczeń przejść instalacyjnych przez ściany lub stropy. Zadbaj o kompletne i poprawne zabezpieczenia pożarowe swojego projektu. Więcej informacji nt. produktów Walraven znajdziesz na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z Działem Technicznego Wsparcia Sprzedaży Walraven.

Produkty ogniochronne Walraven w hurtowni Onninen

Taśma ogniowa Pacifyre FPW

Taśma ogniowa Walraven Pacifyre FPW to specjalneAkrylowy uszczelniacz ogniowy Walraven Pacifyre A 300ml rozwiązanie, które zostało zaprojektowane specjalnie dla rur wykonanych z tworzyw sztucznych oraz rur wielowarstwowych, niezależnie od tego, czy posiadają izolację czy nie.

Taśma ta doskonale sprawdza się w różnych rodzajach konstrukcji, takich jak ściany lekkie i masywne, a także w stropach masywnych. Dzięki swojej elastyczności i uniwersalności, może być stosowana w różnorodnych warunkach budowlanych.

Opaski ogniowe Pacifyre FPC oraz Pacifyre EFC

Pacifyre FPC oraz opaska ogniowe Walraven Pacifyre EFC to opaski ogniowe, które stanowią idealne rozwiązanie dla miejsc trudno dostępnych, takich jak narożniki pomieszczeń lub skomplikowane elementy rurociągów, np. łączniki zagięte bądź kolanka.

Te opaski ogniowe są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić skuteczną ochronę przeciwpożarową w przejściach instalacyjnych znajdujących się w stropach i ścianach. Są one wyjątkowo przydatne w miejscach, gdzie tradycyjne metody zabezpieczeń przeciwpożarowych są trudne do zastosowania.

Uszczelniacze ogniowe Pacifyre S, Pacifyre A

Uszczelniacze ogniowe Pacifyre S i akrylowy uszczelniacz ogniowy Walraven Pacifyre A to specjalistyczne produkty, które zostały opracowane w celu uszczelniania połączeń pierścieniowych wokół rur, kołnierzy ogniowych, taśm ogniowych oraz spoin liniowych w ścianach i stropach.

Te uszczelniacze ogniowe są niezwykle przydatne w przypadku połączeń pierścieniowych, gdzie wymagane jest skuteczne zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia. Są one specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić niezawodne uszczelnienie i ochronę przeciwpożarową wokół tych połączeń.

Kołnierz ogniowy Pacifyre MK II do rur palnych

Kołnierz ogniowy Walraven BIS Pacifyre P 18-20Kołnierz ogniowy Walraven Pacifyre MK II to specjalne rozwiązanie przeznaczone do rur palnych, które zapewnia swobodne rozszerzenie i kurczenie się rury spowodowane termiczną rozszerzalnością materiału.

Konstrukcja kołnierza ogniochronnego została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić naturalne ruchy termiczne rur, które mogą rozszerzać się lub kurczyć w zależności od temperatury. Dzięki temu kołnierz ogniowy Pacifyre MK II doskonale dopasowuje się do tych zmian, zapewniając elastyczność i niezawodne uszczelnienie wokół rur palnych.

Sprawdź systemy ogniochronne w hurtowni Onninen