Certyfikacja oraz przegląd modeli - Zawory przeciwpożarowe NIBCO

Dodano: czwartek, 8.02.2024


Odpowiedni projekt, wykonanie i jakość instalacji przeciwpożarowych zapewniają optymalną ochronę życia i własności. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie na co dzień przebywa wiele osób – w budynkach użyteczności publicznej, biurowcach, centrach logistycznych oraz obiektach przemysłowych i handlowych.

Zasuwy i przepustnice przeciwpożarowe NIBCO

Sprawdź strefę marki NIBCO

Obecnie coraz więcej inwestorów wymaga instalacji przeciwpożarowych posiadających międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, FM czy też VDS. Są to dokumenty o globalnym zasięgu i renomie, gwarantujące zachowanie najwyższej jakości  i potwierdzające zgodność wyrobów z wymaganiami przeciwpożarowymi. Poza gwarancją najwyższej jakości, wspomniane certyfikaty są wymagane w procesie ubezpieczenia majątku i zapewniają dużo korzystniejsze warunki zawieranych polis.

Czym są UL/FM/VDS?

  • Logo FMLogo VDSFM (Factory Mutual) Global to amerykańska firma zapewniająca kompleksowe usługi w zakresie ubezpieczeń. Jest ona  światowym liderem w zakresie zewnętrznych usług testowania i certyfikacji.
  • Logo ULCertyfikat UL (Underwriters Laboratories) jest potwierdzeniem zgodności wyrobu z normami bezpieczeństwa obowiązującymi na amerykańskim oraz kanadyjskim rynku.
  • VdS jest niezależną niemiecką instytucją badawczą, która przeprowadza certyfikację produktów w zakresie technologii ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

Przepisy krajowe, CNBOP - Zawory przeciwpożarowe

Przed rokiem 2021 polskie przepisy nie wymuszały konieczności posiadania certyfikatów dla elementów użytych w montażu instalacji przeciwpożarowych (tryskaczowych i hydrantowych). Sytuacja zmieniła się diametralnie 1 stycznia 2021 roku. Od tej daty, przed wprowadzeniem do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym stałych urządzeń przeciwpożarowych producent zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu certyfikacji stałości właściwości użytkowych.

Wynika to z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. ( z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Rozporządzenia te zaklasyfikowały zawory przeciwpożarowe oraz większość pozostałych elementów instalacji przeciwpożarowych jako wyrób budowlany podlegający krajowemu systemowi oceny - 1. W praktyce oznacza to, że zawory przeciwpożarowe muszą posiadać Krajową Ocenę Techniczną oraz certyfikat stałości właściwości użytkowych wydane przez akredytowaną Jednostkę Certyfikacyjną. 

Zawory NIBCO - certyfikaty

Logo CNBOP-PIBZawory przeciwpożarowe NIBCO posiadają certyfikaty UL oraz FM, a niektóre modele również VDS. Dodatkowo zawory NIBCO posiadają Krajowe Oceny Techniczne oraz krajowe certyfikaty stałości właściwości użytkowych wystawione przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Aby zdobyć wyżej wymienione certyfikaty zawory NIBCO przeszły szereg testów i badań potwierdzających ich właściwości i zgodność ze standardami. Były to między innymi badania: odporności na ciśnienie hydrostatyczne, podciśnienie oraz przepływ, wytrzymałości mechanicznej, odporności na korozję, zużycie i starzenie, straty ciśnienia, szczelność.

Corocznie każda z tych instytucji przeprowadza audyt zakładów produkcyjnych, gdzie produkowane są zawory NIBCO. Poniżej przegląd trzech grup zaworów przeciwpożarowych NIBCO posiadającymi zarówno międzynarodowe certyfikaty,  jak i certyfikaty stałości właściwości użytkowych CNBOP.

Przepustnice NIBCO                              

Przepustnice do instalacji przeciwpożarowej NIBCOPrzepustnice są powszechnie stosowane w instalacjach tryskaczowych i hydrantowych zarówno w pompowniach jak i w pionach, jako zawory odcinające. Do łączenia korpusów przepustnic NIBCO z przewodami rurowymi należy stosować żeliwne złączki rowkowe (przepustnice typu GD) lub mocować je między kołnierzami ( przepustnice typu WD i LD).Maksymalne ciśnienie robocze przepustnic 20,7 Bar (300PSI)

Zasuwy NIBCO

Zasuwy do instalacji przeciwpożarowej NIBCOZasuwy NIBCO są stosowane w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych lub instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych jako armatura regulacyjna i odcinająca. Z instalacją łączone są za pomocą połączeń kołnierzowych. Typ  F-607-RWS  to zasuwa klinowa kołnierzowa z trzpieniem wznoszącym obsługiwana za pomocą kółka obrotowego. Trzpień zaworu dostosowany jest do montażu wyłącznika krańcowego. Typ F-609-RWS to zasuwa z trzpieniem niewznoszącym, przeznaczona do montażu z kolumną wskaźnikową poziomą Typ NIP-2AW (na ścianie lub stropie) lub pionową Typ NIP-1AU (zastosowanie podziemne). 

Maksymalne ciśnienie robocze zasuw, w zależności od ich średnicy wynosi:

  • Zasuwy od 2 ½” do 12” – 20,6 Bar (300 PSI)
  • Zasuwy 14”, 16” – 17,2 Bar( 250 PSI) 

Zawory zwrotne NIBCO        

Zawór zwrotny jest automatycznie działającym zaworem odcinającym. W zaworze tym różnica ciśnień powoduje otwarcie i zamknięcie przepływu.

Zawory zwrotne do instalacji przeciwpożarowej NIBCOZawór zwrotny najczęściej instalowany jest po tłocznej stronie pompy, aby zapobiec przepływowi wstecznemu i utrzymać ciśnienie w instalacji, w czasie kiedy pompa jest wyłączona.

Podobnie jak w przypadku przepustnic są one łączone z przewodami rurowymi przy pomocy żeliwnych złączek rowkowych - zawór zwrotny G-997 lub montuje się je między kołnierzami – KW-990-E-LF.

Maksymalne ciśnienie zaworów zwrotnych G-997, KW-990-E-LF 20,7 Bar (300 PSI)

Sprawdź strefę marki NIBCO

Czujnik przeciwpożarowy