Ciepło to towar, to produkt. Dobry czas na grzejniki Regulus

Dodano: poniedziałek, 24.06.2024


Cel wytwarzania ciepła jest oczywisty: jak najwyższy (całoroczny) komfort cieplny za jak najniższą cenę. Produkowany przez Was produkt (ciepło) trzeba jak najefektywniej, jak najtaniej i jak najszybciej dostarczyć do odbiorców końcowych.

Grzejnik miedziano-aluminiowy Regulus Sollarius wieszany na ścianie w salonie na tle miasta

Sprawdź ofertę marki Regulus w hurtowni Onninen

Jakie czynniki wpływają na efektywność cieplną grzejnika?

Trzy etapy:

  1. produkcja (źródło lub źródła ciepła);
  2. magazynowanie (jeśli wymaga tego płynność lub niestabilność procesu produkcji), centrum logistyczne dla celów c.o. – buforowy zbiornik ciepła, dla kumulacji ciepła pochodzącego z wielu źródeł + grzanie cwu – np. zasobnik stratyfikacyjny;
  3. dystrybucja – grzejniki centralnego ogrzewania.

Na każdym z wyżej wymienionych etapów dojść może do nieuzasadnionych strat. Ciepło można optymalnie wytworzyć lecz nieoptymalnie je magazynować lub dystrybuować. Dla maksymalnej ekonomiki grzania oraz komfortu cieplnego, wszystkie elementy procesu są istotne. Waszym celem jest maksymalne zadowolenie Waszego klienta.

Co interesuje użytkownika grzejników?

Grzejnik miedziano-aluminiowy R10/100 podłączenie boczne REGULLUS RB1010

1. Szybki dostęp do ciepła w pożądanej ilości. Ten wymóg gwarantuje możliwość produkcji i dystrybucji ciepła w szerokim zakresie temperatur zasilania, a nie tylko grzanie niskotemperaturowe – oczekiwanie użytkownika ważne w naszej strefie klimatycznej.

2. Tani start ogrzewania. Ten wymóg spełnią grzejniki miedziano-aluminiowe– dystrybutory ciepła o wysokiej sprawności i możliwie jak najmniejszej bezwładności cieplnej.

3. Łatwy start ogrzewania – cała instalacja uruchamiana w jednym punkcie, w prosty sposób, prosta do obsłużenia nawet przez laika.

4. Otwarta możliwość modyfikowania instalacji c.o. – zmiana źródła ciepła lub dołożenie nowego źródła ciepła – układ grzejnikowy czyli układ dystrybucji ciepła, pracujący z wysoką sprawnością, w szerokim zakresie temperatury zasilania, skonfigurowany według celów jak wyżej, może być zasilany dowolnym sterowalnym źródłem ciepła – pompą ciepła, kotłem stałopaliwowym, kominkiem z płaszczem wodnym, kotłem gazowym, kotłem elektrycznym. Zmiana źródła ciepła nie pociąga za sobą konieczności dokonywania żadnych zmian w układzie dystrybucji ciepła.

Grzejnikami, wymiennikami wymagającymi małej ilości energii startowej, pozwalającymi łatwo i taniej korzystać z centralnego ogrzewania przez okrągły rok, są grzejniki Regulus.

Sprawdź ofertę marki Regulus w hurtowni Onninen

Zielony grzejnik Regulus na ścianie w zielonym salonie
Różowy grzejnik dekoracyjny Regulus Decor pro w salonie
Grzejnik dekoracyjny Regulus na ścianie w szarym nowoczesnym salonie
Grzejnik Regulus Regullus na ścianie w pokoju mieszkania

Buforowy zbiornik ciepła w instalacjach z pompą ciepła

Buforowy zbiornik ciepła powinien być montowany w każdej instalacji, w której zachodzi podejrzenie, że zmniejszenie ilości zładu poprzez stopniowe zamykanie, odcinanie z cyrkulacji części grzejników lub stref grzania przez sterowniki pokojowe lub inne elementy np. zawory termostatyczne, może prowadzić do względnego przewymiarowania mocy źródła ciepła, a w efekcie do jego szkodliwego taktowania.

Wszyscy liczący się na polskim rynku, wiodący producenci lub dealerzy pomp ciepła zalecają stosowanie bufora we współpracy z ich urządzeniami, nawet do pomp inwerterowych, chociaż w tym wypadku bufory mogą być mniejsze, 5-10 ltr/kW mocy PC. Bufory są zalecane i to obojętnie czy pompa ciepła pracuje z podłogówką czy z grzejnikami. PC współpracująca z podłogówką także może taktować!

Grzejnik miedziano-aluminiowy Regulus S2/40 podłączenie boczne SOLLARIUS SB0204Pogoda w Polsce staje się coraz bardziej dynamiczna. Fale ekstremalnych upałów przeplatane są falami dokuczliwego chłodu. Posiadanie grzejników o małej bezwładności cieplnej umożliwia korzystanie z nich o każdej porze roku. Dlaczego? Gdyż ich energia startowa jest znikoma, grzanie łatwo jest uruchomić i równie łatwo zastopować.

Grzejniki nie są po to by stabilizować, chronić przed taktowaniem jakiekolwiek źródła ciepła! Grzejniki mają grzać – wtedy kiedy trzeba i ile trzeba. Grzejniki mają dystrybuować w optymalnej ilości wyprodukowane ciepło!

Pompa ciepła pracująca z właściwą dla jej optymalnej pracy histerezą + współpracujący z nią buforowy zbiornik ciepła to jeden obieg, to jeden „odrębny byt”. Pompa cyrkulacyjna (lub pompy cyrkulacyjne) + grzejniki to drugi obieg, to drugi „odrębny byt”.

Czy grzejniki współpracujące z pompą ciepła można wykorzystać także do chłodzenia?

Jak najbardziej i byłoby co najmniej dziwne, gdyby posiadacz pompy ciepła „przegapił” taką możliwość wykorzystania już posiadanego drogiego urządzenia.

Zasada: nie ma efektywnego chłodzenia pomieszczeń bez wymuszonej cyrkulacji powietrza poprzez wymiennik, zatem do realizacji funkcji chłodzenia użytkownik musi posiadać grzejniki – wymienniki zaopatrzone w wentylator.

Grzejnik miedziano-aluminiowy Regulus S5/200 podłączenie boczne SOLLARIUS SB0520Chłodzenie podłogówką? Praktyka odrzuca takie rozwiązanie. Podłoga nie nadaje się do celów chłodzenia z uwagi na fakt, że zimne, cięższe powietrze „przylega” do posadzki i nie miesza się z powietrzem ciepłym. Uzyska się „efekt zimnej podłogi”, a nie efekt chłodniczy. Kontrola chłodzenia tą drogą jest niemal niewykonalna: w miejscach gorzej wentylowanych (pod meblami, w narożnikach pomieszczeń) może dojść do wykraplania się wilgoci i do pojawienia się ognisk pleśni…

W przypadku grzejników z wentylatorem używanych do chłodzenia ich moc chłodnicza została określona dla tzw. chłodzenia suchego tj. bez przekroczenia punktu rosy (dT 10°C–28/18°C). W praktyce, w zależności od wilgotności powietrza dT pomiędzy temperaturą schładzanego wnętrza, a temperaturą czynnika chłodzącego (wody instalacyjnej) może być wyższa co oznacza istotnie wyższą moc chłodniczą. Przy wilgotności powietrza w okolicach 35% użytkownicy schodzą z temperaturą wejściową nawet do poziomu 11,5-12°C.

Grzejniki używane w funkcji suchego chłodzenia nie wymagają rynienki na skropliny, zatem nie wymagają odprowadzania skroplin.

Centralne chłodzenie pompą ciepła

Kilka, kilkanaście grzejników w instalacji posiada w sumie konkretną, nie do pogardzenia moc chłodniczą, wystarczającą podczas fali upałów do istotnej poprawy komfortu cieplnego chłodzonych tym sposobem wnętrz. Instalację centralnego ogrzewania w prosty sposób zmieniamy w instalację centralnego chłodzenia!

Sprawdź ofertę marki Regulus w hurtowni Onninen