Co jest potrzebne do przyłącza wody?

Dodano: piątek, 12.05.2023


Przyłącze wodne jest niezbędne z punktu widzenia wygodnej, bezproblemowej eksploatacji nieruchomości. Co należy wiedzieć o jego wykonaniu? Jakie formalności się z nim wiążą? Wyjaśniamy to w poniższym artykule.

Pozwolenie na budowę domu - formalności

Przyłączenie domu do sieci wodociągowej wiąże się z wieloma formalnościami i pochłania sporo czasu. Cały proces można jednak znacząco przyspieszyć i uprościć. Kluczowym aspektem okazuje się odpowiednie przygotowanie – zarówno od strony formalnej, jak i technicznej. By pomóc państwu uniknąć związanych z tym problemów, przygotowaliśmy zwięzły poradnik. Wyjaśniamy w nim, jakie wymagania musi spełnić inwestor, jakich formalności musi dopełnić oraz co jest potrzebne do przyłącza wody.

Przyłącze wodne – formalności

Starania o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej należy zacząć od sprawdzenia warunków zabudowy. Dzięki temu dowiemy się, jakie są zasady przyłączenia do wodociągu w danej lokalizacji. Z kolei warunki techniczne (dokładne miejsce przyłącza i skalę koniecznej rozbudowy sieci) ustala właściwy zakład wodociągowy.

Aby uzyskać niezbędne informacje i zgodę na przyłączenie do sieci wodociągowej, należy złożyć wniosek we wspomnianym zakładzie. Wniosek musi być uzupełniony aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową, wypisem z rejestru gruntów oraz potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomością. W niektórych przypadkach konieczne będzie ponadto poprowadzenie przyłącza przez sąsiednie nieruchomości. Wówczas inwestor powinien również dołączyć do wniosku pisemną lub notarialną zgodę ich właścicieli.

Po rozpatrzeniu wniosku inwestor otrzymuje zgodę na wykonanie przyłącza, która jest ważna przez okres dwóch lat. W dokumencie powinno być też zawarte zestawienie czynności, które należy wykonać w związku z podłączeniem do sieci. Do zgody załączane są następujące dokumenty:

  • oświadczenie zakładu o zobowiązaniu dostarczania wody na teren danej nieruchomości;

  • projekt umowy, która zostanie zawarta między obiema stronami po zakończeniu prac.

Na podstawie wydanej przez zakład wodociągowy zgody inwestor może przystąpić do projektowania przyłącza. Sporządzenie projektu należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Dobrym pomysłem będzie współpraca ze specjalistą stale współpracującym z danym zakładem. Dzięki temu można uniknąć problemów związanych z odbiorem projektu w zakładzie oraz jego zatwierdzeniem w urzędzie miasta lub gminy. Zatwierdzony projekt zachowuje ważność przez trzy lata.

Poza uzyskaniem zgody i zatwierdzeniem projektu, inwestor powinien również zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza. Należy zrobić to maksymalnie 30 dni przed rozpoczęciem prac, a zgłoszenie uzupełnić projekt zagospodarowania działki, opis techniczny instalacji i wykaz wymaganych uzgodnień. Jeśli urząd w przeciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do realizacji projektu. Pamiętajmy też, że urząd przydzieli nadzorcę, który będzie kontrolował przebieg prac.

Co jest potrzebne do przyłącza wody?

Pierwszy etap budowy przyłącza wody stanowi wybór wykonawcy. Może nim być sam zakład wodociągowy lub wybrana przez nas firma. W drugim przypadku należy zwrócić uwagę na to, czy ekipa przedsiębiorstwa posiada wymagane uprawnienia. Prace muszą też być poprzedzone wytyczeniem trasy przyłącza przez geodetę (po zakończeniu prac będzie on musiał ponadto wykonać inwentaryzację).

Nie zapominajmy też, że nie we wszystkich gminach zakłady wodociągowe oferują wykonanie przyłącza. Jeśli jednak nieruchomość położona jest na terenie, na którym jest to możliwe, warto rozważyć takie rozwiązanie. Wybudowanie przyłącza przez ekipę zakładu pozwala uniknąć problemów związanych z odbiorem, często też okazuje się dużo szybsze.

Jak widać, wykonanie przyłącza wodnego, chociaż może wydawać się skomplikowane, nie musi sprawić problemów. Wystarczy pamiętać o wymienionych w tym artykule zasadach. Jeśli decydujemy się na skorzystanie z usług zewnętrznej firmy, koniecznie sprawdźmy też jej referencje i opinie poprzednich klientów – dzięki temu będziemy w stanie uniknąć wielu trudności.

Sprawdź sieci i przyłącza wodociągowe w hurtowni Onninen