Co to jest aktywny kompensator mocy biernej SVG?

Dodano: poniedziałek, 26.06.2023


Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną i ciepło strat, natomiast energia bierna pulsuje pomiędzy źródłem energii i odbiornikiem. Jest niezbędna do prawidłowego działania odbiorników. Jednak jej nadmiar jest niekorzystny i skutkuje dodatkowymi kosztami. Czym dokładnie jest energia bierna i co to jest aktywny kompensator mocy biernej SVG? O tym przeczytasz w tym artykule.

Instalator przy rozdzielni

Sprawdź kompensatory mocy biernej w hurtowni Onninen

Jaki jest podział mocy biernej?

Kompensator aktywny mocy biernej Sinexcel SVG 010Moc bierną dzielimy na dwa rodzaje: indukcyjną i pojemnościową. Ta pierwsza pobierana jest z sieci elektroenergetycznej i jest niezbędna do wytworzenia pola magnetycznego w silnikach, transformatorach lub dławikach. Urządzenia te potrzebują pola magnetycznego, aby utrzymać warunki niezbędne do wykonania pracy. Z kolei moc bierna pojemnościowa zostaje oddana do sieci elektroenergetycznej przez różnego rodzaju odbiorniki np. oprawy oświetleniowe.

Mimo że występowanie mocy biernej jest konieczna to często wpływa ona na zwiększenie częstotliwości awarii sieci zasilającej, gdyż powoduje spadki napięć w liniach zasilających i transformatorach.

Jakie są ograniczenia prawne mocy biernej?

Przepisy prawa ograniczają ilość pobieranej mocy biernej. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku współczynnik tg ∅, który określa stosunek mocy biernej indukcyjnej do mocy czynnej. Przekroczenie wartości 0,4 wiąże się z poniesieniem kar finansowych naliczanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Dystrybutorzy energii elektrycznej pobierają również opłaty za wprowadzenie do sieci energii biernej pojemnościowej oraz zbyt wysokiego wolumenu energii biernej indukcyjnej.

Czym jest kompensacja mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej polega na zidentyfikowaniu jej źródła oraz dobraniu odpowiedniego rozwiązania, które będzie je kompensowało. Należy zainstalować urządzenia, które wytwarzają moc bierną w pobliżu odbiorników, co powoduje, że nie ma potrzeby transportowania jej przez sieć elektroenergetyczną. W celu kompensacji mocy biernej indukcyjnej wykorzystuje się baterie kondensatorów oraz kompensatory mocy biernej, natomiast przy kompensacji mocy biernej pojemnościowej - baterie dławików indukcyjnych. Dzięki zastosowaniu urządzeń kompensacyjnych ilość energii biernej pobieranej z sieci zostaje ograniczona i wyeliminowana zostaje możliwość przekroczenia dozwolonej wartości współczynnika tg ∅.

Co można zyskać kompensatorem mocy biernej?

W przypadku mocy biernej pojemnościowejKompensator aktywny mocy biernej Sinexcel SVG 015 jakikolwiek jej pobór traktowany jest jako ponad umowny i związany jest od razu z naliczaniem opłat. Koszty związane z ponad umownym poborem mocy biernej w niektórych przypadkach mogą stanowić 1/3 wartości miesięcznej faktury za energię elektryczną. Zastosowanie odpowiednich urządzeń kompensujących pobieraną moc bierną niweluje tę opłatę do zera.

Do niedawna opłaty za energię bierną ponosili prawie wyłącznie średni i duzi odbiorcy. Dzisiaj rozwój nowoczesnych liczników energii (które poza energią czynną zliczają również energię bierną) sprawił, że koszty związane z energią bierną ponoszą także małe firmy, instytucje publiczne czy zakłady komunalne. 

Kompensując moc bierną :

  • obniżymy rachunki za energię elektryczną w firmie
  • zredukujemy ponadnormatywny pobór energii biernej
  • ustabilizujemy pracę systemu elektroenergetycznego

Co to jest aktywny kompensator mocy biernej SVG?

Kompensator aktywny mocy biernej Sinexcel SVG 030Aktywny Kompensator mocy biernej SVG, jest urządzeniem energoelektronicznym, którego zadaniem jest kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej przy pomocy jednego modułu. Szybka odpowiedź, poniżej 10 ms, na dynamiczne zmiany wartości cos (φ) zapewnia bezwzględne utrzymanie zadanego parametru współczynnika mocy, indywidualnie w każdej fazie oraz ograniczenie migotania światła wywołanego dynamicznymi zmianami obciążenia mocą bierną. W urządzeniach alternatywnych jakimi są baterie kondensatorów czas odpowiedzi waha się pomiędzy kilkanaście a kilkadziesiąt sekund.

W aktywnym kompensatorze zaawansowane algorytmy sterownia zabezpieczają urządzenie przed przeciążeniami i eliminują wystąpienie rezonansu prądu. Modułowa budowa umożliwia bardzo szybką i wygodną rozbudowę, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc. Wyświetlacz kompensatora SVG umożliwia wykonanie parametryzacji urządzenia, podgląd parametrów sieci, kompensatora oraz obciążenia. Panel HMI ma wbudowaną pamięć do 500 zarejestrowanych zdarzeń (logs). Dodatkowo na wyświetlaczu można podejrzeć przebiegi prądów i napięć oraz wartości podstawowych parametrów, jakości energii elektrycznej takich jak: Moc czynna, bierna, pozorna, Cosφ, wartość RMS napięć i prądów, wartość prądu w przewodzie neutralnym, THDI, THDU, widmo harmonicznych prądu i napięcia, temperaturę tranzystora IGBT.

Kompensatory mocy biernej SVG w hurtowni Onninen

  • Jednym z urządzeń kompensujących Kompensator aktywny mocy biernej Sinexcel SVG 050 moc bierną w zakresie 10-200 kVar jest Kompensator aktywny mocy biernej SVG 010. Kompensator być rozbudowany do 8 modułów. Małe gabaryty urządzenia umożliwiają łatwą instalację nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Jest idealnym rozwiązaniem dla systemów zasilania, które wymagają efektywnej i elastycznej kompensacji mocy biernej.
  • Innym rozwiązaniem będzie kompensator aktywny mocy biernej SVG 015, oferujące płynną regulację mocy biernej. Dostępne wersje naścienne i Rack umożliwiają elastyczną instalację. Bezstopniowa kompensacja mocy biernej pozwala na precyzyjne dostosowanie do zmieniających się warunków. Jest to wszechstronny kompensator, który efektywnie wspomaga stabilność i wydajność systemów zasilania elektrycznego.
  • Jeżeli chodzi o Kompensator aktywny mocy biernej SVG30 o szybkim czasie odpowiedzi poniżej 15 ms. Dzięki 3-poziomowej topologii sterowników IGBT, zapewnia precyzyjną kontrolę mocy biernej. Częstotliwość przełączeń do 20 kHz minimalizuje straty energii i zwiększa efektywność pracy. Opcjonalny panel sterowania HMI 4,3" lub moduł Wi-Fi umożliwiają wygodne monitorowanie i sterowanie. Możliwość równoległego łączenia modułów pozwala na rozbudowę układu kompensacji mocy biernej.
  • SVG 050 Kompensator aktywny mocy biernej oferuje opcję 7" panelu sterowania umożliwiającego zapisywanie danych i eksport na zewnętrzny dysk USB. Panel sterowania kompensatora umożliwia również generowanie raportów tygodniowych, miesięcznych i bieżących z rejestrowanych parametrów, zmianę interwału agregacji danych oraz eksportowanie ich. Dodatkowo, typ ASVG tego kompensatora aktywnego umożliwia filtrację harmonicznych prądu o rzędach H3, H5, H7, H9, H11 oraz H13, co pozwala na eliminację zakłóceń i poprawę jakości zasilania.

Sprawdź kompensatory mocy biernej w hurtowni Onninen