Dlaczego warto ogrzewać się kotłem elektrycznym Kospel

Dodano: sobota, 14.11.2020


Ogrzewanie kotłem elektrycznym to idealne rozwiązanie w budownictwie energooszczędnym, niskie koszty inwestycyjne, łatwość montażu, komfortowa obsługa i bezpieczeństwo.

Kotły elektryczne Kospel

Ogrzewanie elektryczne w świadomości wielu inwestorów nadal wydaje się stosunkowo drogie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nowoczesne technologie stosowane w budownictwie spowodowały zasadniczy spadek zużycia energii do celów grzewczych. Jednocześnie energia elektryczna jest i zawsze będzie najpowszechniej dostępnym oraz najbardziej komfortowym i bezpiecznym w eksploatacji medium.

Zobacz kotły elektryczne w hurtowni Onninen

Warto przeanalizować argumenty, które przemawiają za zastosowaniem kotła elektrycznego:

 1. Idealne w budownictwie energooszczędnym. Roczne koszty ogrzewania kotłem elektrycznym w domu o pow. 150 m² i zapotrzebowaniu na ciepło 6.000kWh/rok przy zastosowaniu tańszej taryfy opłat i bufora akumulacji ciepła kształtują się na poziomie 2.000 zł.
 2. Współpraca z kotłem na paliwo stałe lub z kominkiem. Zastosowanie kotła na paliwo stałe lub kominka z płaszczem wodnym jest najtańsze jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Jednak jest najmniej komfortowe. Wpięcie do instalacji kotła elektrycznego zapewnia bezobsługową pracę i poprawia komfort przy zachowaniu niedużych kosztów eksploatacji.
 3. Niskie koszty inwestycyjne. Budowa instalacji grzewczej opartej na kotle elektrycznym jest tańsza niż kotłowni gazowej, olejowej czy na paliwo stałe. Już cena samego kotła elektrycznego jest konkurencyjna. Odpadają koszty przyłącza gazowego, budowy komina i wkładu kominowego. Przyłącze elektryczne jest w każdym budynku a instalacja kotła jest łatwa i nie wymaga specjalnych pomieszczeń.
 4. Brak gazu. W przypadku utrudnionego dostępu do sieci gazowej najlepszym rozwiązaniem jest kocioł elektryczny. Paliwo stałe jest mało komfortowe a gaz płynny lub olej opałowy są drogie w inwestycji i eksploatacji. Instalacja elektryczna jest dostępna w każdym domu a koszt instalacji kotła elektrycznego jest niewielki. Przy dobrze ocieplonym budynku i akumulacji ciepła w taniej taryfie energetycznej - koszt ogrzewania kotłem elektrycznym jest nieduży.
 5. Komfortowa obsługa. Kotły elektryczne są komfortowe w użytkowaniu. Wyposażone w odpowiednie sterowanie pracują w pełni automatycznie a ich obsługa sprowadza się w zasadzie do przestawiania pracy na tryb letni lub zimowy.
 6. Niskie koszty obsługi serwisowej. Kotły elektryczne praktycznie nie wymagają okresowych przeglądów. Odpadają zatem koszty przeglądu instalacji gazowej, kominowej i wentylacyjnej.
 7. Bezpieczeństwo eksploatacji. Według danych straży pożarnej w sezonie grzewczym odnotowuje się nawet kilka tysięcy zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym ponad 100 ofiar śmiertelnych! Stężony tlenek węgla (czad), który może wydobywać się z niesprawnych kotłów gazowych, olejowych lub stałopalnych może zabić już w 60 sekund. Użytkowanie kotła elektrycznego nie stwarza zagrożenia zaczadzeniem ani wybuchem.
 8. Estetyka i łatwość montażu. Kotły elektryczne są niedużymi urządzeniami o estetycznym wyglądzie, które można łatwo powiesić na ścianie praktycznie w dowolnym pomieszczeniu.
 9. Ekologia. Energia elektryczna nie pomnaża zanieczyszczeń środowiska. Szkodliwe substancje nie powstają w domach ale tam, gdzie energia jest wytwarzana – w elektrowniach, w których spaliny są skutecznie oczyszczane.

 

Ile kosztuje ogrzewanie kotłem elektrycznym?

Koszty ogrzewania zależą od szeregu czynników. Sama cena energii jest tyko jednym z nich i to nie najważniejszym. Warto wiedzieć, o co należy zadbać i co należy zrobić, żeby nawet kilkukrotnie ograniczyć koszty ogrzewania.

1. Technologia i standard ocieplenia budynku

Największy wpływ na koszty ogrzewania ma zapotrzebowania budynku na ciepło, czyli technologia, w jakiej budynek jest wykonany i straty ciepła, jakie w nim występują. Bardzo ważny jest przy tym przemyślany projekt budynku (jego bryła) oraz usytuowanie wykorzystujące naturalne warunki (np. odpowiednie przeszklenie od strony południowej pozwalające „łapać” jak najwięcej energii słonecznej). Tabela prezentuje obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną oraz zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w zależności od standardu budynku (są to wielkości orientacyjne, realne zapotrzebowanie budynku należy określić na podstawie charakterystyki energetycznej wykonanej przez osobę do tego uprawnioną). Widać wyraźnie, że koszty ogrzewania w starym budynku mogą być wielokrotnie wyższe niż w nowym domu energooszczędnym!

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Zapotrzebowanie na ciepło
Budynek stary - słaba izolacja cieplna ok. 100 W/m2 ok. 200 kWh/m2/rok
Budynek nowy - dobra izolacja cieplna ok. 40 W/m2 ok. 100 kWh/m2/rok
Budynek energooszczędny ok. 20 W/m2 ok. 40 kWh/m2/rok

2. Podstawowe zasady energooszczędnego ogrzewania

 1. Odpowiednie sterowanie pracą instalacji – ograniczanie temperatury w pomieszczeniach, podczas gdy mieszkańców nie ma w domu oraz zastosowanie sterowania pogodowego mogą dać nawet ponad 30% oszczędności zużycia energii.
 2. Nie należy przegrzewać pomieszczeń - każdy 1OC więcej to o 6% wyższe koszty ogrzewania.
 3. Nie należy zasłaniać grzejników.
 4. Czujniki temperatury i termostaty należy umieszczać w miejscach, gdzie nie są narażone na przypadkowe oziębianie (przeciągi) ani ogrzewanie (np. przez promienie słoneczne).
 5. Prawidłowe wietrzenie pomieszczeń polegające na krótkotrwałym otwarciu okien na pełną szerokość przy jednoczesnym zamknięciu zaworów termostatycznych, co pozwala na wymianę powietrza na świeże bez nadmiernego wychładzania pomieszczeń.

 

3. Taryfa energetyczna

Koszty ogrzewania zależą również od odpowiedniego doboru taryfy opłat za energię elektryczną. W zależności od sprzedawcy energii stawki opłat są zróżnicowane. Średnio w Polsce wg cen z 2015 roku w taryfie całodobowej G11 koszt 1 kWh wynosi 0,54 zł. Do celów grzewczych generalnie najlepiej wybrać taryfę G12 lub G12w (weekendową). W przypadku taryfy G12 z tańszej energii można korzystać w godz. 22:00 - 6:00 i 13:00 - 15:00, czyli przez 42% czasu, co daje średnią cenę za 1 kWh na poziomie 0,49 zł.

Zobacz kotły elektryczne w hurtowni Onninen

4. Bufor c.o. do akumulacji ciepła

Wykorzystując tańszą taryfę energetyczną G12 warto dodatkowo akumulować ciepło. Stosuje się w tym celu zbiornik buforowy. W budynku o pow. 150m2, w którym zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi 6kW (40 W/m2), przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego - bufor o pojemności 600 - 800 l powinien zapewnić pracę kotła w taniej taryfie przez 80 - 100% czasu w ciągu sezonu grzewczego. W takim przypadku średni koszt 1 kWh spada nawet do 0,33 zł.

Porównanie rocznych kosztów Ogrzewania

Porównanie rocznych kosztów ogrzewania w domu energooszczędnym i tradycyjnym o pow. 150m2, przy zastosowaniu różnych taryf opłat za energię elektryczną i przy zastosowaniu bufora do akumulacji ciepła w tańszej taryfie, (opracowanie Kospel, średnie ceny 09.2015).

 

Współpraca kotła elektrycznego z kominkiem lub kotłem na paliwo stałe

Kotły elektryczne - współpraca z kominkiemZastosowanie paliwa stałego jest obecnie najtańsze w eksploatacji, jednak mało komfortowe. W przypadku kominka, jak i kotła stałopalnego należy pamiętać o systematycznym uzupełnianiu paliwa oraz czyszczeniu urządzeń. Kolejną niedogodnością jest brak możliwości pozostawienia kotłowni bez nadzoru, a dłuższy wyjazd np. na ferie wiąże się z ryzykiem zamarznięcia instalacji.

Te problemy eliminuje kocioł elektryczny, który będzie wspomagał ogrzewanie w chwilach, gdy z różnych przyczyn nie ma możliwości uzupełnienia opału. W pełni automatycznie będzie załączał się tylko, gdy np. w godzinach porannych wygaśnie ogień w kominku. Gdy wszyscy domownicy wyjadą na ferie - będzie podtrzymywał temperaturę przeciwzamrożeniową.

Instalacja kotła elektrycznego wiąże się z niewielkimi nakładami inwestycyjnymi, zdecydowanie niższymi niż w przypadku kotłów gazowych czy olejowych. Jednocześnie zużycie energii elektrycznej będzie niewielkie. Wykres prezentuje porównanie kosztów ogrzewania dla budynku wolnostojącego o powierzchni 150 m2, w którym roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wynosi 15.000 kWh. Przy obliczeniach przyjęto, że kocioł elektryczny będzie pracował jako wspomaganie, średnio przez 20% czasu w sezonie grzewczym.

Widać wyraźnie, że zastosowanie kotła elektrycznego w połączeniu z kominkiem lub kotłem węglowym tylko nieznacznie podnosi koszty eksploatacji. Natomiast korzyści płynące ze zdecydowanie większego komfortu obsługi całego systemu są ogromne.

Ogrzewanie różnymi źródłami energii

Porównanie kosztów ogrzewania różnymi źródłami energii (opracowanie Kospel, średnie ceny w Polsce, 03.2015).

 

Ogrzewanie w domu energooszczędnym – kocioł elektryczny czy pompa ciepła?

Budownictwo energooszczędne charakteryzuje się małym zapotrzebowaniem na energię do celów grzewczych. Rodzi się zatem pytanie czy warto ponosić olbrzymie koszty inwestycyjne związane z instalacją pompy ciepła? Czy warto budować przyłącze gazowe, specjalny wkład kominowy i kotłownię gazową?

Czy może bez ponoszenia zbędnych nakładów finansowych zainstalować nowoczesny, komfortowy i bezpieczny w eksploatacji kocioł elektryczny?

Jak zatem wygląda porównanie kosztów inwestycji i eksploatacji kotła elektrycznego w stosunku do pompy ciepła dla przykładowego domu o powierzchni 150 m² i zapotrzebowaniu na ciepło 6.000 kWh/rok?

Gruntowa pompa ciepła to wydatek rzędu 40.000 zł (cena pompy i wykonanie kolektora gruntowego). Przyjmując średnioroczne COP na poziomie 4,0 - pompa zużyje 1.500 kWh energii. Przy zastosowaniu taryfy G12 średni koszt 1 kWh wynosi 0,45 zł (cennik ENEA 2015). Zatem roczny koszt ogrzewania pompą ciepła będzie na poziomie 675 zł.

Kocioł elektryczny z buforem 400 l to wydatek na poziomie 6.000 zł. Kocioł zużyje 6.000 kWh energii. Przy zastosowaniu taryfy G12 i akumulacji ciepła średni koszt 1 kWh wyniesie 0,33 zł (cennik ENEA 2015). Zatem roczny koszt ogrzewania kotłem elektrycznym będzie na poziomie 1.980 zł.

Z prostego rachunku wynika, że instalacja pompy ciepła jest droższa o 34.000 zł różnica w rocznych kosztach eksploatacji wynosi 1.305 zł. Oznacza to, że inwestycja w pompę ciepła zwróci się dopiero po ponad 26 latach!

Można przypuszczać, że po takim czasie będą dostępne nowe rozwiązania technologiczne i system grzewczy będzie wymagał modernizacji. Należy też pamiętać, że przez tak długi czas pojawią się koszty obsługi serwisowej i pogwarancyjnej, które najprawdopodobniej będą zdecydowanie wyższe w przypadku pompy ciepła.

Porównanie kosztów inwestycji ogrzewania

W przypadku domu zbudowanego w tradycyjnej technologii (pow. 150m², roczne zapotrzebowanie na ciepło ok 15.000 kWh) różnica w rocznych kosztach eksploatacji zwiększy się do poziomu 3.260 zł. W takim przypadku zwrot z inwestycji w pompę ciepła jest szybszy ale nadal jest to ponad 10 lat!

Zobacz kotły elektryczne w hurtowni Onninen

promocja 500plus

Centralne ogrzewanie