Fotowoltaika - formalności i dofinansowanie

Dodano: niedziela, 15.11.2020


Chcesz założyć fotowoltaikę, ale nie wiesz o jakie formalności trzeba zadbać? Dział Doradztwa Technicznego Onninen przygotował pigułkę wiedzy, która pomoże Ci przejść przez wszystkie etapy wnioskowania. Zapraszamy do lektury!

Onninen Fotowoltaika - dokumenty i dofinansowanie

Mikroinstalacja i opusty - informacje ogólne

Mikroinstalacja to instalacja o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być:

 • osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • pozostałe podmioty prawa.

Operator ma obowiązek przyłączenia mikroinstalacji – przyłączenie odbywa się na zgłoszenie, jak również powinien odpowiedzieć na wniosek w ciągu 30 dni w przypadku mikroinstalacji. Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie pobiera się opłaty.

System opustów obowiązujący w Polsce polega na tzw. net-meteringu, który umożliwia rozliczenie wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii w ujęciu rocznym. To znaczy, że właściciel mikroinstalacji może wprowadzić do sieci nadwyżkę wyprodukowanej energii, a następnie ją odebrać. Dla przykładu – energia z mikroinstalacji fotowoltaicznej produkowana jest wyłącznie w dzień, niewykorzystana trafia do sieci, skąd wieczorem (gdy produkcja ustaje) możemy ją odzyskać.

Opust w przypadku mikroinstalacji:

 • do 10 kW – wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii,
 • powyżej 10 kW – wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w programie "Mój Prąd"

Etap 1. Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie do sieci / zgłoszenie instalacji – druk zależny od dostawcy energii TAURON/ENERGIA/PGE - różne formularze.
 • Załącznik C specyfikacja techniczna
 • Karty katalogowe modułów fotowoltaicznych i falownika
 • Deklaracja zgodności zgodność dla modułów i deklaracja zgodności falownika
 • Schemat instalacji fotowoltaicznej
 • Oświadczenie instalatora mikroinstalacji (zaświadczenie kwalifikacyjne gr. E, lub certyfikat OZE UDT, lub uprawnienia budowalne)  

Etap 2. Złożenie wniosku o dofinasowanie 

Wymagane dokumenty:

 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza przyłączenie instalacji (wypełnia energetyka)
 • Kopie faktur za instalację, montaż oraz materiały i wyposażenie niezbędne do montażu
 • Dowód opłacenia faktury lub oświadczenie o zapłacie
 • Dane z umowy kompleksowej z OSD (umowa nie jest załącznikiem, potrzebujesz tylko jej numer i datę zawarcia/zmiany po montażu licznika dwukierunkowego)

Obecnie wniosek składa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę https://mojprad.gov.pl/, do złożenia wniosku wymagany jest profil zaufany bądź e-dowód. O dotację w programie "Mój Prąd" możesz ubiegać się jeśli:

 • Spełniasz definicję Beneficjenta, czyli jesteś osobą fizyczną wytwarzającą energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji;
 • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
 • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

Warto odwiedzić:

Pomoc Onninen

W związku z wprowadzoną koniecznością uzgadniania i zgłaszania instalacji PV specjaliści z Działu Doradztwa Technicznego Onninen są do dyspozycji klientów i instalatorów, którzy dokonują zakupu komponentów do budowy instalacji fotowoltaicznych i służą pomocą w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej.

Fotowoltaika 10kw
Panele fotowoltaiczne 450W
Zestaw fotowoltaiczny
Zestaw fotowoltaiczny 10kW
Zestaw fotowoltaiczny 5kW
Fotowoltaika do grzania wody
Panele fotowoltaiczne 500 W
Panele pv