Fotowoltaika – nowe przepisy 2022, które musisz znać

Dodano: środa, 13.04.2022


W ostatnich latach Polacy bardzo chętnie inwestowali w instalacje fotowoltaiczne. Stanowiły one dobry sposób na obniżenie rachunków za energię elektryczną i częściowe bądź całkowite uniezależnienie się od podwyżek energii elektrycznej. W 2022 r. w życie wchodzą jednak nowe zasady, które zdaniem krytyków sprawią, że fotowoltaika przestanie się opłacać. Czy faktycznie jest się czego obawiać? Czy warto inwestować w ten rodzaj instalacji elektrycznej? Zobacz, co dokładnie zmieni się w ustawie o odnawialnych źródłach energii!

Fotowoltaika nowe przepisy 2022

Sprawdż panele fotowoltaiczne w Onninen

Jakie zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2022r.?

Najbardziej kontrowersyjną zasadą w ustawie o odnawialnych źródłach energii, jest sposób rozliczania prosumentów z nadwyżek wyprodukowanej energii. Nowe przepisy weszły w życie już 1 kwietnia 2022 r.  Skierowane są jedynie do przyszłych właścicieli mikroinstalacji PV (systemów o mocy do 50 kW). Model net-billingu, zastąpi dotychczasowy system net-metering. O co tak naprawdę chodzi?

Produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej jest ściśle powiązana z nasłonecznieniem oraz temperaturą. Dla naszej szerokości geograficznej szczyt produkcji energii przypada na koniec wiosny oraz lato. W wielu przypadkach dochodzi wówczas do wyprodukowania znacznych nadwyżek prądu, które mogą zostać wykorzystane w okresach mniejszej wydajności systemów, czyli przede wszystkim nocami oraz w sezonie zimowym. Do tej pory prosumenci mieli możliwość magazynowania energii w sieci elektroenergetycznej. Za tę usługę operator pobierał:

  • 20% energii w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp,
  • 30% energii w przypadku instalacji o mocy od 10 do 50 kWp.

Pozostałą część wyprodukowanych nadwyżek prądu, prosument mógł otrzymać całkowicie bezpłatnie. Takie rozwiązanie pozwalało mu zredukować wysokość rachunków nawet o 80 - 90%, które ograniczane były do wartości samych opłat stałych.

Moduły fotowoltaicznePo wprowadzeniu zmian w ustawie o OZE opisany wyżej system opustów przestaje obowiązywać instalacje zgłoszone do przyłączenia po 1 kwietnia (z wyłączeniem instalacji realizowanych w ramach „programów parasolowych”, dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, pod warunkiem, że umowa na ich zakup i montaż została zawarta do 31.03.2022 r., a wniosek o przyłączenie zostanie złożony do 31.03.2023 r.). Zastąpi go tak zwany systemem net-billingiem, czyli swego rodzaju model transakcyjny. Zgodnie z nim nadwyżki energii elektrycznej będą sprzedawane operatorowi po średniej cenie, jaką energia osiągnęła w danym miesiącu na Towarowej Giełdzie Energii (w 2024 r. zaczną obowiązywać stawki godzinowe). W ten sposób prosument będzie miał okazję odłożyć na swoje wirtualne konto środki, które w razie potrzeby nadadzą się do pokrycia wartości prądu pobranego z sieci. Nałożona zostanie jednak taryfa dostawcy, a okres rozliczenia wyniesie 12 miesięcy.

Już sama różnica między cenami sprzedaży i zakupu energii elektrycznej sprawi, że prosument straci na magazynowaniu nadwyżek w sieci. Co więcej, jeśli wartość energii wprowadzonej, okaże się zbyt mała w porównaniu z kosztem energii pobranej, to właściciel mikroinstalacji będzie zobowiązany do zapłaty. Dokładnie tak jak każdy konsument kupujący energię po cenach rynkowych. Należy jednak zaznaczyć, że zasada ta działa również w drugą stronę. Jeżeli prosumentowi uda się oddać do sieci więcej energii elektrycznej, niż pobierze, otrzyma od operatora zwrot pieniędzy. Mimo wszystko będzie on ograniczony do 20% wartości energii zmagazynowanej w danym miesiącu kalendarzowym.

Dlaczego wprowadzono zmiany w  ustawie o OZE? Czy były one koniecznie potrzebne?

Nowym prosumentom system net-billingu może nie przypaść do gustu. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ  w przeciwieństwie do osób, które zainwestowały w fotowoltaikę do 31 marca 2022 r., będą oni rozliczani na mniej atrakcyjnych zasadach. Jak swojej decyzji broni Ministerstwo Klimatu i Środowiska? Ich zdaniem zmiany w projekcie ustawy podyktowane były wymogami prawa europejskiego, a dokładniej koniecznością dostosowania systemu rozliczeń do dyrektyw Unii Europejskiej. Te z kolei zakładają, że prosumenci powinni uczestniczyć w ponoszeniu kosztów dystrybucyjnych, na które do tej pory w Polsce obowiązywał upust.

Pozostałe czynniki wpływające na nowelizację ustawy

Warto wspomnieć także o innych powodach, mających wpływ na nowelizację ustawy. Rosnąca liczba prosumentów, a tym samym wzrost ilości energii magazynowanej w systemie elektroenergetycznym, stawia przed operatorami nowe wyzwania natury finansowej i infrastrukturalnej. Model opustów naraża ich bowiem na coraz to większe straty, a sama sieć nie została jeszcze dostosowana do przesyłania energii w obie strony.  Oczywiście skutkuje to niestabilnością sieci. Aby poradzić sobie z tymi problemami, konieczna była zmiana w dotychczasowych zasadach.

Czy opłaca się inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne?

Nowelizacja ustawy sprawiła, że niektórzy eksperci uznali montaż instalacji fotowoltaicznej za mniej opłacalny. To jednak dość subiektywne i krótkowzroczne podejście. Dla odbiorców o dużej autokonsumpcji (zużywających na bieżąco energię produkowaną przez naszą instalację), nowy system rozliczeń nie wprowadzi właściwie żadnej zmiany. Chociaż przyłączenie mikroinstalacji do sieci może okazać się mniej korzystne od dotychczasowego systemu opustów, to przy stale rosnących cenach energii, instalacja PV zagwarantuje nam bardzo dużą oszczędność. W takim przypadku prąd elektryczny stanie się łatwo dostępny dla polskich gospodarstwo domowych.

Planując instalację fotowoltaiczną, warto jednak wziąć pod uwagę nowy system rozliczeń, aby zmaksymalizować korzyści płynące z jej eksploatacji. Przyszłemu prosumentowi nie pozostaje nic innego, jak tylko zainwestować w taką  fotowoltaikę, która pozwala mu na  budżet oraz konstrukcję budynku. Wyliczanie optymalnej mocy instalacji PV nie jest już konieczne, ponieważ nowy projekt ustawy sprawił, że jest ona wyższa. A to niewątpliwie dobra wiadomość dla wszystkich.

Sprawdź panele fotowoltaiczne w Onninen

Ilość energii zmagazynowanej w sieci bezpośrednio przekłada się na wartość prądu, który można odebrać bez dodatkowych kosztów. Co więcej, spore nadwyżki mogą nawet zapewnić prosumentowi wypłatę środków, a to  zdecydowanie przyspieszy zwrot z inwestycji w fotowoltaikę.

Zakładając, że operator wypłaca nawet 20% wartości oddanej do sieci energii, trudno mówić o przewymiarowaniu klasycznej instalacji fotowoltaicznej. Byłoby to możliwe jedynie w momencie  montowanych na gruncie systemów o bardzo wysokiej mocy. Warto więc sięgnąć po rozmaite programy dofinansowań dla odnawialnych źródeł energii i za pomocą fotowoltaiki pokryć nie tylko aktualne, ale także przyszłe zapotrzebowanie gospodarstwa na prąd.

Myśląc o montażu instalacji fotowoltaicznej, warto zapoznać się z tymi zmianami. Tak czy inaczej, w tym momencie z pewnością będzie ona dla nas korzystniejsza.

Instalacja fotowoltaiczna

Korzyści płynące z zamontowania instalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022 r.

Dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r. bardzo istotne stanie się zużywanie energii na bieżąco. Im więcej darmowego prądu uda się wykorzystać podczas pracy paneli fotowoltaicznych, tym mniej trzeba go będzie kupować od dostawcy po cenach detalicznych. Warto pomyśleć o uruchamianiu urządzeń elektronicznych – takich jak pralki czy zmywarki – w godzinach słonecznych.

Jeśli mamy taką możliwość to powinniśmy spróbować wyeliminować koszty użycia prądu, przez ładowanie w ciągu dnia samochodów elektrycznych lub ogrzewanie domu za pomocą pompy ciepła. Na pewno dzięki temu otrzymamy mniejsze rachunki, a chyba właśnie o to w tym wszystkim chodzi.

Dodatkowym udogodnieniem okażą się magazyny energii, które przechowają część wyprodukowanych nadwyżek na okres niższej wydajności paneli. Skorzystają na nich gospodarstwa domowe zmuszone do częstego wykupywania prądu zmagazynowanego u operatora. Montaż magazynu energii może zwiększyć ponadto niezależność instalacji od przerw w dostawach energii z sieci operatora. Większość producentów systemów magazynowania umożliwia wykorzystanie funkcji zasilania awaryjnego (back up) dla kluczowych odbiorców w gospodarstwie domowym.

Wymieniaj korzyści w nowej platformie lojalnościowej OnnTop!

Instalacje fotowoltaiczne projektuj z hurtownią Onninen!

Pracując nad instalacjami fotowoltaicznymi dla swoich klientów, koniecznie zamów je z naszej hurtowni internetowej. W hurtowni elektrycznej Onninen znajdziesz wysokiej jakości moduły solarne, a także inne elementy niezbędne do stworzenia wydajnego systemu PV. Dostępne są wśród nich choćby magazyny energii, które zwiększą poziom opłacalności każdej nowej instalacji fotowoltaicznej! Zapraszamy do zakupu już dzisiaj!

Fotowoltaika 10kw
Panele fotowoltaiczne 450W
Zestaw fotowoltaiczny
Zestaw fotowoltaiczny 10kW
Zestaw fotowoltaiczny 5kW
Fotowoltaika do grzania wody
Panele fotowoltaiczne 500 W
Panele pv