Hydrant - rodzaje, wymagania techniczne, wydajność

Dodano: piątek, 17.09.2021


Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, to stałe urządzenia gaśnicze będące bardzo efektywnym środkiem do zwalczania pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę. Występują w wariancie zewnętrznym (ulicznym) oraz wewnętrznym w obiektach. W tym tekście przytaczamy najważniejsze informacje dotyczące hydrantów właśnie tego drugiego rodzaju. Jeśli zajmujesz się instalacją takich urządzeń, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem!

Hydrant - rodzaje, wymagania techniczne, wydajność

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak działają hydranty wewnętrzne,
  • jakie rodzaje hydrantów wewnętrznych wyróżniamy,
  • jakie wymogi prawne dotyczą hydrantów.

Hydranty - charakterystyka

Hydranty wewnętrzne to urządzenia gaśnicze umieszczone w sieci hydrantowej i służące do gaszenia pożarów grupy A. Pozwalają one na dławienie ognia w zarodku, zanim ogień się rozprzestrzeni i zanim zadziałają czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Sprawność i skuteczność działania zależy m.in. od prawidłowo zaprojektowanej sieci instalacji hydrantowej, jej wydajności oraz ciśnienia.

Warto jednak pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem hydranty wewnętrzne stosowane są jedynie w budynkach, gdzie wydzielone są strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL oraz obiektach przemysłowo magazynowych PM. Obecność hydrantu będzie więc uzależniona zarówno od rozmiaru budynku (głównie jego wysokości), jak i pełnionej przez niego funkcji.

Hydranty wewnętrzne mieszczą się w specjalnych szafkach, wykonanych i oznakowanych zgodnie z Polską i Europejską Normą PN-EN 671-1 i 671-2. W zależności od typu składają się ze zwijadła, zaworu, węża i prądownicy. Wyposażenie i wydajność zależą od rodzaju hydrantu, który musi być dostosowany do wymagań konkretnego budynku.

Wymieniaj korzyści w nowej platformie lojalnościowej OnnTop!

Rodzaje hydrantów

Główny podział obejmuje oczywiście hydranty zewnętrzne oraz wewnętrzne. Te ostatnie jednak również występują w kilku wariantach różniących się przede wszystkim średnicą węża, zaworu i prądownicy. Ta przekłada się z kolei na różnice w wydajności oraz budowie zwijadeł czy szafek. Wszystko dlatego, że każdy rodzaj hydrantów wewnętrznych znajduje nieco inne zastosowanie:

  • Hydrant wewnętrzny DN 25 - stosowany w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, m.in. w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, banki czy sklepy wielkopowierzchniowe. Montuje się go także w budynkach zamieszkania zbiorowego, czyli hotelach i internatach. Jego cechą charakterystyczną jest zwijadło na wąż półsztywny o średnicy 25mm o długości 20 lub30 m. Instalacja zasilająca, na której montuje się hydranty DN 25, powinny odznaczać się przekrojem min. 25 mm.
  • Hydrant wewnętrzny DN 33 - wężem półsztywnym, muszą być stosowane w garażu: jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych oraz w wielokondygnacyjnym. Cechują się zaworem o średnicy 52 mm z redukcją lejkowatą lub zaworem kulowym DN32. Ich węże półsztywne mają średnicę 33 mm i długość 20 lub30 m. Niezależnie od zastosowanego zaworu, średnica instalacji zasilającej powinna wynosić min. 50mm.
  • Hydrant wewnętrzny DN 52 - wymagane są w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej w zależności od gęstości obciążenia ogniowego. Znajdują zastosowanie w budynkach produkcyjnych i magazynowych (PM). Wyposażone są w płasko składany wąż o średnicy nominalnej 52 mm i długości 15 lub 20 m. Ustawodawca dopuszcza uzupełnienie go o dodatkowy odcinek węża, jeśli w danym pomieszczeniu odległość od wyjścia ewakuacyjnego przekracza 30 m. Średnica instalacji zasilającej, na której montuje się hydranty DN 52, powinny wynosić min. 50 mm.

Hydrant - rodzaje, wymagania techniczne, wydajnośćOprócz wymienionych hydrantów stosuje się również szafy ochronne na zawory SWSP. Jest to szafa wyposażona tylko w zwór o średnicy 52 mm, podłączony do instalacji zasilającej, która w przypadku pożaru dostarczana wodę z samochodów strażackich. To rozwiązanie znajduje zastosowanie w budynkach wysokich i wysokościowych wg warunków wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Hydranty a wymogi prawne

Podstawowe wymogi dotyczące instalacji hydrantów wewnętrznych określone są w kilku dokumentach. Najistotniejsze wydaje się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Aby dobrze zrozumieć te przepisy, należy jednak zapoznać się z definicjami i rodzajami stref pożarowych, opisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dzięki wszystkim tym regulacjom poznasz podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, kategorie zagrożenia ludzi ZL czy klasyfikację budynków pod kątem grup wysokości. Zrozumiesz, gdzie i kiedy należy stosować poszczególne rodzaje hydrantów i jaką wydajnością powinny się one cechować. Na ogół wiedza ta potrzebna jest projektantom instalacji sanitarnej i rzeczoznawcom przeciwpożarowym, w celach opiniowania i zatwierdzenia projektu. Dobrze jednak mieć podstawową wiedzę na ten temat, gdyż zdarzają się błędy projektowe, za które nierzadko płaci instalator, ponieważ Straż Pożarna nie zechce odebrać instalacji niezgodnej z przepisami.

Sprawdź hydranty od marki GRAS w ofercie Onninen


Wydajność hydrantów

Każdy hydrant wewnętrzny ma swoją wydajność, którą mierzy się na wylocie prądownicy. Jej minimalna wartość zależy oczywiście od rodzaju urządzenia i jego zastosowania:

Hydrant - rodzaje, wymagania techniczne, wydajnośćOdpowiednie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reguluje sposób projektowania hydrantów w obiektach budowlanych, zapewniając pokrycie ich zasięgiem stref pożarowych. Hydranty umieszczane są przede wszystkim przy wejściach, w korytarzach oraz przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń, oraz w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.  Każdy właściciel budynku musi pamiętać, że zaprojektowane urządzenie przeciwpożarowe ma chronić życie i mienie. Należy bezwzględnie przestrzegać projektu dla obiektu oraz później stałego dostępu do urządzeń ppoż. W celu swobodnego korzystania w razie pożaru.

Hydranty wewnętrzne polecane przez Onninen

Jeśli szukasz wysokiej jakości hydrantów wewnętrznych na potrzeby instalacji hydrantowej, którą wykonujesz u swoich klientów, zaufaj urządzeniom Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Gras. To polska marka, która od 1985 roku zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją urządzeń przeciwpożarowych, a także sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie i w zakresie BHP. Specjalizuje się w konstruowaniu hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i płasko składanym.

W ofercie hurtowni Onninen znajdziesz hydranty wewnętrzne natynkowe i wnękowe DN 25. Wyposażone są one w wąż półsztywny DN 25 w wersji 30 lub rzadziej 20 metrowej. Modułowa konstrukcja hydrantu pozwala na jego konfigurację zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Wykorzystywany jest on we wnętrzach budynków, które należą do kategorii ZL, takich jak szkoły, biurowce, szpitale, hale sportowe, hotele, kina, lotniska, galerie handlowe czy centra konferencyjne.

Innym przykładem produktu z tej kategorii jest uniwersalny hydrant wewnętrzny DN 33 stosowany w garażach, który można podłączyć do zasilania z prawej lub lewej strony. W jest zgodnie z normą EN 671-1, a wyposażony w wąż półsztywny o średnicy 33 mm w wersji 30 lub 20 metrowej.

Inne zastosowanie niż dwa powyższe produkty znajdzie hydrant wewnętrzny DN 52 na wąż płasko składany, który montowany w halach przemysłowo magazynowych (PM) . Konstrukcja hydrantu pozwala na montaż natynkowy i podtynkowy oraz wybór strony zasilania instalacji poprzez uniwersalne obustronne otwory w korpusie szafy. Szafa hydrantowa pokryta jest poliestrową farbą proszkową, dzięki czemu urządzenie to doskonale sprawdza się w warunkach przemysłowych.

Wszystkie hydranty zamykane są zamkiem patentowym z kluczem zapasowym umieszczonym na drzwiczkach za szklaną szybką. Jako wykonanie opcjonalne dostępne są też inne rodzaje zamków.

Zobacz, jakie jeszcze hydranty wewnętrzne marki Gras czekają na Ciebie w asortymencie naszej hurtowni internetowej.
Zaproponuj produkty z linii GRAS Future i GRAS Prestige spełniając wyszukane wymagania Twoich klientów i zapewnij im ochronę przeciwpożarową na najwyższym poziomie!

Masz pytania odnośnie branży? Dołącz do grupy Świat Instalacji!