Ile kosztuje rekuperacja?

Dodano: wtorek, 21.03.2023


Sprawna wentylacja, czy to w budynku mieszkalnym, biurze czy w hali produkcyjnej jest niezbędna dla zachowania sprawności fizycznej i intelektualnej. Osoby pozbawione świeżego powietrza nie są w stanie poprawnie funkcjonować. Nawet wiele współczesnych maszyn i urządzeń (także domowego użytku) odmawia posłuszeństwa w atmosferze pełnej kurzu, pyłu i dwutlenku węgla. Wadą wentylatorów jest ubytek energii cieplnej wraz z wymianą gazową. Jak połączyć praktyczne z pożytecznym? Odpowiedzią jest rekuperacja, która nie tylko poprawia jakość powietrza, lecz także skutecznie chroni przed stratą cennego ciepła.

Kominy wentylacyjne na dachu

Sprawdź rekuperację w hurtowni Onninen

Ile kosztuje rekuperacja?

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie jest praktycznie niemożliwe. Dlaczego? Dobór odpowiedniego rekuperatora wiąże się z szeregiem czynników eksploatacyjnych dotyczących konkretnego pomieszczenia, mieszkania lub całego budynku. Koszt zakupu rekuperatora wraz z instalacją może wahać się od 20000 do 30000 złotych, jednak nie jest to wynik miarodajny.

Innymi słowy, bez znajomości zapotrzebowania na powietrze wentylacyjne nie da się nabyć wyposażenia, które zagwarantuje maksymalizację komfortu powietrznego w budynku. Inną kwestią są też parametry, jakimi powinien cechować się rekuperator w kontekście określonych warunków.

Kryteria doboru rekuperatora:

  • Poziom odzysku ciepła dla zadanej wydajności;

  • Wielkość poboru mocy w zależności od wydajności i sprężu instalacji;

  • Wymiary gabarytowe urządzenia;

  • Usytuowanie miejsc wyprowadzenia króćców;

  • Bypass (opcja);

  • Automatyka (opcja);

  • Klasa efektywności energetycznej

Dopiero znajomość powyższych parametrów sprawi, iż nabyta centrala rekuperacyjna spełni wymogi stawiane jej przez inwestora w zakresie komfortu klimatycznego i termicznego.

Jaki jest okres zwrotu z inwestycji w rekuperację?

Przyjmując, że koszt rekuperatora w wersji podstawowej wyniesie około 10000 złotych oraz fakt, iż obecnie opłaty za ocieplenie budynków stanowią poważną część budżetów rodzinnych i firmowych, inwestycja powinna się zwrócić w przeciągu od 10 do 15 lat. Dane dotyczą pełnej instalacji (zakup sprzętu oraz montaż) dla budynku o powierzchni 200 m².

Jest to wynik orientacyjny, który przy stale rosnących cenach energii cieplnej może ulec znaczącemu skróceniu. Wypada w tym miejscu dodać, iż dom z rekuperacją ogranicza straty ciepła nawet na poziomie 75-90%.

Jest to ogromny postęp w porównaniu z powszechnie stosowaną wentylacją grawitacyjną, która odprowadza bezpowrotnie w przestrzeń aż 35% energii cieplnej nagromadzonej wewnątrz budynku. Straty z tego tytułu mogą wynieść w gospodarstwie domowym 40 kWh.

Co ważne, dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją inwestorzy nie tracą dostępu do świeżego powietrza przy jednoczesnym zachowaniu komfortu termicznego we wszystkich pomieszczeniach.

Nie bez znaczenia na długość okresu zwrotu inwestycji jest także możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Jednym z punktów precyzujących zakres świadczenia jest zakup wraz z montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

Wsparcie dedykowane jest dla właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych.

Rekuperacja podobnie jak i inne rozwiązania pro – eko stają się powoli obowiązujące w krajach ościennych. Jest tylko kwestią czasu, kiedy stosowanie tej technologii nie tylko będzie normą w Polsce, lecz także stanie oznaką dobrego smaku i świadomości ekologicznej. Warto zatem wzbogacać swoją wiedzę na ten temat, korzystając z naszych publikacji.

Oddając w Twoje ręce nowoczesny i oszczędny sprzęt, dbamy też o to, byś miał stały dostęp do aktualnych informacji na temat wszystkiego, co wiąże się z energetyką użytkową.

Sprawdź rekuperację w hurtowni Onninen

Rekuperator
Rekuperator ścienny
Rekuperator Zehnder