Instalacja gazowa w kotłowni i jej potencjalne zagrożenia. Jak im zapobiec?

Dodano: 2020 12 14, Mon


Każda instalacja gazowa jako paliwo wykorzystuje gaz ziemny lub propan-butan. Obie substancje stanowią potencjalne ryzyko, jeśli dojdzie do ewentualnego rozszczelnienia. Aby do tego nie dopuścić, należy korzystać z technologii sygnalizacyjno-odcinających. ASBIG, czyli Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej informuje o usterce i zamyka przepływ gazu. Zgodnie z przepisami, tego typu detektor musi zostać zamontowany w każdym pomieszczeniu, w którym łączna moc wszystkich urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW. Poznaj najważniejsze informacje na temat systemów detekcji gazu!

Z artykułu dowiesz się więcej na temat:

 • wytycznych w kwestii stosowania systemów detekcji gazu,
 • architektury Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej,
 • montażu detektorów w kotłowni.

Wytyczne stosowania systemów detekcji gazu

Zasady dotyczące montażu detektorów gazu regulowane są w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy stanowią, że instalacje sygnalizujące niedopuszczalną wartość stężenia gazów mogą być stosowane zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w obiektach, w których ustanowiony jest stały nadzór zapewniający działania zaradcze:

 • Czujniki należy instalować w piwnicach oraz suterenach, a także w innych pomieszczeniach, gdzie gaz może nagromadzić się przy stanach awaryjnych sieci gazowej.
 • Urządzenia te nie mogą odcinać dopływu gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Montować wolno jedynie indywidualne czujniki kontrolujące stan instalacji gazowej w poszczególnych mieszkaniach.
 • Z wyjątkiem domów jednorodzinnych, wszystkie sygnały alarmowe ostrzegające przed ryzykiem wybuchu powinny być kierowane do służb zobowiązanych do podjęcia akcji zapobiegawczej.
 • Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające muszą znaleźć się we wszystkich pomieszczeniach, w których łączna moc cieplna elementów instalacji gazowej przekracza 60 kW. Zawór umożliwiający kontrolę przepływu paliwa do budynku powinien zostać jednak zamontowany na zewnątrz - pomiędzy kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do obiektu.
 • Z przepisów tych wyłączone są instalacje gazowe przeznaczone dla celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych. Ze względów bezpieczeństwa czujniki stosuje się jednak w kotłowniach zakładów technologicznych czy elektrociepłowniach.

Sprawdź produkty marki Gazex w sklepie Onninen

Podsumowując, montaż urządzeń sygnalizacyjno-odcinających jest obowiązkowy w kotłowniach wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Najczęściej czujniki spotkasz w takich pomieszczeniach jak kuchnie, stołówki, hale przemysłowe czy magazyny z nagrzewnicami.

Czym charakteryzuje się architektura ASBIG?

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej to architektura sygnalizacyjno-odcinająca marki Gazex. Opiera się na kilku podstawowych urządzeniach, takich jak:

Wszystkie razem, elementy te kontrolują stan szczelności instalacji gazowej w domu lub obiekcie użyteczności publicznej i zabezpieczają system przed ryzykiem wycieku.

Detektory marki Gazex


Ile czujników gazu należy zastosować?

Liczba detektorów, które należy zastosować w przypadku danej instalacji gazowej, zależy od kilku różnych czynników. Wśród nich można wymienić takie aspekty jak:

 • powierzchnia zabezpieczanego pomieszczenia,
 • liczba odbiorników gazu,
 • rodzaj stropu oraz ewentualna obecność zamkniętych przestrzeni pod sufitem.

Gdzie montować detektory gazu?

Rozmieszczenie czujników zależy od rodzaju instalacji gazowej oraz architektury budynku. Jeżeli strop pomieszczenia jest płaski lub ma niewielki spadek, detektor powinien znaleźć się pomiędzy odbiornikiem gazu a sufitem. Należy jednak pamiętać, by nie umieszczać go w pobliżu źródła ciepła, czyli na przykład przewodów kominowych odprowadzających spaliny. W przypadku zwieńczenia pomieszczenia kalenicą i braku barier ograniczających przepływ gazu, warto zlokalizować czujnik nie nad odbiornikiem, a właśnie w kalenicy.

Nieco inaczej wygląda montaż detektora gazowego, gdy instalacja zasilana jest płynnym propanem-butanem. Czujnik należy wówczas umieścić około 20 - 30 centymetrów nad poziomem podłoża. Warto pamiętać, że przepisy uniemożliwiają wykonanie sieci gazowej zasilanej paliwem płynnym w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu otaczającego je terenu. Podobne ograniczenia dotyczą przestrzeni posiadających studzienki lub kanały poniżej poziomu posadzki.

Masz pytania odnośnie branży? Dołącz do grupy Świat Instalacji!

Sensory czujników - o czym pamiętać?

Należy mieć na uwadze, że detektory gazowe marki Gazex wyposażone są w wymienne moduły z sensorem półprzewodnikowym. Z biegiem czasu traci on swoje właściwości, co oznacza konieczność jego kalibracji co 36 miesięcy. W trakcie okresowej korekty wskazań należy w miejsce dotychczasowego modułu zainstalować zamiennik. Zdemontowany sensor można natomiast wykorzystać podczas kolejnej kalibracji czujnika.

Szczególną uwagę na sensory detektorów gazowych trzeba zwrócić także wtedy, gdy pracują one w warunkach dużej wilgotności lub gdy narażone są na środowisko gazowe, które może zakłócać pracę urządzeń. W takich okolicznościach czujnik powinien być wyposażony w sensor innego rodzaju - katalityczny bądź infra-red.

Zabezpieczanie szczelności dużych instalacji gazowych

Instalacja gazowa w domu jest zdecydowanie łatwiejsza do zabezpieczenia urządzeniami sygnalizacyjno-odcinającymi niż na przykład przemysłowa instalacja gazowa o dużej liczbie odbiorników. W przypadku wielkich hal z kilkunastoma lub kilkudziesięcioma nagrzewnicami czy promiennikami konieczne jest wykonanie kosztownych przewodów elektrycznych. Dlatego w obiektach tego typu stosuje się cyfrowe systemy detekcji gazów (CSDG).

Tego rodzaju technologia wykorzystuje protokół komunikacyjny Modbus RTU, a transmisja danych w standardzie RS-485 umożliwia wizualizację stanu wszystkich czujników na ekranie monitora. Instalacja gazowa podlega więc kontroli z poziomu dedykowanego programu komputerowego.

Architektura CSDG różni się nieco od tradycyjnych systemów ASBIG. W jej skład wchodzą między innymi takie elementy jak:

 • detektory gazu ziemnego lub propanu-butanu,
 • moduł sterujący,
 • moduł wizualizacyjny,
 • zawór odcinający,
 • sygnalizator optyczno-akustyczny,
 • zasilacz z akumulatorem.

Warto pamiętać, że detektory CSDG korzystają z podobnych technologii co ASBIG, toteż ich sensory wymagają takich samych czynności konserwacyjnych. Niezależnie zresztą od zastosowanych rozwiązań systemy sygnalizacyjno-odcinające należy poddawać regularnym kontrolom. Powinny one być przeprowadzane przynajmniej raz do roku. Tylko w taki sposób zapewnisz sobie bezpieczeństwo i wygodę korzystania z instalacji gazowej w domu czy w obiekcie użyteczności publicznej.

Uzupełnij instalację gazową o rozwiązania Gazex!

Każda instalacja gazowa - w domu czy w obiekcie publicznym -powinna zostać zabezpieczona przed ryzykiem rozszczelnienia. Zaufaj więc marce Gazex i wybierz system ASBIG bądź CSDG!

Sprawdź produkty marki Gazex w sklepie Onninen