Instalacja gazowa z rur miedzianych – przepisy i obowiązujące normy

Dodano: środa, 30.03.2022


W instalacjach grzewczych na paliwa gazowe wykorzystuje się nie tylko rury ze stali węglowej, ale także z miedzi. Za stosowaniem tych ostatnich przemawiają znakomite właściwości fizyczne i mechaniczne tego metalu. Bezpieczną eksploatację miedzianych instalacji gazowych gwarantuje przestrzeganie określonych norm i przepisów. Poznaj najważniejsze z nich!

Jakie przepisy obowiązują przy instalacji gazowej z rur miedzianych?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie są wymagania dotyczące rur miedzianych w instalacjach gazowych,
 • jakie metody łączenia rur miedzianych stosuje się w instalacji gazowej,
 • jakie są zalety oraz wady miedzianej instalacji gazowej.

Sprawdź łączniki do instalacji gazowej od Conex Banninger

Wymagania dla rur miedzianych w instalacjach gazowych

Wymagania dotyczące wykorzystania rur miedzianych w instalacji gazowej zawarte zostały w normie PN-En 1057.. Muszą one odznaczać się bardzo dużą trwałością oraz prostotą montażu. Produkowane są w trzech różnych stanach — twardym, półtwardym i miękkim. Warto pamiętać, że nie można ich zakrywać ani prowadzić w zamkniętych kanałach.

Rury przeznaczone do instalacji gazowych wykonuje się z miedzi odtlenionej fosforem. Grubość ich ścianek uzależniona jest od średnicy zewnętrznej, która wynosi od 10 do nawet 267 mm. Jeden z kluczowych parametrów rur stanowi również czystość ich powierzchni w zakresie odpadów mechanicznych oraz obecności węgla.

Średnica zewnętrzna [mm] Grubość ścianek [mm]
10; 12; 15; 18 1
22; 28 1,2; 1,5
35; 42 1,5
54 2
64 2
76,1 2
88,9 2
108 2,5
133; 159; 219; 267 3

Złączki miedziane Conex Banninger

Należy również pamiętać o tym, że w celu uruchomienia instalacji gazowej musi ona zostać poddana procedurze kontroli poprawności wykonania. Instalator jest więc zobowiązany do przeprowadzenia próby ciśnieniowej, służącej weryfikacji szczelności układu gazowego. Protokół z jej przebiegu musi zostać podpisany zarówno przez wykonawcę instalacji, jak i przez właściciela budynku. Warto zauważyć, że w procesie tym nie musi uczestniczyć przedstawiciel dostawcy gazu.

Z operatorem należy jednak ustalić warunki przyłączenia gazu oraz podpisać umowę na jego dostawę. W tym celu niezbędne okaże się wypełnienie wniosku „Zgłoszenie budynku do napełnienia instalacji gazowej paliwem gazowym”. Muszą się w nim znaleźć:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • informacje dotyczące usytuowania budynku,
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z projektem,
 • oświadczenie o pozytywnym przebiegu próby ciśnieniowej,
 • oświadczenie o posiadaniu aktualnej opinii kominiarskiej.

Metody łączenia rur miedzianych w instalacji gazowej

Polskie przepisy dopuszczają dwa sposoby łączenia rur gazowych wykonanych z miedzi:

 •  z wykorzystaniem łączników lutowanych na twardo,
 • z wykorzystaniem łączników zaprasowanych.

Pierwsza z tych metod została najpierw wymieniona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Druga wpisuje się w ogólne wymagania dotyczące szczelności instalacji gazowej i jej bezpieczeństwa, określone w polskich normach. Do łączenia rur miedzianych można wykorzystać:

 • łączniki miedziane i łączniki brązowe do lutowania kapilarnego,
 • zaprasowywane łączniki miedziane oraz brązowe,
 • wykonane z brązu łączniki gwintowane.

O ile pierwsze dwa rodzaje produktów służą do łączenia rur miedzianych, o tyle łącznikami gwintowanymi można połączyć rury miedziane ze stalowymi. Warto pamiętać też o tym, że przy lutowaniu elementów miedzianych z łącznikami z brązu  niezbędny okaże się topnik.

Prowadzenie rur miedzianych w instalacji gazowej

Złączki B Press GasMiedziana instalacja gazowa podlega bardziej restrykcyjnym ograniczeniom niż system wykonany z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie. Przede wszystkim należy pamiętać, że rury miedziane nie mogą być umieszczane na zewnątrz budynku. Nadają się  wyłącznie do zastosowania wewnętrznego. Jak wspominaliśmy wcześniej, nie wolno ich również prowadzić zamkniętymi kanałami, ani w żaden sposób zakrywać (np. tynkować).

Źródłem zakazu stosowania rur miedzianych na zewnętrznej ścianie budynku jest różnica pomiędzy temperaturą przesyłanego gazu a temperaturą powietrza, która może powodować skraplanie się pary wodnej na ich powierzchni. W przypadku rur stalowych taki problem nie występuje.

Wątpliwości niektórych instalatorów budzi prowadzenie rur z miedzi na klatce schodowej budynku wielorodzinnego. Warto zaznaczyć, że ściana oddzielająca poszczególne lokale od ogólnodostępnego korytarza nie jest ścianą zewnętrzną budynku. Układanie rur miedzianych za gazomierzem lub za odgałęzieniem do odrębnego mieszkania jest więc interpretowane jako dozwolone.

Wymieniaj korzyści w nowej platformie lojalnościowej OnnTop!

Zalety oraz wady miedzianych instalacji gazowych

Rury miedziane nie bez powodu znajdują bardzo szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkalnym, jak i przemysłowym. Ze względu na korzystne właściwości fizyczne wykorzystuje się je w bardzo wielu różnych instalacjach. Które z ich zalet mają największe znaczenie z punktu widzenia gazowych systemów grzewczych?

 • Odporność na czynniki destrukcyjne — rury miedziane są odporne na działanie różnych szkodliwych czynników, a przede wszystkim na wysokie temperatury. Dzięki temu mogą być eksploatowane w ekstremalnych warunkach, bez ryzyka odkształceń czy wydzielania niebezpiecznych substancji. Wszystko to przekłada się na wydłużony okres żywotności rur z miedzi.
 • Prostota montażu — wytrzymałość rur miedzianych sprawia, że ich ścianki są zauważalnie cieńsze niż w przypadku innych tworzyw. Dzięki temu zajmują mniej miejsca i łatwiej je zamontować. Dodatkowym udogodnieniem jest dostępność różnych sposobów łączenia rur z miedzi.
 • Estetyka — wcześniej wspomniano, że gazowych rur z miedzi nie wolno zakrywać, toteż pozostają one widoczne po zamontowaniu. Na szczęście cechują się przy tym bardzo atrakcyjnym wyglądem.
 • Ekologia — warto pamiętać także o tym, że miedź nadaje się do pełnego recyklingu i nie ma szkodliwego wpływu na środowisko.

Trzeba jednak zaznaczyć, że miedziane rury gazowe mają także swoje wady. Jedną z nich jest niewątpliwie wspomniane już ograniczenie, dotyczące miejsca ich stosowania. Co więcej, szczególnej uwagi wymaga proces łączenia rur miedzianych z innymi metalami, które w kontakcie z nimi szybciej korodują. Ewentualne miejsce styku powinno więc zostać odizolowane na przykład przekładką brązową.

Mówiąc o wadach rur miedzianych, nie sposób pominąć także kwestię ich ceny. Koszt wykonania instalacji gazowej może być w tym przypadku nawet o 40% wyższy niż zastosowanie stali. 

Projekt instalacji gazowej obowiązkowo zrealizuj z Onninen!

Wykonanie instalacji gazowej wymaga zastosowania wysokiej jakości rur oraz elementów do ich łączenia. Sięgnij więc po rury miedziane i łączniki, które znajdziesz w ofercie naszej hurtowni internetowej. Asortyment Onninen obejmuje produkty o różnych średnicach, dzięki czemu z łatwością dopasujesz je do specyfiki każdej instalacji gazowej, nad którą pracujesz!

Sprawdź instalacyjne rury miedziane w Onninen

Rura miedziana 28
Rura miedziana 22
Skrzynka na zawór gazowy
Ogrzewanie gazowe