Instalacja pompy ciepła - jakich formalności należy dopełnić?

Dodano: środa, 12.05.2021


Pompy ciepła stanowią coraz popularniejszy sposób ogrzewania w budownictwie. Nie tylko zapewniają komfortową temperaturę zimą, ale także chłodzą latem i odpowiadają za przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Przed instalacją takiego systemu należy najpierw spełnić szereg różnych formalności. Przed Tobą kluczowe zasady, które trzeba poznać, zanim zamontuje się pompę ciepła!

Klient podpisuje umowę z instalatorem na biurku

Z artykułu dowiesz się:

  • jakie warunki należy spełnić przed instalacją pompy ciepła,
  • jakich formalności trzeba dopełnić przy instalacji różnych rodzajów pomp (powietrznych, wodnych, gruntowych),
  • jak postępować w przypadku montażu pompy ciepła na terenie objętym ochroną konserwatorską.

Przepisy prawne dotyczące instalacji pomp ciepła

Kwestie montażu pompy ciepła są regulowane przez polskie prawo. Stosuje się w tym przypadku przepisy planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustawy o planowaniu. Materii tej dotyczy również prawo budowlane, wodne czy funkcjonujące w obszarach górniczych.

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad tym, czy montaż pompy ciepła wymaga pozwolenia na budowę. Zasadniczo dwa zapisy ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (art. 29. ust. 2 pkt 16 i art. 30) nie przewidują takiej konieczności. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Przede wszystkim zezwolenie takie może być potrzebne wtedy, gdy inwestor ubiega się o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. W tym przypadku powinien on sprawdzić, jakie wymagania ma instytucja, z której programu lub dotacji zamierza skorzystać. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest również konieczne, kiedy pompę ciepła montuje się w budynku zabytkowym - temat ten omówimy nieco niżej.

Rodzaj pompy ciepła a kwestie formalne

To, jakich formalności trzeba dopełnić w przypadku montażu pompy ciepła, zależy w dużej mierze od jej rodzaju oraz źródła ciepła, które wykorzystuje. Przyjrzyjmy się więc po kolei modelom powietrznym, wodnym i gruntowym.

Powietrzna pompa ciepła

Powietrzna pompa ciepła w pomieszczeniu gospodarczym

Przepisy dotyczące instalacji powietrznej pompy ciepła są bardzo proste. Jeżeli tylko urządzenie nie jest montowane na obszarze chronionym przez konserwatora albo program Natura 2000, inwestycja nie wymaga dopełniania żadnych formalności. Na szczęście to właśnie powietrzna pompa ciepła jest najpopularniejszym rodzajem tego urządzenia, co oznacza, że większość właścicieli nie będzie miała żadnych problemów z instalacją systemu grzewczego.

Sprawdź pompy ciepła marki Atlantic


Wodna pompa ciepła

Instalacja pompy ciepła typu wodnego jest zdecydowanie bardziej skomplikowana pod względem prawnym. Wszystko dlatego, że wymaga ona wykonania studni służącej do ujmowania wód podziemnych w charakterze dolnego źródła. Reguły określa więc w tym przypadku zarówno prawo geologiczne i górnicze, jak i wodne. Jeśli konieczny jest odwiert studni o głębokości przekraczającej 30 metrów, potrzebne będzie uzyskanie wydawanego przez starostę pozwolenia wodnoprawnego na instalację pompy wodnej. Do wniosku należy dołączyć między innymi operat wodnoprawny, czyli dokumentację techniczną montowanego urządzenia. Zawiera ona wszelkie informacje niezbędne z punktu widzenia artykułu 132 Ustawy prawo wodne.

Przepisami tymi nie trzeba się przejmować w przypadku pompy ciepła wykorzystywanej jedynie do zaspokajania zapotrzebowania gospodarstwa na wodę - na przykład w celu przygotowania c.w.u. Jeśli więc właściciel chce pobierać tylko do 5 m3 wody na dobę z ujęcia płytszego niż 30 m, nie podlega on obowiązkowi ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne.

Gruntowa pompa ciepła

Montaż gruntowej pompy ciepła regulowany jest przez przepisy prawa geologicznego i górniczego. Kluczowe kryterium stanowi w tym przypadku rodzaj kolektora w urządzeniu. Na rynku dostępne są modele z kolektorem pionowym oraz poziomym.

Instalacja kolektora poziomego na własnym gruncie nie jest obwarowana żadnymi przepisami prawnymi. Właściciel może przeprowadzić wszystkie prace samowolnie. Inaczej wygląda jednak kwestia wariantu pionowego, którego projekt trzeba przedstawić staroście. Jeśli do 30 dni nie wyrazi on żadnego sprzeciwu, inwestor ma prawo rozpocząć roboty geologiczne.

Wymieniaj korzyści w OnnTop!

Prace tego typu wiążą się jednak z koniecznością przestrzegania konkretnych zasad. Przede wszystkim mogą wykonywać je wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Nikt inny nie jest uprawniony do wykonania odwiertu na potrzeby pompy ciepła typu gruntowego. Co więcej, jeżeli głębokość odwiertów ma przekroczyć 100 m lub wynieść 30 - 100 m na obszarze górniczym, należy sporządzić plan ruchu zakładu górniczego. Musi on zostać zatwierdzony przez okręgowy urząd górniczy.

Warto też pamiętać, że w okresie do 6 miesięcy od zakończenia prac geologicznych należy dostarczyć "Dokumentację prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepła ziemi” do danego organu administracji geologicznej. Powinno się tam znaleźć podsumowanie zakresu badań i robót związanych z instalacją gruntowej pompy ciepła.

Zasady dotyczące montażu pompy ciepła w budynku wpisanym do rejestru zabytków

Archiwalne księgi w magazynie

Przepisy dotyczące montażu instalacji grzewczej z pompą ciepła są dodatkowo zaostrzone w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską. Inwestycja taka może zostać przeprowadzona zarówno w budynku zabytkowym, jak i na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Obie sytuacje wymagają oczywiście zgody wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co poza tym?

Jeśli pompa ciepła montowana będzie na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, należy zgłosić zamiar wykonania konkretnych prac przed ich rozpoczęciem. Jeżeli zaś instalacja ma się znaleźć w obiekcie zabytkowym, potrzebne jest dodatkowo pozwolenie na jej budowę. Udziela go naturalnie konserwator.

Nieco podobnie wygląda sytuacja, w której montaż instalacji z pompą ciepła ma się odbyć na obszarze objętym programem Natura 2000. Zgodnie z prawem konieczne jest wówczas przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pozwolenie na budowę zostanie udzielone wyłącznie pod warunkiem, że zespół specjalistów stwierdzi, iż instalacja nie zagrozi naturalnemu otoczeniu.

Dlaczego warto zamontować pompę ciepła?

Ekolog z symbolami środowiska i odnawialnej energii

Montaż instalacji grzewczej z pompą ciepła może wydawać się nieco skomplikowany, zwłaszcza pod kątem formalności. Efekty są jednak warte wszelkich starań. Jest to bowiem rozwiązanie ekologiczne, pobierające energię z powietrza, gruntu lub wody, a więc z odnawialnych źródeł. Taka zasada działania w naturalny sposób przekłada się z kolei na wymierne oszczędności. Co więcej, jedno uniwersalne urządzenie jest w stanie zapewnić budynkowi zarówno ciepło, jak i chłodzenie, a nawet c.w.u.

W asortymencie hurtowni Onninen znajdziesz szeroki wachlarz wysokiej jakości pomp ciepła, które zapewnią wydajność każdej instalacji grzewczej. Są to produkty renomowanych marek, cieszących się uznaniem na całym świecie. Jeśli szukasz więc ekonomicznego, przyjaznego środowisku rozwiązania, zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz nowoczesne urządzenie, które całkowicie odmieni oblicze ogrzewania w każdym budynku.

Masz pytania odnośnie branży? Dołącz do grupy Świat Instalacji!