Instalacja przeciwpożarowa - rury i zawory

Dodano: piątek, 21.07.2023


Bezpieczeństwo jest niewątpliwie najważniejsze. W wielu miejscach występuje duże ryzyko pożaru. Z tego powodu należy zadbać o właściwą instalację przeciwpożarową. Istotne znaczenie ma nie tylko jej rodzaj, ale i podzespoły. Dziś podpowiemy jakie rury i zawory wybrać.

Tryskacze przeciwpożarowe i systemy gaśnicze na suficie

Sprawdź instalacje przeciwpożarowe w hurtowni Onninen

Rodzaje instalacji przeciwpożarowej 

Automatyczny zawór odcinający do instalacji przeciwpożarowej Danfoss EV220B DN65 2Instalacja przeciwpożarowa ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia. Jednocześnie ma również minimalizować potencjalne straty i pozwalać na przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Jest kilka rodzajów instalacji przeciwpożarowej. Najbardziej standardowa jest ta wykorzystująca środek gaśniczy jakim jest woda. System składa się ze zbiornika wody pożarowej, a także pompy i sieci rurociągów wraz z tryskaczami. Rzecz jasna należy zadbać o to, by w instalacji było utrzymywane stałe ciśnienie wody. Działanie jest bardzo proste, a mianowicie w tryskaczach znajdują się ampułki wypełnione wodą, które pękają pod wpływem wysokiej temperatury. Takie rozwiązanie jest na pewno efektywne, gdyż tryskacze działają na zasadzie selektywnego gaszenia, co oznacza, że gaszą jedynie miejsce, w którym występuje zagrożenie.

Alternatywą jest instalacja przeciwpożarowa wykorzystująca mgiełkę wodną jako środek gaśniczy. W tym przypadku woda ma postać mgły, która odcina dopływ tlenu do źródła powietrza. Co istotne medium rozpraszane jest w formie kropelkowej, co pozwala na ugaszenie nawet większego obszaru. Występuje też instalacja przeciwpożarowa wykorzystująca pianę. To dobre rozwiązanie w miejscach, gdzie występuje ryzyko pożaru substancji stałych, ciekłych czy też gazowych. Piana dobrze gasi nawet paliwa. Można również zdecydować się na instalację przeciwpożarową na gaz. To rozwiązanie wykorzystuje się w miejscach, gdzie składowane są łatwopalne ciecze, ale również w rozdzielniach elektrycznych, serwerowniach i bibliotekach. Jednym z gazów najczęściej wykorzystywanym jest dwutlenek węgla bądź argon.     

Jakie rury do instalacji ppoż?  

Instalacje przeciwpożarowe powinny posiadać przewody w postaci rur stalowych ocynkowanych dwuwarstwowo. Powinny być one zgodne z normą PN-74/H74200 bądź PN-81/B10700.02. Nie można zapominać o stosowaniu połączeń gwintowych. Do tego celu najlepiej sprawdzą się ocynkowane kształtki oraz złączki. Można też zastosować rury typu średniego ocynkowanego. Należy jednak pamiętać o ważnej rzeczy, a mianowicie podczas układania nie można pominąć spadku, gdyż tylko wtedy możliwe jest efektywne odpowietrzenie bądź odwodnienie głównych przewodów.   

Sprawdź zawory nawodnienia pionów p.poż. w hurtowni Onninen

Zawory w instalacji przeciwpożarowej 

Zawory w instalacji przeciwpożarowej muszą zapewnić właściwe ciśnienie czynnika gaśniczego. Sterowanie pracą zaworów może więc odbywać się na różne sposoby. Należy kierować się ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Jasno można w niej przeczytać, iż występuje nakaz stosowania zaworów odcinających dopływ wody użytkowej, gdyż tylko wtedy można uzyskać optymalne ciśnienie wody w instalacji przeciwpożarowej.Można zastosować zawory tradycyjne, które mają utrzymać właściwe parametry czynnika gaśniczego.

W takim przypadku najlepiej zamontować je na pionie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej. Do pracy tego typu zaworów nie trzeba wykorzystywać energii elektrycznej. Alternatywą dla tego typu zaworów są zawory normalnie otwarte. Wykorzystuje się je w miejscach, gdzie występuje dostęp do zasilania awaryjnego. W tak zwanych suchych pionach zastosowanie mają zawory normalnie zamknięte. Wybierając tego typu modele zwróćcie uwagę na montaż, a mianowicie cewka powinna być skierowana ku górze. Materiał z jakiego jest wykonany zawór powinien spełniać najbardziej restrykcyjne normy jakościowe.

Zawory nawodnienia pionów p.poż. w hurtowni Onninen 

Aby instalacjia przeciw pożarowa działąła sprawnie. Należy wybrać odpowiednie zawory nawodnienia pionów p.poż.

Takie elementy instalacji przeciwpożarowej dostępne są w hurtowni Onninen. Dobrym wyborem może być automatyczny zawór odcinający do instalacji przeciwpożarowej Danfoss EV220B DN65 2 1/2". Warto wiedzieć, że sprawdzi się w przypadku temperatury medium wynoszącej od minus 25 stopni do 90 stopni Celsjusza. Jest to typ beznapięciowo-zamknięty. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar.

Na uwagę zasługuje także zawór bezpieczeństwa Grundfos RST50 IC. Jest to zawór pierwszeństwa, a więc jest kombinacją regulatora oraz ogranicznika ciśnienia. Trzeba jeszcze wiedzieć, że w tym modelu występuje automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej.

Można zdecydować się ponadto na automatyczny zawór odcinający do instalacji przeciwpożarowej Danfoss EV220B DN100 4", którego ciśnienie robocze wynosi 15 bar. Trzeba jeszcze wiedzieć, iż wykonany jest z żeliwa. Występuje jedno połączenie za pomocą kołnierza.

Sprawdź zawory nawodnienia pionów p.poż. w hurtowni Onninen

Dzwonek elektromagnetyczny
Czujnik przeciwpożarowy
Wyłącznik przeciwpożarowy