Jak działa i gdzie montuje się zawór antyskażeniowy?

Dodano: czwartek, 15.06.2023


Są takie rozwiązania, które w znaczący sposób poprawiają bezpieczeństwo użytkowania i tutaj mamy na myśli np. zawór antyskażeniowy. Warto na jego temat dowiedzieć się więcej i poznać zasady zabezpieczania sieci wodociągowej w budynku.

Zawory grzybkowe, zawory kulowe i zawory motylkowe na białym tle

Sprawdź zawory antyskażeniowe w hurtowni Onninen

Co to jest zawór antyskażeniowy?

Gebo DN20, typ 1603, GW 3/4Zawór antyskażeniowy jest to małe urządzenie mechaniczne, które wykorzystuje się do zabezpieczania sieci wodociągowej w budynku. Warto wiedzieć, że różnego rodzaju zanieczyszczenia mogą pojawić się w wyniku przepływu zwrotnego. Stanowią wtedy potencjalne zagrożenie chorobotwórcze. Występuje kilka rodzajów zaworów antyskażeniowych, które dobiera się pod kątem budynku czy instalacji. Wyróżniamy tutaj zawory BA. Są to głównie izolatory przepływów zwrotnych. Wykorzystuje się je w miejscach użytku publicznego czy budynkach wielorodzinnych. W instalacjach grzewczych bez inhibitorów wykorzystuje się zawory antyskażeniowe z rodziny CA. Występuje też rodzina EA. Są to zawory niezwykle czułe na wahania ciśnienia.

Aktualne przepisy prawa budowlanego nakazują, by każdy nowy budynek został wyposażony w instalację wodociągową, która ma zawory antyskażeniowe. Powinny one spełniać normy PN-EN 1712. W Polsce od 1992 r. obowiązuje norma PN-92/B-01706. Dotyczy ona projektowania instalacji wodociągowych. Jednak ówcześnie nie wprowadzono nakazu stosowania zaworów antyskażeniowych. Przeczytać można jedynie sformułowania na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Przepisy zmieniły się w 1999 r. kiedy wprowadzono załącznik Az1. Wtedy też zaczęły obowiązywać zalecenia norm ogólnoeuropejskich. W 2003 r. ukazała się norma PN-EN 1717:2003, w której można przeczytać jak ważne jest wprowadzenie rozwiązań, które zapobiegają wtórnym zanieczyszczeniom wody w instalacjach wodociągowych. Stosowanie zaworów antyskażeniowych jest obecnie konieczne, gdyż zapobiega skażeniu wody pitnej. Warto zdawać sobie sprawę, że zwrotny przepływ może nastąpić, gdy dojdzie do spadku ciśnienia w sieci wodociągowej. Ma to miejsce np. gdy pęknie przewód czy dojdzie do dużej awarii pracy pompy. Zwrotny przepływ może też nastąpić, gdy dojdzie do przeciwciśnienia zwrotnego mającego źródło poza instalacją wodociągową. Zanieczyszczenie wody stanowiłoby wtedy bardzo duże zagrożenie dla zdrowia. Z tego powodu należy stosować zawór antyskażeniowy, który zapobiega tego typu bezpieczeństwu.

Jak działa zawór antyskażeniowy?

Zawór antyskażeniowy ma bardzo prostyZetkama klasy BA,DN65,FIG.405 sposób działania. Otwiera dostęp do powietrza atmosferycznego we wnętrzu instalacji. Dochodzi do tego, gdy wystąpi podciśnienie. Zawór uniemożliwia wessanie do instalacji wody zanieczyszczonej. Zapobiega on cofaniu się wody. Oczywiście zawsze należy dokładnie sprawdzić kontrolę szczelności zaworu zwrotnego. Tego typu urządzenia posiadają otwór kontrolny, który znajduje się po stronie odpływu. Trzeba też wiedzieć, że gdy dojdzie do zamknięcia zaworu odcinającego przed zaworem antyskażeniowym nie powinno dojść do dalszego wycieku.

Działanie zaworu antyskażeniowego bazuje na określonych zjawiskach. W tym przypadku przerywacz próżni wraz ze spadkiem ciśnienia otwiera się automatycznie. Dzięki temu nie dochodzi do różnicy ciśnień w kierunku dopływu, natomiast zamknięcie zaworu zwrotnego następuje w momencie przepływu wody w kierunku odwrotnym. Napowietrzanie może występować w sposób naturalny przez ciśnienie atmosferyczne i również z tego należy zdawać sobie sprawę.

Gdzie powinien być zamontowany zawór antyskażeniowy?

Ferro 1" klasy EAPrzepisy prawa nakładają obowiązek montażu zaworu antyskażeniowego. Powinien on znajdować się na każdym połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody bądź zewnętrznej instalacji na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową. W takim przypadku powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego. Zawór antyskażeniowy najlepiej więc zamontować w początkowym punkcie w sieci wodociągowej.

Odpowiednim miejscem będzie odcinek znajdujący się za wodomierzem od strony instalacji. Wiele osób zastanawia się, czy zawór antyskażeniowy może być montowany w pionie. Odpowiedź jest twierdząca. Można montować go w instalacjach zarówno pionowych, jak i poziomych, ale pod warunkiem, że przepływ medium będzie następował z dołu do góry. Musi wystąpić też możliwość poboru próbek wody. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. nakłada obowiązek montażu zaworu antyskażeniowego za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji.

Sprawdź zawory antyskażeniowe w hurtowni Onninen

Zawór 1/2
Zawór 3/4
Zawór 1 cal
Zawór 3/8
Zawór redukcyjny
Zawór do wody 3/4
Zawór antyskażeniowy EA
Klucz do zaworów