Jak działa instalacja tryskaczowa?

Dodano: czwartek, 22.06.2023


Instalacja tryskaczowa jest urządzeniem gaśniczym, które instalowane jest na stałe w obiektach. Pozwala skutecznie walczyć z pożarami ciał stałych, a także palnych cieczy. Jak działa system przeciwpożarowy z instalacją tryskaczową?

System przeciwpożarowy na hali

Sprawdź instalacje przeciwpożarowe w hurtowni Onninen

Jak działa system przeciwpożarowy

Zawór pierwszeństwa Resideo Braukmann DH300/DH100, przyłącze gwintowane, 1 1/2"Systemy przeciwpożarowe instalowane są w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa osobom znajdującym się w obiektach, takich jak galerie handlowe, obiekty przemysłowe, hale magazynowe, biurowce i wiele innych. Nowoczesne systemy potrafią bardzo skutecznie ostrzegać przed zagrożeniem, poza pożarem niektóre warianty pozwalają wykryć również toksyczne opary i gazy. W chwili wykrycia zagrożenia uruchamiane są systemy alarmowe, które mają na celu ostrzec znajdujące się w obiekcie osoby, że konieczna jest ewakuacja. Instalacje tryskaczowe wykorzystują sygnały świetlne i dźwiękowe. Systemy zarządzające pozwalają wysyłać komunikaty do odpowiednich służb, a także właściciela budynku, co zdecydowanie przyspiesza rozpoczęcie profesjonalnej akcji gaśniczej. Poza uruchomieniem systemu tryskaczy, niektóre warianty ochrony przeciwpożarowej pozwalają również na oddymianie pomieszczeń.

Instalacja tryskaczowa

Instalacje tryskaczowe pozwalają na wczesne wykrycie pożaru, dzięki czemu można go szybko ugasić lub ograniczyć rozprzestrzenianie się. Zasada działania systemu przeciwpożarowego opartego na wtryskiwaczach polega na selektywnym gaszeniu, co znaczy, że są one uruchamiane w strefie, w której wystąpiło zagrożenie pożarowe. Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji instalacji, w skład której wchodzą:

  • pompownia ze zbiornikiem, w którym znajduje się zapas wody,
  • rurociągi tłoczne i dystrybucyjne, odpowiadające za rozprowadzanie wody,
  • podstacji tryskaczowej, które wyposażone są w zawory kontrolno-alarmowe,
  • siatki tryskaczy.

Zawór pierwszeństwa Resideo Braukmann z regulatorem ciśnienia VV300, DN 65W zależności od zastosowanego wariantu systemu przeciwpożarowego w instalacji występują odpowiednie czujniki - dymu, temperatury. Gdy czujniki wykryją zagrożenie, informacja przekazywana jest do centrali, uruchamiającej odpowiednie systemy. Nowoczesne instalacje pozwalają na szybkie powiadomienie odpowiednich służb, dzięki czemu profesjonalna pomoc dociera szybciej.

W praktyce instalacja przeciwpożarowa tryskaczowa występuje w trzech podstawowych wariantach. Pierwszym z nich jest system mokry, w którym do gaszenia używa się wody. To najbardziej popularny i najczęściej wykorzystywany system. Podstawą są rurociągi, które doprowadzają wodę do układu tryskaczy. Woda w instalacji znajduje się stale, natomiast tryskacze umieszczone są w specjalnych ampułkach, które pod wpływem temperatury nagrzewają się do określonego poziomu, a potem pękają. Gdy ampułka ulegnie uszkodzeniu uruchamiane są tryskacze, które mają za zadanie ugasić lub ograniczyć zagrożenie pożarowe, aż do przyjazdu straży pożarnej.

Drugim wariantem jest instalacja tryskaczowa wykorzystywane są w obiektach, w których temperatura otoczenia jest niższa niż 4 stopnie Celsjusza lub może czasowo spadać poniżej tej wartości. W tym wariancie w rurociągach zamiast wody znajduje się sprężone powietrze lub azot. Gdy ampułka sygnalizująca zagrożenie pożarowe pęknie, gaz uwalniany jest z układu, a jego obniżone ciśnienie skutkuje otwarciem zaworu u uruchomieniem systemu gaśniczego. Wówczas do rurociągów wtłaczana jest woda, która pozwala ugasić lub ograniczyć rozprzestrzenianie ognia.

Ostatnim najczęściej wykorzystywanym wariantem jest instalacja tryskaczowa sucha typu pre-action. Jest to wariant, którego stosowanie zaleca się w obiektach, które są w sposób szczególny narażone na niekorzystne działanie wody. Układ rur wypełniony jest sprężonym powietrzem, a w sytuacji zagrożenia system gaszenia uruchamiany jest dwustopniowo. W pierwszej kolejności.

Jak działają tryskacze

Tryskacze w instalacjach przeciwpożarowychZawór priorytetu Resideo Braukmann 3/4" TYP:DH300/DH100-3/4A umieszczone są w specjalnych ampułkach z cieczą, którą pod wpływem temperatury nagrzewa się i pęka. Sytuacja ta jest sygnałem, że w danym pomieszczeniu konieczne jest uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych. Po pęknięciu ampułki uruchamiane są tryskacze - w zależności od wariantu z rurociągu od razu pompowana jest woda pod ciśnieniem, co pozwala chłodzić źródło pożaru, prowadząc do jego ugaszenia lub ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania ognia. Specjalna konstrukcja tryskacza sprawia, że woda jest równomiernie rozprowadzana po pomieszczeniu, co pozwala na skuteczniejszą ochronę.

Sprawdź instalacje przeciwpożarowe w hurtowni Onninen