Jak działa kanalizacja ciśnieniowa?

Dodano: czwartek, 6.07.2023


Kanalizacja ciśnieniowa najskuteczniej spełnia swoje funkcje na obszarach cechujących zróżnicowanym ukształtowaniem terenów. Pagórki oraz spadki nie sprzyjają budowaniu kanalizacji grawitacyjnej, podobnie jak i miejsca, obfitujące w różnego rodzaju przeszkody nadziemne lub podziemne. Czym jest kanalizacja ciśnieniowa? Na jakiej zasadzie funkcjonuje i gdzie kanalizacja ciśnieniowa sprawdzi się najlepiej? Z czego zbudowana jest kanalizacja ciśnieniowa?

Rura kanalizacyjna

Sprawdź produkty do kanalizacji w hurtowni Onninen

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Gdzie sprawdzi się kanalizacja ciśnieniowa?
 • Jakie czynniki wpływają na sprawność kanalizacji ciśnieniowej?
 • Z czego składa się system kanalizacji ciśnieniowej?

Co to jest kanalizacja ciśnieniowa? 

Kanalizacja ciśnieniowa jest to systemRura kanalizacyjna zewnętrzna Kaczmarek PVC 160X4.7X2000 SN8 KL.S ML (multilayer, spieniona) kanalizacyjny, w którym ścieki są tłoczone za pomocą pomp do wyższych poziomów terenu lub do centralnych punktów zbiorczych. W odróżnieniu od kanalizacji grawitacyjnej przepływ nieczystości nie jest uzależniony od ukształtowania terenu, liczby przeszkód, długości rurociągu czy też zastosowanych rozwiązań połączeń, mających zapewnić odpowiedni spadek.

Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania, poza większą swobodą przepływu ścieków jest fakt, że instalacja kanalizacji ciśnieniowej nie wyklucza współpracy z kanalizacją podciśnieniową oraz grawitacyjną. Ważne jest jedynie, by w takim przypadku zastosować w miejscu styku kanalizacji ciśnieniowej z innymi systemami kanalizacyjnymi studzienki rozprężnej wyposażonej w wentylację. Zabieg ma na celu zapobieganie wydostawaniu się na zewnątrz studzienki nieprzyjemnego odoru.

Projekt oraz wykonanie kanalizacji ciśnieniowej zapewnia:

 • większą dowolność ułożenia trasy rurociągów;
 • możliwość przekraczania przeszkód terenowych;
 • pozwala ograniczyć głębokość wykopów niezbędnych do ułożenia rur.

Jak jest zbudowana kanalizacja ciśnieniowa? 

Rura kanalizacyjna Kaczmarek PE100 355x32.2mm, sztanga 12m, PN16 SDR11, kolor czarny (z brązowym paskiem), jednowarstwowaSprawność kanalizacji ciśnieniowej w znacznym stopniu zależy od poprawnego doboru jej składników, jak i jakości zastosowanych elementów konstrukcyjnych. Istotną częścią systemu jest kanalizacja zewnętrzna, znajdująca się poza czyszczakiem głównym. Za jej pomocą budowana jest sieć rurociągów, projektowana zwykle w postaci rozgałęzionej bądź pierścieniowej (dotyczy podłączenia kilku obiektów budowlanych do pojedynczej przydomowej pompowni ścieków).

Warunkiem funkcjonowania kanalizacji ciśnieniowej jest bezawaryjna eksploatacja zatapialnych pomp ściekowych, które przy współpracy z urządzeniem rozdrabniającym zanieczyszczenia stałe utrzymują wymagane ciśnienie w przewodach, umożliwiając przepływ ścieków. Pompy zainstalowane są w stacjach przepompowni, regulując przepływ nieczystości w zależności od zapotrzebowania i odległości.

W kanalizacji ciśnieniowej wykorzystuje się zbiorniki tłoczne, służące do gromadzenia i równoważenia przepływu ścieków. Zbiorniki te pomagają w utrzymaniu stałego ciśnienia w systemie oraz gwarantują stabilną pracę pomp.

Nie można w tym miejscu nie wymienić elementów sterujących, takich jak zawory zwrotne, zawory regulacyjne i czujniki ciśnienia. Poprzez monitoring i sterowanie przepływem ścieków możliwe jest utrzymanie optymalnych warunków pracy systemu.

Kanalizacja ciśnieniowa jest stosowana przede wszystkim w obszarach o dużym zagęszczeniu zabudowy, gdzie tradycyjny system grawitacyjny byłby niewystarczający. Systemy te są skuteczne w transporcie ścieków na większe odległości, w terenach o zróżnicowanej topografii oraz w przypadku konieczności pokonywania przeszkód, takich jak wzniesienia.

Wypada zauważyć, że szczegóły budowy i działania kanalizacji ciśnieniowej mogą się różnić w zależności od konkretnego projektu oraz wymogów podyktowanych warunkami panującymi na danym terenie.

Produkty niezbędne do kanalizacji ciśnieniowej 

Duże zainteresowanie systemy kanalizacjiŚrubunek przejściowy PE Geberit z gwintem mosiężnym D40x1/2" ciśnieniowej zawdzięczają między niższym kosztom budowy, aniżeli w przypadku konwencjonalnych kanalizacji. Sprawdźmy, jakie elementy stanowią części składowe systemu?

1. Rury ciśnieniowa PVC i PE wykorzystywane w kanalizacji ciśnieniowej wykazują większą odporność na wysokie ciśnienie oraz napór powstały w wyniku transportu zanieczyszczeń.

2. Zawory pozwalają kontrolować przepływ ścieków oraz regulować ciśnienie w sieci. W instalacjach stosowane są:

 • zawory kulowe;
 • zawory zwrotne;
 • zawory redukcyjne;
 • zawory regulacyjne.

3. Pompy generują wymagane ciśnienie wspomagające przepływ zanieczyszczeń w sieci.

4. Stacje przepompowni budowane są w większych systemach kanalizacji ciśnieniowej. Są to obiekty, w których umieszcza się pompy i inne niezbędne urządzenia, odpowiedzialne za przemieszanie ścieków z niższych punktów do wyższych lub do oczyszczalni ścieków.

5. Kontrolery i czujniki, w które wyposażone są systemy kanalizacji ciśnieniowej, monitorują i kontrolują pracę systemu. Pośród nich na uwagę zasługują:

 • czujniki ciśnienia;
 • czujniki poziomu;
 • czujniki przepływu.
 • I inne urządzenia, których zadaniem jest dostarczanie na bieżąco informacji o stanie i działaniu sieci.

6. Akcesoria montażowe są niezbędne do instalacji i utrzymania kanalizacji ciśnieniowej. W ich skład wchodzą między innymi:

Przed przystąpieniem do budowy lub modernizacji kanalizacji ciśnieniowej zawsze warto skorzystać z możliwości konsultacji z przedstawicielem renomowanego dostawcy systemów kanalizacyjnych. Pozwoli to dobrać odpowiednie materiały oraz zastosować optymalne rozwiązania technologiczne, zapewniające wieloletnią i bezawaryjną eksploatację systemu kanalizacji ciśnieniowej.

Sprawdź produkty do kanalizacji w hurtowni Onninen

Rura kanalizacyjna 110
Rura kanalizacyjna 160
Rury do kanalizacji niskoszumowej Geberit
Rura kanalizacyjna 200
Rura kanalizacyjna 150
Rura kanalizacyjna 300
Rura kanalizacyjna 250
Rura kanalizacyjna 90
Rura kanalizacyjna 400