Jak działa system oddymiania budynków?

Dodano: piątek, 14.07.2023


System oddymiania budynku to gwarancja jego bezpiecznej eksploatacji. Co należy o nim wiedzieć? Najważniejsze zagadnienia związane z tą technologią omawiamy w nowym artykule.

Komponent do oddymiania na planie budynku

Sprawdź produkty do systemu oddymiania w hurtowni Onninen

Dlaczego system oddymiania jest tak istotny?

Optyczna, konwencjonalna D+H czujka dymu z gniazdem - 3000PLUS/OP SETSystemy oddymiania budynków są jednym z elementów o największym znaczeniu dla bezpieczeństwa ludzi w przypadku pożaru. Powstający podczas pożaru dym stanowi bowiem poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających wewnątrz budynku. Skuteczne systemy oddymiania umożliwiają usunięcie dymu wraz z trującymi gazami i rozgrzanym powietrzem na zewnątrz budynku, ułatwiając tym samym bezpieczną ewakuację.

Od sprawności i niezawodności systemu oddymiania zależy zdrowie i życie użytkowników budynku. Dlatego powinny być one właściwie utrzymane i zaprojektowane. Konieczny jest także wybór odpowiedniego rodzaju systemu – wyróżnia się warianty grawitacyjne i mechaniczne. Czym różnią się one między sobą? Jakie elementy wchodzą w ich skład? Na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego rozwiązania?

Jak działa system oddymiania?

Zasada działania systemu oddymiania budynków jest uzależniona od jego rodzaju. Metoda grawitacyjna wykorzystuje naturalny przepływ powietrza wynikającą z różnicy ciśnień. Dzięki temu takie systemy są łatwe w implementacji i stosunkowo tanie. Z kolei metoda mechaniczna opiera się na działaniu zespołu wentylatorów, czujników i innych komponentów służących do aktywnego usuwania dymu i powietrza z wnętrza budynku.

Niezależnie od rodzaju systemu, zadaniem ich wszystkich jest usunięcie dymu z wnętrza budynku. Szczególnie duży nacisk kładzie się na oddymianie klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych, a więc obszarów o kluczowym znaczeniu dla efektywnej ewakuacji podczas pożaru. Wymagania dotyczące oddymiania klatek schodowych regulują przepisy i normy budowlane. Powinny one zostać uwzględnione już na etapie projektowania budynku lub planowania prac renowacyjnych.

Schemat blokowy połączeń z urządzeniami wykonawczymi

Zasadę działania systemu oddymiania budynku Centrala do systemu oddymiania D+H RZN 4332-E9dobrze oddaje schemat blokowy połączeń z urządzeniami wykonawczymi. Pokazuje on, że poszczególne elementy systemu są połączone z urządzeniami wykonawczymi (na ich temat więcej piszemy w kolejnym akapicie). Do centrali podłączone są:

 • klapy i okna oddymiające;
 • drzwi i bramy ewakuacyjne;
 • wentylatory pożarowe i bytowe;
 • przyciski oddymiania;
 • klapy ppoż i bytowe;
 • chwytaki magnetyczne.

Jakie są elementy budowy systemu oddymiania?

Wydajnie działające urządzenia wykonawcze systemów oddymiania budynków składają się z kilku współpracujących ze sobą segmentów. Są to:

 • segment wizualizacji składający się z elementów sygnalizujących takich jak lampki, monitory czy sygnały dźwiękowej;
 • segment zasilania;
 • segment sterowania i zasilania oraz monitoringu klap ppoż. wraz z urządzeniami do detekcji gazów, czujnikami ciśnienia i pozostałym osprzętem;
 • segment sterowania oraz zasilania wentylatorów ppoż. i bytowych;
 • segment sterowania, zasilania oraz monitoringu innych urządzeń;
 • segment podłączenia do systemu SSP i SO z wejściami i wyjściami do systemów oddymiania i SSP.

Centrale systemu oddymiania w hurtowni Onninen

Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy D+H 24V, siła: 400 N / 66 mAZ punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników budynku ważne jest nie tylko prawidłowe zaprojektowanie systemu oddymiania. Niezawodność i sprawność układu uzależnione jest też od jakości poszczególnych elementów. Produkty renomowanych marek znajdziesz w ofercie hurtowni instalacyjnej Onninen. Oferujemy między innymi napędy systemu oddymiania, przyciski wraz z obudowami, chwytaki elektromagnetyczne, moduły, czujniki, siłowniki, wsporniki i centrale systemu oddymiania, z których użyciem można zbudować efektywny system oddymiania.

Dzięki skutecznym systemom oddymiania można znacznie zminimalizować zagrożenie wynikające z dymu i zapewnić szybką i bezpieczną ewakuację osób z budynku w przypadku pożaru. Nie należy więc bagatelizować tego zagadnienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do doboru odpowiednich elementów, warto skorzystać z fachowego doradztwa. Naszym klientom zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie transakcji – w tym pomoc ze strony naszych doradców.

Sprawdź produkty do systemu oddymiania w hurtowni Onninen