Jak działają kable i przewody grzewcze?

Dodano: poniedziałek, 29.05.2023


Kable grzewcze stanowią integralny element w systemach grzewczych, które mają na celu zapewnienie optymalnej temperatury i ochrony przed zamarzaniem. Ich zastosowanie jest szerokie i obejmuje m.in. ogrzewanie podłogowe, rur wodociągowych, dachów, rynien, schodów czy chodników. Dzięki nim możliwe jest utrzymanie komfortu cieplnego oraz uniknięcie potencjalnych uszkodzeń spowodowanych przez niskie temperatury, powszechne w tej szerokości geograficznej.

Kabel grzewczy

Sprawdź kable grzewcze w hurtowni Onninen

Do czego służy kabel grzewczy?

Kabel grzewczy ma za zadanie generować i emitować ciepło w sposób równomierny i kontrolowany, wykorzystywany jest w różnych typach ogrzewania:

  • Ogrzewanie podłogowe - kable grzewcze są instalowane pod powierzchnią podłogi, co pozwala na równomierne rozprowadzenie ciepła i podgrzewanie całej powierzchni pomieszczenia.

  • Ogrzewanie rur wodociągowych i kanalizacyjnych - kable grzewcze są zamontowane wokół rur lub umieszczone wewnątrz nich. Ich zadaniem jest zapobieganie zamarzaniu i utrzymanie płynności wody w rurach nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Dzięki temu, można uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez zamarzające rury oraz zapewnić ciągłość dostarczania wody lub odprowadzania ścieków.

  • Systemy dachowe - zadaniem kabli, poprzez równomierne ogrzewanie powierzchni dachowej, jest zapobieganie tworzeniu się lodu i sopli, co chroni dach przed uszkodzeniami i przyczynia się do bezpieczeństwa użytkowników.

Kable grzewcze z termostatem

Kabel grzejny z termostatem oferuje wiele korzyści i możliwości spersonalizowania pracy systemu grzewczego, w tym:

  • Precyzyjna kontrola temperatury - dzięki temu można dostosować pracę kabla do indywidualnych preferencji i wymagań, zapewniając optymalne warunki grzewcze w danym miejscu.

  • Oszczędność energii i kosztów eksploatacji - można programować konkretne okresy pracy kabla, aby działał tylko wtedy, gdy jest największe zapotrzebowanie na ciepło, a w pozostałym czasie był wyłączony.

  • Komfort użytkowania - użytkownik może dostosować pracę kabla grzewczego do swoich osobistych preferencji i ustawić optymalną temperaturę dla danej strefy, np. dla ogrzewania podłogowego lub odmrażanie podjazdu. Termostat pozwala również na szybkie reagowanie na zmienne warunki atmosferyczne lub potrzeby użytkownika, umożliwiając regulację temperatury w dowolnym momencie.

  • Automatyzacja i zdalne sterowanie - niektóre modele wyposażone są w funkcje automatyzacji i zdalnego sterowania, umożliwiające zaprogramowanie harmonogramów pracy kabla grzewczego oraz zdalne sterowanie temperaturą za pomocą urządzeń mobilnych, a nawet monitorowanie aktualnego zużycia energii.

Kabel grzewczy samoregulujący

Kable grzewcze samoregulujące stanowią innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie systemów grzewczych, oferując automatyczne dostosowywanie mocy grzewczej do warunków otoczenia.

Są zaprojektowane w taki sposób, aby równomiernie rozprowadzać ciepło wzdłuż całej swojej długości. Dzięki temu nawet w przypadku zmiennych warunków otoczenia, kabel dostarcza optymalne ciepło, eliminując występowanie miejsc o nadmiernym nagrzewaniu się czy przegrzewaniu. Działanie przewodu grzewczego samoregulującego opiera się na zmianie oporu elektrycznego w zależności od temperatury otoczenia. Kiedy temperatura jest niższa, kabel grzejny pobiera większą moc, co powoduje zwiększenie wydzielanego ciepła. Natomiast w przypadku wzrostu temperatury, kabel automatycznie obniża swoją moc. Kable samoregulujące są wydajne i bezpieczne, gdyż zużywają tylko tyle energii, ile jest potrzebne do utrzymania pożądanej temperatury. To pozwala na oszczędności energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji, przy okazji eliminując ryzyko przegrzewania się kabla i wystąpienia uszkodzeń.

Ile prądu pobiera kabel grzewczy?

Pobór prądu przez kabel grzewczy zależy od jego mocy i długości. Moce kabli grzewczych mogą się różnić w zależności od zastosowania i producenta, dlatego istotne jest sprawdzenie specyfikacji technicznej danego przewodu. Przeważnie producenci podają informacje na temat poboru prądu na jednostkę długości kabla, jednak zalecane jest przed instalacją kabla grzewczego skonsultować się z profesjonalistą lub zapoznać się ze wskazówkami producenta, aby zapewnić prawidłowe podłączenie i bezpieczne użytkowanie.

Kable grzewcze są niezwykle przydatnymi narzędziami do zapewnienia optymalnej temperatury i ochrony przed zamarzaniem w różnych systemach grzewczych. Wybór odpowiedniego kabla grzewczego może zapewnić efektywność energetyczną i komfort użytkowania.

Sprawdź kable grzewcze w hurtowni Onninen

Centralne ogrzewanie