Jak podłączyć przycisk przeciwpożarowy?

Dodano: poniedziałek, 21.08.2023


Szalejący ogień może strawić niemal wszystko. Szczególnym zagrożeniem są instalacje elektryczne. Izolacja przewodów łatwo spłonie w czasie pożaru, natomiast używana do gaszenia woda lub piana przewodzi prąd. Dodatkowe zagrożenie dla ekipy gaśniczej w znaczący sposób ograniczałoby możliwości ich działania. Dlatego też obowiązkowo montuje się przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Czym one są, jak działają i gdzie powinny być umieszczone? 

Przycisk przeciwpożarowy na ceglanej ścianie

Sprawdź wyłączniki przeciwpożarowe w hurtowni Onninen

Wyłącznik ppoż. - zasada działania

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Spamel PWP1-W01-A-11-2LED7\MDziałanie wyłączników przeciwpożarowych opiera się na monitorowaniu parametrów środowiskowych i odpowiednich czujników. Gdy system wykryje pożar lub inną awarię, wyłącznik przeciwpożarowy reaguje, przerywając obwód elektryczny. Niewielki guzik, umieszczony za szybką w czerwonej, widocznej z daleka obudowie, widoczny jest od razu po wejściu do budynku. W niektórych modelach wystarczy zbicie szybki, by uruchomić zabezpieczenie. W innych trzeba wcisnąć guzik. W każdym przypadku wyłącznik przeciwpożarowy całkowicie odcina dopływ energii elektrycznej do większości systemów. Nawet w przypadku awarii jednej z faz, urządzenie automatycznie przestawi się na zasilanie z innej fazy.

Rozwiązania techniczne wyłącznika ppoż. prądu - zasilanie awaryjne i gwarantowane

Dlaczego przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina jego dopływ tylko do większości systemów? Wydawać by się mogło, że bezpieczeństwo wymaga całkowitego odcięcia zasilania do wszystkich urządzeń bez wyjątku. Jednak po dłuższym zastanowieniu z łatwością można wskazać takie systemy, które muszą być zasilane przede wszystkim w czasie akcji straży pożarnej:

  • Przycisk przeciwpożarowy PV EATON w obudowie IP65, 1Z + 1R M22-SOL-PVLPL11-230QAwaryjne oświetlenie, pozwalające na sprawne poruszanie się po budynku, w szczególności po korytarzach bez dostępu do okien.
  • Zasilanie pomp pożarniczych, zapewniających dopływ odpowiedniej ilości wody dla jednostki pożarniczej.
  • Działanie wentylacji pożarowej, odprowadzającej dym poza obiekt.
  • W przypadku szpitali będą to również systemy utrzymywania życia, zwłaszcza jeśli nie zarządzono ewakuacji.

Wyjątki te są podyktowane istotą działania wspomnianych urządzeń. Ich wyłączenie spowodowałoby więcej utrudnień w czasie akcji, a więc uzyskany efekt byłby przeciwny do zamierzonego.

Jak podłączyć przycisk przeciwpożarowy?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Spamel PWP1-W01-B-11-2LED7\O sposobie instalacji wyłącznika ppoż. decyduje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Zgodnie z wymienionymi przepisami, przycisk przeciwpożarowy powinien być zamontowany przy wejściu do budynku. Jeśli takich wejść jest kilka - każde z nich powinno posiadać własny wyłącznik prądu.

Dodatkowo muszą być one oznaczone dwiema diodami sygnalizacyjnymi. Czerwony oznacza zasilanie sieci prądem elektrycznym (działanie normalne), natomiast zielona dioda potwierdza uruchomienie przycisku i odcięcie zasilania. Jeśli obie lampki się nie świecą, energia elektryczna nie dochodzi do samego przycisku (awaria sieci energetycznej lub odcięcie zasilania w głównej skrzynce rozdzielczej).

Wyłączniki ppoż. w hurtowni Onninen

Jakiego typu przycisk przeciwpożarowy najlepiej zakupić? W hurtowni elektrycznej Onninen dostępne jest kilka ciekawych wariantów, które mogą Cię zaciekawić.

Wyłącznik ppoż. Spamel PWP1-W01-A-11-2LED7/M

Na początek klasyczne, popularne rozwiązanie, czyli przycisk typu A. - wyłącznik ppoż. Spamel PWP1-W01-A-11-2LED7/M uruchamiany jest przez samo zbicie szybki. Posiada również dwie diody sygnalizujące stan sieci. Na uwagę zasługuje także stopień ochrony obudowy IP65 oraz wytrzymałość mechaniczna urządzenia, zapobiegająca przypadkowemu zbiciu szybki.

Wyłącznik ppoż. Spamel PWP1-W01-B-11-2LED7

Bliźniaczą wersją wyżej wspomnianego przycisku jest przycisk ppoż. Spamel PWP1-W01-B-11-2LED7. Również posiada wysoki stopień ochrony obudowy IP65 i dwie diody sygnalizacyjne. Jednak w tym przypadku samo zbicie szybki nie oznacza odcięcia zasilania do wszystkich urządzeń. Konieczne jest dodatkowo wciśnięcie przycisku. Zmniejsza to szanse na przypadkowe uruchomienie przycisku.

Przycisk przeciwpożarowy EATON M22-SOL-PVLPL11-230Q

Zamienna szybka Cooper ze strzałką do systemu pożarowegoInaczej skonstruowany został przycisk ppoż. od EATON. Jest to pokrętło zabezpieczone obudową z tworzywa sztucznego. Przycisk przeciwpożarowy PV EATON M22-SOL-PVLPL11-230Q posiada dwie pary styków: zwierne i rozwierne. Oznacza to, że załączenie przycisku może odciąć zasilanie w całym budynku, a jednocześnie uruchomić alarm przeciwpożarowy. Posiada stopień ochrony IP65 oraz jest odporny na niedozwolone manipulacje (przypadkowe uruchomienie).

Zamienna szybka ze strzałkami Cooper

W czasie pożaru konieczne jest zbicie szybki w urządzeniu. Jednak po ugaszeniu ognia można je przywrócić do stanu normalnego poprzez wymianę tego elementu. Odpowiednie zamienniki muszą jednak posiadać wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką klasę ochrony obudowy (min. IP65). Zamienne szybki Cooper pozwalają naprawić przeciwpożarowy wyłącznik prądowy, by móc z niego skorzystać w razie kolejnej, niemiłej niespodzianki.

Dzwonek elektromagnetyczny
Czujnik przeciwpożarowy
Wyłącznik przeciwpożarowy