Jak sprawdzić poziom wody w instalacji CO? Zawory napełniające do instalacji

Dodano: poniedziałek, 24.07.2023


Zawór napełniający do instalacji centralnego ogrzewania, nazywany również zaworem napełniającym centralnego ogrzewania lub zaworem do napełniania instalacji, jest istotnym elementem w systemie grzewczym. Jego główną funkcją jest dostarczanie wody do instalacji centralnego ogrzewania, aby umożliwić prawidłowe działanie całego systemu. Jak działa taki zawór napełniający? Sprawdź artykuł!

Hydraulik przy zaworach grzewczych

Sprawdź zawory napełniające w hurtowni Onninen

Jak działa zawór napełniający?

Zawór napełniający Afriso FAM z manometremZawór napełniający do instalacji centralnego ogrzewania jest kluczowym elementem, który umożliwia kontrolowane napełnianie instalacji wodą oraz utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w systemie grzewczym. Główną funkcją tego zaworu jest dostarczenie wody do instalacji centralnego ogrzewania. Podczas pierwszego uruchomienia systemu lub po uzupełnieniu instalacji wodą (np. po wymianie części układu lub po okresie bezczynności), zawór napełniający jest otwierany, umożliwiając przepływ wody do układu grzewczego. Woda wypełnia cały system, w tym rury, grzejniki i inne elementy, przygotowując go do prawidłowej pracy.

Zawór napełniający jest wyposażony w mechanizmy regulacji ciśnienia, które pozwalają na kontrolowanie ilości wody doprowadzanej do instalacji. Dzięki temu można utrzymać odpowiednie ciśnienie w systemie grzewczym, co jest kluczowe dla jego efektywnego i bezpiecznego działania. Zawory napełniające są również wyposażone w mechanizmy Zawór napełniający Resideo Braukmann z przyłączem GW 1/2"/GZ3/4"bezpieczeństwa, które chronią instalację przed nadmiernym napełnieniem wodą. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu napełnienia, zawór napełniający automatycznie zamyka się, aby zapobiec dalszemu dopływowi wody.

Niektóre zawory napełniające są wyposażone w wskaźniki ciśnienia, które pozwalają użytkownikowi na monitorowanie i kontrolowanie ciśnienia w instalacji. Dzięki temu można szybko zauważyć ewentualne zmiany ciśnienia i podjąć odpowiednie działania. Ważne jest również, aby zawór napełniający był odpowiednio dobrany do potrzeb konkretnej instalacji centralnego ogrzewania oraz został zamontowany zgodnie z zasadami i wymogami bezpieczeństwa. Dzięki prawidłowemu działaniu zaworu napełniającego, instalacja centralnego ogrzewania będzie działać efektywnie, dostarczając ciepło do wszystkich pomieszczeń w budynku.

Jak napełnić układ centralnego ogrzewania?

Zawór napełniający SYR 2128 3/4"Regularne uzupełnianie układu centralnego ogrzewania jest kluczowe dla należytego funkcjonowania całego systemu. Jednocześnie, obserwowane braki są informacją na temat możliwej nieszczelności. W jaki sposób przeprowadzić cały proces?

Pierwszym krokiem jest wyłączenie  systemu centralnego ogrzewania, a następnie zlokalizowanie specjalnego punktu, umożliwiającego napełnianie. Należy pamiętać, aby wszystkie zawory danego obiegu zostały zamknięte, co pozwala na dokładne i równomierne wypełnienie. Płyn, który będzie służył do wypełnienia układu, również podlega specjalnemu przygotowaniu.

Przedostająca się przez zawór napełniający woda, nie powinna przekroczyć wyznaczonych norm technicznych. Syczenie dochodzące ze zbiornika może być sygnałem wypełnienia struktury oraz rozpoczęcia manipulacji stabilizujących ciśnienie. Końcowy etap wymaga zamknięcia zaworu napełniającego oraz odpowietrzenia całego rozkładu. Ważnym krokiem jest także wizualna inspekcja, która szybko rozpoznaje zagrożenie wycieków. 

TOP5 najlepszych zaworów napełniających

Wiemy już, że zawór napełniający pełni niezwykle poważną funkcję. Właśnie dlatego przygotowaliśmy ranking najlepszych produktów!

Zawór napełniający Afriso FAM z manometrem

Zawór napełniający Ferro ZN15 1/2"Zawór napełniający Afriso FAM z manometrem posiada ogranicznik ciśnienia, zawór zwrotny i odcinający oraz manometr. Pozwoli to na efektywniejsze korzystanie z zaworu. Dodatkowo zawór posiada przyłącze GW, a maksymalna temperatura w rurach centralnego ogrzewania to 90 °C

Zawór napełniający Resideo Braukmann z przyłączem GW 1/2"/GZ3/4"

Zawór napełniający Resideo Braukmann VF 06 przystosowany jest do napełniania i uzupełniania wodą zamkniętych instalacji grzewczych. Zawór zawiera regulator ciśnienia, zawór zwrotny i zawór odcinający. Konstrukcja zaworu umożliwia montaż manomentru w celu pomiaru i kontroli ciśnienia po stronie instalacji. Zastosowanie VF06 pozwala uniknąć uszkodzeń, mogących następować wskutek nadmiernego ciśnienia podczas napełniania instalacji.

Zawór napełniający SYR 2128 3/4"

Zawór napełniający SYR 2128 3/4" przeznaczony jest do zamkniętych podgrzewaczy i zasobników wody pitnej. Składa się z zaworu odcinającego, zaworu zwrotnego z króćcem kontrolnym, króćca do podłączenia manometru, zaworu bezpieczeństwa 2115 (wymienne siedzisko ze stali nierdzewnej) z koszem wyrzutowym. Dzięki tym parametrom korzystanie z tego zaworu sprawdzi się dobrze w instalacji centralnego ogrzewania.

Zawór napełniający Ferro ZN15 1/2"

Zawór napełniający Flamco Flexcon PA AutoFillZawór napełniający Ferro ZN15 1/2" to niezawodne urządzenie z regulacją ciśnienia na wylocie (1-4 bar), maksymalnym ciśnieniem wlotowym (10 bar) oraz maksymalną temperaturą pracy (80°C). Posiada przyłącze manometru 1/4" i jest łatwy w montażu dzięki śrubunkowi. To idealne rozwiązanie dla komfortowego i bezpiecznego napełniania instalacji grzewczych.

Zawór napełniający Flamco Flexcon PA AutoFill

Zawór napełniający Flamco Flexcon PA AutoFill prowadzi rejestry i alarmuje w przypadku wystąpienia problemów z ciśnieniem oraz pomaga w ustawieniu i kontroli prawidłowego ciśnienia roboczego systemu. Asystent informuje również o oczekiwanym okresie eksploatacji naczynia wzbiorczego bez odłączania go, a użytkownik może skonfigurować monitoring terminów konserwacji dla komponentów firm zewnętrznych. Dzięki temu wykrycie potencjalnych problemów w instalacji centralnego ogrzewania będzie jeszcze prostsze.

Sprawdź zawory napełniające w hurtowni Onninen

Zawór napełniający
Zawór napełniający do spłuczki
Zawór 1/2
Zawór 3/4
Zawór do wody
Zawór 1 cal
Zawór napełniający Geberit
Zawór 3/8
Zawór do spłuczki
Zawór napowietrzający 110
Zawór redukcyjny
Zawór do wody 3/4
Zawór Afriso
Klucz do zaworów