Jak sprawdzić zawór bezpieczeństwa? Sprawdzone sposoby

Dodano: środa, 21.06.2023


Prawidłowo wykonana instalacja grzewcza jest bezpieczna w użytkowaniu i nie stwarza zagrożenia dla domowników ani trwałości konstrukcji budynku mieszkalnego. Warunkiem odpowiedniego działania instalacji jest odpowiednie zamontowanie i sprawne działanie zaworów bezpieczeństwa. Jaka funkcję pełnią takie zawory? Jak rozpoznać awarię zaworu bezpieczeństwa i naprawić instalację? Jak sprawdzić prawidłowe działanie zaworu bezpieczeństwa? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

czerwone zawory bezpieczenstwa

Sprawdź zawory bezpieczeństwa w hurtowni Onninen

Jak działa zawór bezpieczeństwa?

Zawór bezpieczeństwa Caleffi do c.o.. Przyłącza z gwintem wewnętrznym 3/4" 8 barZawory bezpieczeństwa pełnią rolę zabezpieczającą instalacje grzewcze przed niebezpiecznym, niekontrolowanym wzrostem ciśnienia. Dzieje się tak wskutek nadmiernego wzrostu temperatury czynnika grzewczego w obiegu. Zawór bezpieczeństwa zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania. Zawory montowane są w miejscach, gdzie ciśnienie w instalacji może wzrosnąć powyżej poziomu bezpiecznego, w praktyce zwykle przed kotłem lub obiegiem instalacji C.W.U. W momencie, gdy ciśnienie przekroczy ustaloną wartość, zawór automatycznie otwiera się i wypuszcza nadmiar cieczy, co powoduje obniżenie ciśnienia w instalacji. Brak zaworu bezpieczeństwa lub jego uszkodzenie, może doprowadzić w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia, nawet do wybuchu kotła, uszkodzenia instalacji i poparzenia domowników. Zawory bezpieczeństwa pełnią zatem kluczową rolę w zapewnieniu stabilności oraz długiej żywotności instalacji.

Zawory bezpieczeństwa C.O.

Zawory bezpieczeństwa C.O. zbudowane są Zawór bezpieczeństwa Afriso MSW 3/4'x1" 10 bar do instalacji C.W.Uz korpusu ze sprężyną, wrzeciona i grzyba. Wewnętrzna komora korpusu jest zabezpieczona przez membranę, chroniąc korpus przed przepływającym czynnikiem. Zawory spełniają swoją funkcję do osiągnięcia przez czynnik grzewczy temperatury 140 stopni Celsjusza. Wstępne napięcie sprężyny (ustawienie fabryczne) odpowiada wartości ciśnienia otwarcia od 1.5 bar do 6 bar. Na jakiej zasadzie działa zawór bezpieczeństwa? Zawór w stanie bez energii jest zamknięty. Czynnik znajdujący się w instalacji napływa pod grzyb. Wzrost ciśnienia powyżej wartości zadanej powoduje otwarcie zaworu i wypływ czynnika, do momentu obniżenia ciśnienia w instalacji. W momencie ustabilizowania się ciśnienia poniżej wartości zadanej, następuje zamknięcie grzyba zaworu i zanik wypływu czynnika. 

Szczegółowe działanie i rodzaj zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju instalacji C.O. W instalacjach otwartych stosuje się zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze otwarte, przez które wypływa nadmiar wody. Montuje się je wysoko, ponad pozostałymi elementami instalacji, często na strychu lub poddaszu. Ten sposób praktykuje się w przypadku instalacji współpracujących z kotłami na paliwo stałe.

W przypadku instalacji zamkniętych, współpracujących z piecami kondensacyjnymi, pompami ciepła i kotłami gazowymi, zawór bezpieczeństwa połączony jest z naczyniem ciśnieniowym, a nadmiar wody odprowadzany jest do kanalizacji.

Zawory bezpieczeństwa C.W.U.

Zawory bezpieczeństwa C.W.U. montowane są przy zasobnikach ciepłej wody użytkowej są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa budynku. Ich zadaniem jest zapobieganie nagłemu wzrostowi ciśnienia wewnątrz zasobnika, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub eksplozji. Zawór bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej powinien być zainstalowany na wlocie wody do zasobnika lub na wylocie ciepłej wody. Zawór taki jest zaprojektowany tak, aby otwierał się automatycznie w przypadku wzrostu ciśnienia wody powyżej określonej wartości, zwykle wynoszącej 6 barów.

Dlaczego zawór bezpieczeństwa przepuszcza?

Zawór bezpieczeństwa Ferro c.w.u. 6 barZdarza się niekiedy, że przy zaworze bezpieczeństwa kapie woda. W przypadku zaworu przy obiegu C.W.U. nie musi to oznaczać awarii. Kapanie może pojawić się podczas użytkowania podgrzewacza i związane jest z rozszerzalnością objętościową wody na skutek jej grzania - świadczy o prawidłowej pracy zaworu. Wówczas wystarczy zwykle zakręcić dopływ zimnej wody, okręcić kran i upuścić z instalacji nadmiar gorącej wody, po czym odkręcić dopływ zimnej wody.

Przepuszczanie zaworu C.O. oznacza zwykle brak naczynia przeponowego, zamontowanie go w niewłaściwym miejscu bądź nie wyregulowanie jego parametrów wartości ciśnienia i temperatury wody po montażu w instalacji. Zdarza się, że przyczyną jest zbyt wysokie ciśnienie w sieci wodociągowej.

Jak sprawdzić zawór bezpieczeństwa?

Okresowo powinniśmyzawory bezpieczeństwa Afriso BSS do instalacji naczynia wzbiorczego c.o. z zaworem bezpieczeństwa 3 bar, manometrem 0-4 bar, szybkozłączem. sprawdzać prawidłowe działanie i szczelność zaworów bezpieczeństwa. Robi się unosząc lub przekręcając pokrętło zaworu. Kapiąca woda świadczy o jego uszkodzeniu. Należy wówczas wezwać hydraulika i zlecić przegląd instalacji. Fachowiec sprawdzi, czy zawór należy wymienić, czy wystarczy go oczyścić z osadów lub poddać regeneracji.

Przeglądu instalacji i naprawy ewentualnych usterek dokonuje się przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, tak, aby uchronić się przed awarią ogrzewania w środku zimy.

Sprawdź zawory bezpieczeństwa w hurtowni Onninen

Zawór 1/2
Zawór 3/4
Zawór 1 cal
Zawór 1/2 na 3/8
Zawór 3/8
Zawór kątowy 1/2
Zawór redukcyjny
Zawór bezpieczeństwa 1/2
Zawór do wody 3/4
Zawór Afriso
Klucz do zaworów