Jak uruchomić hydrant? Obsługa hydrantu przeciwpożarowego krok po kroku

Dodano: środa, 14.06.2023


Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych jest nie tylko niezbędne, ale też wymagane przez prawo. Tutaj mamy na myśli choćby hydranty. Wyróżniamy hydranty zewnętrzne oraz wewnętrzne. Warto dowiedzieć się o nich więcej i poznać zasady uruchamiania tych urządzeń.

hydrant przy ceglanej scianie

Sprawdź hydranty w hurtowni Onninen

Rodzaje hydrantów

Hydrant naziemny HN-3, DN80 wys:2450,Hydranty wewnętrzne powinny być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL. Trzeba wiedzieć, że powinny znaleźć się na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego. Wyjątkiem jest strefa pożarowa należąca do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Jednocześnie hydrant wewnętrzny musi znajdować się też na każdej kondygnacji budynku niskiego i średnio wysokiego. Jeżeli powierzchnia przekracza 200 m2, a także w strefie zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosuje się hydranty 25. Natomiast hydranty 33 muszą być stosowane w garażu, jeżeli jest on wielkokondygnacyjny bądź zamknięty i ma więcej niż 10 miejsc postojowych.

Jeszcze większe hydranty, a więc hydranty 52 należy stosować w strefachHydrant DN52 zawieszany z kołyską produkcyjnych i magazynowych, w miejscach gdzie obciążenia ogniowe nie przekraczają 500 MJ/m2. Hydranty muszą też znaleźć się w miejscach, gdzie gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 1000 MJ/m2. Hydrant musi być również umieszczony na zewnątrz budynku. Powinien być on wtedy częścią sieci wodociągowej. Będzie stanowić źródło wody do celów przeciwpożarowych. W tym przypadku również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 24 lipca 2009 r. ustanowiło warunki, kiedy hydrant zewnętrzny musi być ustawiony. Dotyczy to:

  • jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób (przy czym nie może być to zabudowa kolonialna ani znajdująca się w granicach budynku użytku publicznego);
  • budynków użytku publicznego i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych i magazynowych o kubaturze przekraczającej 2500 m3 bądź powierzchni większej niż 500 m2; 
  • obiektów budowlanych, w których znajduje się strefa pożarowa o powierzchni większej niż 1000 m2 bądź przeznaczonych do jednoczesnego przebywania więcej niż 50 osób; 
  • obiektów budowlanych gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej powyżej 1000 m2. 

Jak uruchomić hydrant wewnętrzny?

Hydrant wewnętrzny jest niezwykle ważnym urządzeniem przeciwpożarowym. Należy go umieścić na sieci wodociągowej wewnętrznej. Wykorzystuje się go do gaszenia pożarów z grupy A. Co istotne można nim gasić pożary z większej odległości niż ma to miejsce w przypadku gaśnic. Można też wykorzystać go do dogaszania pogorzelisk. Uruchomienie hydrantu wewnętrznego jest naprawdę proste. Wystarczy tylko:

  • otworzyć szafkę bądź w razie konieczności zbić ją;
  • rozwinąć wąż, który zakończony jest prądownicą;
  • otworzyć zawór hydrantowy;
  • skierować strumień na widoczne źródło ognia. 

Pamiętajcie, że nie należy używać hydrantów wewnętrznych do gaszenia pożarów w obrębie instalacji czy urządzeń elektrycznych, gdyż może to prowadzić do porażenia prądem. Nie należy też używać hydrantów do gaszenia pożarów, jeżeli doszło do nich w obrębie elektroniki użytkowej. 

Jak uruchomić hydrant zewnętrzny? 

Hydrant Supron3 DN33 zawieszanyAby łatwo otworzyć zasuwę odcinającą hydrant, trzeba wiedzieć, że odległość pomiędzy trzpieniem zasuwy hydrantowej a skrajem hydrantu w żadnym wypadku nie może być mniejsza niż 0,8 m. Uruchomienie hydrantu zewnętrznego nie jest trudne. Warto wiedzieć, że znajduje się w nim czujnik mechaniczny, który monitoruje otwarcie i pobór wody. Znajduje się on u nasady po prawej stronie. Występuje też czujnik objętościowy, który również monitoruje otwarcie i pobór wody, tyle że po lewej stronie. Do hydrantu podłącza się wąż, co umożliwia szybkie i łatwe dotarcie do wody, przy czym trzeba pamiętać, że hydrant zewnętrzny może być wykorzystywany tylko przez uprawnionych pracowników wodociągowych, a także jednostki straży pożarnej czy ochotniczej straży pożarnej podczas akcji gaśniczych.   

Bezpieczeństwo użytkowania hydrantów wymaga wykonywania ich przeglądów. Należy to robić nie rzadziej niż raz w roku. Jeżeli chodzi o przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń, które znajdują się na terenie zakładu pracy bądź w miejscach użytku publicznego, to również te urządzenia przeciwpożarowe podlegają przeglądom technicznym nie rzadziej niż raz na rok. Należy tutaj przestrzegać zaleceń producenta. Przegląd hydrantów musi wykonywać osoba do tego upoważniona. Jest nią właściciel sieci wodociągowej i przeciwpożarowej.

Sprawdź hydranty w hurtowni Onninen

Dzwonek elektromagnetyczny
Hydrant zewnętrzny dn80
Hydrant podziemny
Hydrant nadziemny
Hydrant 52
Hydrant 25
Hydrant 33
Hydrant Gras
Klucz do hydrantów
Skrzynka hydrantowa