Jak wykonać uziom fundamentowy?

Dodano: czwartek, 13.04.2023


Podczas budowy domu należy pamiętać o wielu rzeczach i bardzo dokładnie zaplanować poszczególne etapy działania. Jednym z obowiązkowych jest wykonanie uziomu fundamentowego. Co to takiego, jak go prawidłowo wykonać i jakich materiałów użyć?

Jak prawidłowo wykonać uziom fundamentowy?

Uziom fundamentowy pełni bardzo ważne zadanie, pozwala skutecznie zabezpieczyć instalację odgromową i elektryczną domu, zapewniając bezpieczeństwo dla całego budynku. W praktyce jest on wykonywany ze specjalnej taśmy lub pręta, który jest zatopiony w fundamencie. Instalacja w kształcie prostokąta lub kilku mniejszych wykonywana jest w ścianach nośnych danego budynku w przypadku obiektów o powierzchni do 20 m, w większych budynkach konieczne może być rozszerzenie instalacji i umieszczenie odpowiednich elementów również w wewnętrznych ścianach, zgodnie z projektem. Bliskie sąsiedztwo gruntu sprawia, że wykonując uziom w fundamencie uzyskuje się minimalną, potrzebną do zabezpieczenia rezystancję, której nie dałoby się osiągnąć wykorzystując instalację poziomą. Dużym atutem jest także to, że instalacja fundamentowa zapewnia stabilną i stałą wartość oporu w każdych warunkach. Nie ma znaczenia, jakie warunki panują na zewnątrz, tutaj wartości są stałe. Jest też wbrew pozorom bardzo ekonomicznym rozwiązaniem, raz wykonany nie wymaga ingerencji w przyszłości, o ile cały system jest wykonany prawidłowo.

Sprawdź produkty do uziomu odgromowego w hurtowni Onninen

Fragment instalacji zawsze musi zostać wyprowadzony na zewnątrz, najczęściej w tym pomieszczeniu, w którym instalacja fundamentowa łączyła się będzie z główną szyną uziemiającą.

Takie rozwiązanie ma wiele zalet, przede wszystkim jest wyjątkowo trwałe, a jego maksymalny okres eksploatacji jest taki sam, jak całego budynku, dlatego warto zainwestować w wykonanie uziemienia, wykorzystując do tego celu dobrej jakości produkty. Dobór materiałów jest w tym przypadku kluczowy, ponieważ pozwala uniknąć problemów, szczególnie w części instalacji wyprowadzanej z gruntu, tj. połączenia z uziomem pionowym oraz piorunochronami. Próba oszczędności na materiałach może w tym przypadku skończyć się powstaniem ogniw galwanicznych w miejscu łączenia lub powodować szybsze korodowanie materiału.

Rodzaje uziemienia

Instalacja odgromowa wykonana w fundamencie to zaprojektowany system przewodów, które mają zapewnić instalacji elektrycznej właściwe uziemienie. Pozwala również wyrównać różnice w potencjałach elektrycznych oraz zapewnia bezpieczeństwo w związku z ochroną odgromową. Obecnie projekt i wykonanie uziomu fundamentowego planuje się już na etapie projektowania, w związku z tym całość po wykonaniu systemu zalewana jest betonem, o określonych właściwościach. Dzięki temu poprawiane są właściwości systemu w punkcie styku instalacji z gruntem. Dodatkowo zalanie instalacji betonem zabezpiecza poszczególne komponenty i styki przed korozją.

W praktyce wyróżnia się dwa warianty uziemienia fundamentowego. Pierwszym z nich jest uziom naturalny, do którego wykonania wykorzystywane jest zbrojenie fundamentów. Elementy wykonane ze stali, jeśli zostaną odpowiednio połączone i wykonane w taki sposób, aby zapewniać wytrzymałość mechaniczną i elektryczną. Drugim wariantem jest uziemienie fundamentowe sztuczne. W tym wariancie wewnątrz fundamentów umieszcza się specjalny przewód lub specjalny system, który nie jest elementem konstrukcyjnym budynku.

Uziom otokowy i pionowy w istniejącym budynku

uziom kompletny 3 metrowyW obiektach, które już zostały wzniesione, a nie zastosowano uziomu fundamentowego, koniecznie należy rozważyć wykonanie instalacji otokowej. Znajduje się on na zewnątrz budynku. Tworzy on zamkniętą pętlę wokół obiektu. Taka instalacja powinna zostać umieszczona poniżej powierzchni gruntu, na poziomie poniżej przemarzania gruntu, co najmniej pół metra pod powierzchnią. Całość powinna zostać wkopana w odległości co najmniej 1 m od ścian obiektu. Do wykonania uziomu otokowego wykorzystuje się specjalne, płaskie przewodniki wykonane z miedzi, stali pomiedziowanej, ocynkowanej na gorąco lub nierdzewnej.

Wykonując uziom pionowy, wykorzystuje się albo rury, albo specjalnie przygotowane pręty. Są one wkopywane poniżej powierzchni gruntu w taki sposób, aby górna krawędź znajdowała się poniżej poziomu terenu. To, w jakiej odległości od siebie zostaną rozmieszczone, zależy przede wszystkim od ich długości. Co do zasady przyjmuje się, że odległość między kolejnymi punktami nie może być mniejsza niż długość elementu. Taki wariant uziemienia warto wykorzystywać tam, gdzie oporność gruntu zmniejsza się wraz z głębokością. W przypadku zbyt dużej rezystancji zaleca się wykonanie dodatkowego pionowego elementu, który umieszczany jest równolegle do pierwszego elementu i łączony z nim.

Materiały do wykonania uziomu dostępne w hurtowni instalacyjnej Onninen

Obecnie wykonanie uziomu nie jest już tak trudnym zadaniem. W nowo powstających obiektach skorzystać można ze specjalnych zestawów, takich jak uziom kompletny 3 metrowy. Dużą zaletą jest jednak to, że w ofercie producentów i specjalistycznych sklepów dostępne są różnego rodzaju elementy, pozwalające na wykonanie kompletnej instalacji odgromowej. Taśmy o różnej szerokości, aluminiowe masztyiglicełączniki, a także obejmy. Wszystkie części pozwalają na wykonanie kompletnej, doskonałej jakości instalacji odgromowej.

Sprawdź produkty do uziomu odgromowego w hurtowni Onninen

Uziom szpilkowy
Uziom fundamentowy
Pręt uziomowy
Opaska uziemiająca