Jak zadbać o bezpieczeństwo i poziom tlenku węgla? Miernik CO2

Dodano: środa, 24.04.2024


W dzisiejszych czasach, gdzie zdrowie i komfort stają się coraz bardziej istotne, kontrola jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń staje się priorytetem. Dlatego też mierniki dwutlenku węgla (CO2) odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników budynków.

Instalator sprawdza poziom tlenku węgla pieca grzewczego miernikiem CO2

Sprawdź mierniki CO2 w hurtowni Onninen

Dlaczego poziom tlenku węgla jest wysoki?

Nadmierny poziom CO2 może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji dla zdrowia i komfortu użytkowników. Jednym z jego głównych powodów jest nieefektywna wentylacja. Aby zapewnić optymalne warunki ważne jest zatem regularne wietrzenie lub stosowanie oczyszczaczy powietrza. Kolejnym czynnikiem jest zbyt duża liczba osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach, co prowadzi do większej emisji CO2 z ich oddychania. Dodatkowo, używanie nieodpowiednich materiałów budowlanych, takich jak izolacje niskiej jakości lub brak szczelności w oknach i drzwiach, może prowadzić do wycieku dwutlenku węgla z zewnątrz do wnętrza budynków.

Czym kierować się przy wyborze miernika CO2?

Zaawansowane mierniki są najczęściej wyposażone w termometr, czujnik jakości powietrza, czujnik NDIR (non-dispersive infrared) stężenia dwutlenku węgla, czujnik temperatury. Wybierając miernik zwróć uwagę na stabilność i dokładność czujnika NDIR oraz na zastosowanie funkcji dodatkowych, takich jak automatyczna kalibracja, która umożliwia wysoką dokładność pomiaru bez konieczności ręcznej kalibracji oraz funkcja HOLD, pozwalająca użytkownikowi zatrzymanie odczytu na ekranie dla dalszego zapisania lub analizy. Dobrze, gdy miernik dwutlenku węgla posiada możliwość współpracy z komputerem PC poprzez interfejs USB lub Bluetooth, aby przenosić dane pomiarowe do komputera i przetwarzać je za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Jak prawidłowo zmierzyć jakość powietrza miernikiem CO2?

Przed przystąpieniem do pomiaru upewnij się, że miernik jest właściwie skonfigurowany i skalibrowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz czy jest odpowiednio naładowany lub wpięty pod zasilanie, aby uniknąć błędów pomiarowych.

Następnie umieść miernik w centralnej części pomieszczenia na wysokości około 1,5-2 metrów nad podłogą oraz z dala od źródeł potencjalnie zanieczyszczonego powietrza, takich jak piece grzewcze czy miejsca składowania substancji chemicznych, aby uzyskać jak najbardziej reprezentatywne pomiary. Podczas pomiaru CO2 w powietrzu zwróć uwagę na aktualne warunki , takie jak temperatura, liczba obecnych osób, obecność roślin, intensywność działania urządzeń emitujących ciepło czy wilgotność powietrza.

Ważne jest również regularne przeprowadzanie pomiarów w różnych miejscach i różnych porach dnia, aby uzyskać kompleksową ocenę jakości powietrza w pomieszczeniach. Optymalny poziom stężenia dwutlenku węgla wewnątrz pomieszczeń powinien być utrzymany na jak najniższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i wytycznymi dotyczącymi jakości powietrza i stężenia tlenu wewnątrz budynków.

Mierniki CO2 w hurtowni Onninen

Oninnen oferuje profesjonalne mierniki, w tym:

Miernik CO2 AZ Instruments VZ77597 to miernik wykorzystywany przez profesjonalistów, zapewniając precyzyjne pomiary wilgotności powietrza, poziomu CO i CO2, a dzięki prostocie obsługi jest idealny zarówno dla branży budowlanej, jak i remontowej.

Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD, miernik VZ77597 zapewnia czytelne wyniki. Zastosowanie czujnika NDIR oraz wysokiej jakości sensora elektrochemicznego do pomiaru CO zapewnia dokładność i stabilność pomiarów. Dodatkowo dzięki rozbudowanym funkcjom możesz dokładnie monitorować warunki środowiskowe i stan powietrza w pomieszczeniu.

Miernik VZ77597 oferuje funkcję auto-kalibracji dla CO/CO2, możliwość zapisu i odczytu na panelu LCD, a także współpracę z komputerem PC. Ponadto, posiada funkcję DATALOGGER, która pozwala na rejestrację aż 32000 danych pomiarowych, umożliwiając analizę trendów i śledzenie zmian w czasie.

Miernik CO2 AZ Instruments VZ77535 to przenośne narzędzie do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach, posiadające wbudowany akumulator. Mierzy jednocześnie poziom CO2, temperaturę oraz wilgotność. Dzięki zastosowaniu stabilnego czujnika NDIR oraz sensora Rotronic, jest idealny dla wielu zastosowań, od własnych potrzeb po procesy przemysłowe.

Jego podświetlany, trójpolowy wyświetlacz LCD zapewnia czytelność nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, sygnalizacja przekroczenia progów alarmowych pozwala szybko reagować na niebezpieczne zmiany w jakości powietrza.

Miernik VZ77535 oferuje także wiele przydatnych funkcji ułatwiających jego użytkowanie, takich jak określenie temperatury topnienia i parowania, pomiar temperatury punktu rosy, funkcja HOLD umożliwiająca zatrzymanie wskazań na wyświetlaczu, oraz funkcja MAX/MIN pozwalająca na śledzenie wartości minimalnych i maksymalnych. Dodatkowo, miernik VZ77535 wyposażony jest w funkcję auto-kalibracji, zapewniającą dokładność pomiarów, oraz automatyczne odcięcie zasilania po 20 minutach bezczynności. Możliwość współpracy z komputerem PC pozwala na łatwe przenoszenie i analizowanie danych, co zwiększa jego funkcjonalność i użyteczność.

Monitorowanie poziomu dwutlenku węgla jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Pamiętaj - wybierz odpowiedni miernik CO2, który zapewni precyzyjny pomiar oraz dodatkowe funkcje ułatwiające monitorowanie jakości powietrza, a w razie podwyższonych wielkości CO2 należy przewietrzyć pomieszczenie. 

Sprawdź mierniki CO2 w hurtowni Onninen