Jak zadbać o wysokiej jakości BHP podczas prac budowlanych?

Dodano: wtorek, 12.09.2023


BHP to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów i regulacji, ale przede wszystkim troska o zdrowie i życie pracowników oraz efektywność prowadzonych prac. Na placu budowy, gdzie liczba potencjalnych zagrożeń jest znacząca, dbałość o BHP staje się priorytetem numer jeden. Pomagają w tym odpowiednie oznakowania na budowie. Jakie znaki są konieczne na placu budowy? Dowiesz się z tego artykułu!

Znaki budowlane na bramie wjazdowej

Sprawdź tablice i znaki informacyjne w hurtowni Onninen

Jakie tablice budowlane muszą być na placu budowy?

Plac budowy jest szczególnym miejscem, w którym ilość zagrożeń jest naprawdę duża. Dlatego też każdy plac budowy, bez względu na jego charakter, wielkość czy stan postępu prac musi zostać właściwie oznaczony. Podstawą jest tablica informacyjna, tzw. tablica budowlana. Znajdują się na niej najważniejsze informacje dotyczące budowy, adresu, numeru zgłoszenia i pozwolenia, a także informacje dotyczące osoby odpowiedzialnej za nadzór budowlany, dane inwestora, wykonawcy oraz kierownika budowy. Dodatkowo na każdej takiej tablicy znajdują się również telefony alarmowe. Tablica ta powinna mieć rozmiar 70 na 90 cm.

Budowlana tablica ostrzegawcza TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONYTablica informacyjna to nie jedyne znaki BHP, które muszą zostać umieszczone na placu budowy. Teren musi być wyraźnie oznakowany kolejnymi tablicami, w tym: teren budowy wstęp wzbroniony, uwaga przejścia nie ma, uwaga u góry pracują itp. Kolejną obowiązkową tablica jest informacja o wyjeździe z budowy.

Ponadto, poza obowiązkowymi elementami istnieje możliwość rozbudowy oznakowania o dodatkowe elementy, które mają na celu ostrzeganie pracowników budowy przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Ich cechą charakterystyczną jest trójkątny kształt, zawsze są koloru żółtego, na których znajdują się czarne elementy ostrzegawcze.

Gdzie powinny być umieszczone znaki BHP?

Znaki BHP powinny być umieszczone wszędzie tam, gdzie ryzyko wypadku jest znaczące. Ich zadaniem jest bowiem minimalizowanie ryzyka wypadku w pracy. Na budowie prawdopodobieństwo urazu jest naprawdę wysokie, dlatego odpowiednie oznaczenie jest podstawą.

Oznaczenie budowy, informacji na temat rodzaju wykonywanych prac, inwestora, kierownika budowy itp. powinno zostać umieszczone w ogólnie dostępnym miejscu, gdzie każdy będzie miał możliwość pozyskania informacji, bez wchodzenia na teren, na którym prowadzone są prace budowlane. Najczęściej tablica budowlana jest przymocowana do zewnętrznego ogrodzenia, często na bramie wjazdowej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

Budowlana tablica ostrzegawcza UWAGA ROBOTY NA DACHUZgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednie oznakowanie znaleźć się musi na wszystkich obiektach budowlanych, jeśli do wykonania prac niezbędne jest posiadanie pozwolenia na budowę. Oznaczenia te wykonane na tablicy o wymiarze 30 na 40 cm lub 35 na 25 cm, zawsze muszą znaleźć się w widocznym miejscu. W zależności od rodzaju zagrożenia - głębokie wykopy, prace na rusztowaniu itp. konieczne jest oznaczenie odpowiednich stref niebezpieczeństwa w taki sposób, aby zapobiec wejściu osób postronnych.

Podczas budowy obiektów konieczne jest też doprowadzenie odpowiednich mediów oraz wykonanie przyłączy budynku. Poza prądem jest to najczęściej również gaz, który stwarza szczególne zagrożenie wybuchem. Bardzo ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność i właściwie zabezpieczyć teren zagrożenia. W tym wypadku tablice muszą być szczególnie widoczne, warto też zadbać o właściwe poinformowanie wszystkich pracujących na obiekcie osób o prowadzonych pracach.

Oznaczenia budowlane w hurtowni Onninen

W hurtowni instalacyjnej Onninen posiadamy wszelkie niezbędne dla prawidłowego oznaczenia budowy znaki i tablice informacyjne. Dzięki temu nasi klienci w jednym miejscu zadbają o pełne oznakowanie terenu, zgodnie z obowiązującymi normami. Dostępne w sprzedaży tablice i znaki wykonane są z wysokiej jakości materiałów, są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

Budowlana tablica ostrzegawcza UWAGA PRZEJŚCIE DRUGĄ STRONĄ ULICYTablice budowlane cechuje specjalny wygląd, są to żółte znaki, których nie można nie zauważyć. Elementy oznakowania są proste w montażu, dzięki czemu można szybko i sprawnie oznakować plac budowy. Budowlana tablica ostrzegawcza Trytyt - Teren budowy wstęp wzbroniony, a także Budowlana tablica ostrzegawcza Trytyt - teren prywatny wstęp wzbroniony, mają za zadanie poinformować osoby postronne, że na wybrany teren nie można wejść, ponieważ wiąże się to z zagrożeniem.

W zależności od charakteru budowy wykorzystywane są również szczególne elementy, takie jak: budowlana tablica ostrzegawcza Trytyt - uwaga, roboty na dachu czy Budowlana tablica ostrzegawcza Trytyt - uwaga, u góry pracują. Jeśli prowadzone prace mogą zagrażać przechodniom, wówczas należy odpowiednio zabezpieczyć teren oraz umieścić budowlaną tablicę ostrzegawczą Trytyt - uwaga przejście drugą stroną ulicy.

Sprawdź tablice i znaki informacyjne w hurtowni Onninen

Znaki bhp
Tablica budowlana