Jak zamontować wodomierz w mieszkaniu?

Dodano: czwartek, 18.03.2021


Wodomierz to przyrząd pomiarowy stanowiący połączenie przepływomierza z licznikiem. Pozwala określić zużycie wody w budynku, podając wartości w metrach sześciennych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak samodzielnie zainstalować wodomierz, zapoznaj się z naszym poradnikiem!

Jak zamontować wodomierz w mieszkaniu

Z artykułu dowiesz się:

  • jak zamontować wodomierz w mieszkaniu,
  • przed jakimi czynnikami należy zabezpieczyć wodomierz,
  • co należy uwzględnić przy pierwszym uruchomieniu.

Ogólne zasady montażu wodomierza

Zanim zabierzesz się za instalację wodomierza, zapoznaj się z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi jego montażu. Przede wszystkim pamiętaj, że w warunkach normalnego użytkowania licznik powinien być całkowicie wypełniony wodą. Nie należy więc mocować wodomierza w wysokim punkcie instalacji, gdyż mogłoby to spowodować zbieranie się w nim powietrza. Jeżeli nie masz jednak innego wyjścia i licznik narażony jest na zaburzenia dokładności pomiarów czy nawet uszkodzenie, musisz po stronie dopływowej zainstalować urządzenie usuwające powietrze z wody. Unikaj również miejsc w pobliżu pomp.

Wodomierze marki Bmeters


Miej na uwadze, że kiedy montujesz wodomierz na przewodzie ciepłej wody użytkowej, w instalacji tej nie może występować cyrkulacja. Pamiętaj także, aby dopilnować prawidłowej pozycji strzałki na korpusie urządzenia - powinna być zgodna z rzeczywistym przepływem wody. Zanim zaczniesz pracę, upewnij się, że warunki instalacji oraz jej otoczenie sprzyjają wymaganiom producenta co do użytkowania wodomierza dla wszystkich wielkości wpływających.

Jak dobrać wodomierz do wewnętrznej instalacji wodociągowej?

Aby prawidłowo dobrać wodomierz, konieczna jest znajomość objętości strumienia wody, który urządzenie będzie mierzyć. Można wyliczyć go, ustalając przepływ na odcinku instalacji, gdzie zamontowany ma zostać licznik. Jego wyznaczenie wiąże się z obliczaniem szeregu innych wartości, takich jak średnica przewodów czy prędkość przepływu. Za dobór wodomierza zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada specjalnie wykwalifikowany projektant.

Jak zamontować wodomierz w mieszkaniu

Gdzie montować wodomierz?

Wodomierz powinien zostać zainstalowany w miejscu, które przede wszystkim umożliwi jego bezproblemowe odczyty. Należy więc wybrać przestrzeń łatwo dostępną, suchą, dobrze oświetloną, a także zabezpieczoną przed ingerencją osób niepowołanych. W przypadku instalacji domowych zaleca się, aby pomieszczenie, w którym montowany jest licznik, miało przynajmniej 1,8 metra wysokości.

Masz pytania odnośnie branży? Dołącz do grupy Świat Instalacji!

Lokalizacja wodomierza powinna sprzyjać jego łatwemu montażowi i demontażowi, a także codziennej obsłudze i konserwacji. Odczyty muszą być możliwe z odległości nie większej niż metr, najlepiej pod kątem 30 stopni. O źle zainstalowanym liczniku świadczy na przykład konieczność stosowania drabiny lub lustra w celu dostępu do niego.

Zwróć również uwagę na to, czy możliwe jest oddzielenie licznika oraz związanego z nim przyłącza od instalacji. Ewentualna wymiana wodomierza powinna być bowiem wykonywana bez konieczności uszkadzania czy usuwania części konstrukcji. Należy więc zastosować przynajmniej jedno złącze pozwalające na taki demontaż.

Sprawdź produkty Bmeters w hurtowni Onninen!

Jak zamontować wodomierz w mieszkaniu?

W ramach przygotowania do instalacji należy przepłukać rurociąg. Wszystkie zanieczyszczenia powinny zostać z niego usunięte, aby uniemożliwić dostanie się niepożądanych elementów do wodomierza. Na czas tej operacji warto w miejsce licznika wstawić rurkę montażową, która wyeliminuje ryzyko zabrudzenia sita licznika lub jego uszkodzenia. Upewnij się również, że sito zabezpieczające wodomierz jest do niego odpowiednio dopasowane.

Jak zamontować wodomierz w domu?

Wodomierz należy wbudować do instalacji wodociągowej razem z odpowiednią armaturą, tworząc w ten sposób kompletny zestaw wodomierzowy. Ważne, aby odcinki przewodu przed i za licznikiem były wykonane współosiowo - dopuszcza się jedynie odchyły do 5 milimetrów. Pamiętaj też, żeby dostosować pozycję pracy wodomierza do jego typu, zgodnie z oznaczeniem. Litera H narzuca konieczność montażu urządzenia w orientacji poziomej, a litera V - w pionowej.

Podczas instalacji nowego wodomierza można wspierać się konsolą montażową. Gwarantuje ona trwałe mocowanie urządzenia i całkowicie eliminuje przenoszone na licznik naprężenia, powstające w instalacji wodociągowej. Co więcej, dzięki swojej konstrukcji wyklucza ewentualność "skręcenia" zestawu wodomierzowego.

Przed jakimi czynnikami należy zabezpieczyć wodomierz?

Montaż wodomierza

W celu prawidłowego funkcjonowania licznika i całej instalacji należy zabezpieczyć przyłącze wodociągowe przed szkodliwymi czynnikami. Do tych, które najczęściej powodują uszkodzenia wodomierzy, zalicza się między innymi:

  • Niską temperaturę - temperatura w miejscu wbudowania wodomierza powinna wynosić przynajmniej 4 stopnie Celsjusza. Z tego względu należy stosować specjalne środki zabezpieczające przyłącze przed zamarzaniem wody.
  • Zalanie - woda deszczowa przedostająca się do wnętrza wodomierza może go uszkodzić. Dlatego urządzenie powinno zostać zamontowane w budynku, a jeśli to niemożliwe - w specjalnej studzience wodociągowej, która zabezpieczy zestaw wodomierzowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  • Wstrząsy - należy zabezpieczyć wodomierz przed wibracjami lub uderzeniami powodowanymi przez pracujące w pobliżu urządzenia.
  • Niewłaściwe warunki hydrauliczne - przed i za miejscem mocowania wodomierza nie powinno zmieniać się ani przekroju przewodu wodociągowego, ani kierunku przepływu. Warto dodatkowo skorzystać z zaworu zwrotnego, który zapobiega przebijaniu wody zimnej do ciepłej.

Dodatkowe czynniki ryzyka to między innymi zbyt wysoka temperatura wody lub powietrza, zaburzenia elektromagnetyczne, ale też celowe uszkodzenia instalacji wodnej. Nie zapominaj więc o tym, aby zabezpieczyć zestaw wodomierzowy przed ingerencją osób niepowołanych. Zainstaluj licznik w takim miejscu, żeby uniemożliwić pobór nieopomiarowanej wody. Warto też zaplombować łączniki po obu stronach wodomierza.

Na co zwrócić uwagę przy pierwszym uruchomieniu wodomierza?

Uruchamiając wodomierz po raz pierwszy, należy zadbać o to, aby woda była doprowadzana do rurociągu powoli, przy otwartych odpowietrznikach. Dzięki temu uwięzione powietrze opuszczające instalację nie spowoduje nadmiernych obrotów licznika, co mogłoby przełożyć się na jego uszkodzenie. Jeśli zamontowany został model wyposażony w funkcję odczytu radiowego, zostanie ona uruchomiona po przepłynięciu pierwszych 7 litrów wody przez licznik.

Kluczem do sukcesu podczas montowania wodomierza jest wybór produktu doświadczonej marki. Firma BMeters, której artykuły znajdziesz w naszej hurtowni, obecna jest na rynku polskim i międzynarodowym od kilkunastu lat. Jej liczniki cechują się solidną konstrukcją i zastosowaniem komponentów wysokiej jakości. Gwarantują efektywne działanie, a wykorzystane w nich innowacyjne technologie przekładają się na długi okres żywotności urządzeń oraz ich wygodną eksploatację. Zaufaj marce BMeters i ciesz się sprawną oraz intuicyjną instalacją wodomierza!

Sprawdź produkty Bmeters w hurtowni Onninen!

Wodomierz radiowy
Wodomierz 3/4
Wodomierz 1/2
Wodomierz 1 cal
Wodomierz elektroniczny
Wodomierz Apator
Wodomierz dn20
Wodomierz BMeters
Plomba do wodomierzy
Wodomierz Powogaz
Wodomierz dn15
Wodomierz dn25
Wodomierz skrzydełkowy