Jaki hydrant wybrać?

Dodano: środa, 22.03.2023


Polskie prawo ściśle reguluje kwestie związane z instalacją hydrantów i całym systemem przeciwpożarowym w budynkach. Wybór wariantu hydrantu nie jest przypadkowy, lecz ściśle regulowany przez odpowiednie przepisy, takie jak: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów itp. Zatem - jakie hydranty wybierać?

Czerwony hydrant zewnętrzny

Hydrant wewnętrzny

Hydrant DN52 zawieszany z kołyskąWewnątrz budynków ważne jest, aby zadbać o właściwą ochronę przeciwpożarową. Często można spotkać wewnętrzne hydranty, głównie w obiektach użyteczności publicznej, galeriach handlowych itp. Wyglądem przypominają niewielkich gabarytów szafki, zawieszane w widocznych miejscach na ścianach.

Obecnie stosowane są trzy wariant: DN25, DN30 oraz DN52, w zależności od rodzaju budynku, w jakim będą zainstalowane. Można zauważyć, że w zależności od średnicy dostępne są hydranty z wężem półsztywnym (DN25 i DN30) lub płaskoskładanym (DN52).

W hydrantach wewnętrznych należy zwrócić uwagę na długość węża. Dla hydrantów DN25 oraz DN30, gdzie wykorzystywany jest wąż półsztywny, dostępne są warianty o długości 25 lub 30 m, natomiast dla hydrantów DN52 dostępne są następujące długości węża: 15m, 20m lub 20+20, co jest rozwiązaniem stosowanym wtedy, gdy do wyjścia ewakuacyjnego jest więcej niż 30 m.

Wybierając hydranty do wnętrza budynku, można zdecydować się na natynkowe lub podtynkowe, w różnych kolorach. Najważniejsze jednak, aby hydrant był właściwie oznakowany.

Sprawdź ofertę hydrantów w hurtowni Onninen

Hydrant zewnętrzny

Hydranty zewnętrzne to jeden z elementów krajobrazu, który często można obserwować np. wzdłuż dróg. Zgodnie z przepisami prawa muszą one znajdować się wzdłuż dróg i ulic oraz przy skrzyżowaniach, przy zachowaniu odpowiednich odległości od siebie nawzajem, od krawędzi ulic itp. Takie rozmieszczenie ważne jest dla służb przeciwpożarowych, ponieważ zapewnia odpowiedni i szybki dostęp do wody w czasie akcji gaśniczych, ale ulokowane w pobliżu dużych zakładów i firm pozwalają rozbudowywać sieć bezpieczeństwa. To, jaki hydrant powinien zostać wybrany, zależy od kilku czynników.

Hydrant zewnętrznyJednym z kluczowych parametrów, jakie wziąć należy pod uwagę jest średnica nominalna hydrantu. Na sieci wodociągowej zazwyczaj są montowane hydranty zewnętrzne, w których wartość nominalna wynosi DN80, chociaż polskie prawo dopuszcza wykorzystanie wariantów z DN100, jeśli znajdują się one w sąsiedztwie budynków, których ewentualne potrzeby gaśnicze wymagają przepustowości na poziomie co najmniej 30 dm3/s.

Przyjmuje się, że zarówno w przypadku hydrantu naziemnego, jak i hydrantu podziemnego DN80, jego wydajność nominalna przy ciśnieniu wody na poziomie 0,2 MPa na zaworze hydrantowym w momencie poboru wody nie może być niższa niż 10 dm3/s. Natomiast dla modeli o DN100 - musi wynosić co najmniej 15 dm3/s.

Przyłącze do hydrantu

Rodzaj przyłącza do hydrantu dobiera się w zależności od wariantu hydrantu. Głównym parametrem jest oczywiście średnica, pozwalająca przymocować wąż pożarniczy w sytuacji zagrożenia. Przyjmuje się, że dla hydrantów 25 należy stosować przyłącze DN25, dla hydrantów 33 i 52 przyłącze DN50, natomiast dla hydrantów 52 niezbędne jest wykorzystanie przyłącza DN80.

Hydrant podziemny niebieskiNależy pamiętać, że cała instalacja przeciwpożarowa wykonywana jest w oparciu o wcześniej przygotowany projekt, uwzględniający specyficzne potrzeby danego obiektu. Na tej podstawie dobierane są odpowiednie hydranty wraz z dopasowanymi do nich przyłączami.

Wielkość budynku a wybór hydrantu

Wybór hydrantu nie jest przypadkową decyzją, ponieważ są ściśle określone prawne zasady dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dotyczą one zarówno wielkości powierzchni, jak i też rodzaju budynku, w którym mają się znaleźć, np. w budynkach użyteczności publicznej stosuje się wariant DN25, natomiast na zamkniętych parkingach podziemnych DN30, a w halach magazynowych oraz produkcyjnych aż DN 52.

Przyjmuje się, że dobór odpowiedniego wariantu hydrantu i rozlokowania sieci przeciwpożarowej zależy przede wszystkim od wysokości danego budynku. Wyróżnia się tu obiekty średniowysokie (do 12-25 m wysokości), wysokie (od 25-55 m) oraz wysokościowe (gdy h>55 m). Hydranty z zaworem DN52 powinny znajdować się na każdej kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych, natomiast w przypadku hydrantów DN25 - na każdej z kondygnacji w budynkach wysokich i wysokościowych, jeżeli pomieszczenia mieszkalne nie zajmują całej powierzchni danej kondygnacji.

Sprawdź ofertę hydrantów w hurtowni Onninen

Hydrant zewnętrzny dn80
Hydrant podziemny
Hydrant nadziemny
Hydrant 52
Hydrant 25
Hydrant 33
Hydrant Gras
Klucz do hydrantów
Skrzynka hydrantowa