Jakie produkty zastosować w instalacji elektrycznej dla obiektów medycznych?

Dodano: środa, 21.07.2021


Instalacja elektryczna w domu znacznie różni się od wymogów stawianych instytucjom społecznym, w których występuje znaczne natężenie ruchu oraz użyteczności urządzeń elektrycznych. Do obiektów klasyfikowanych jako pomieszczenia zagrożeń należą między innymi: obiekty związane z transportem, centra handlowe, obiekty kulturalne, obiekty sportowe, a przede wszystkim obiekty medyczne. Kompleksy obowiązują zaostrzone normy, dotyczące wymagań w zakresie ochrony przedmiotów i urządzeń. Wysokie wymagania odnoszą się przede wszystkim do właściwości zastosowanych materiałów. Zastanawiasz się jakie warunki musisz spełnić, aby obiekt medyczny został dopuszczony do użytku? Przeczytaj artykuł i przekonaj się, na czym należy się skupić podczas montażu instalacji elektrycznej w obiektach medycznych. 

Instalacja elektryczna w obiektach medycznych

Z tego tekstu dowiesz się:

  • jakie musisz spełnić normy podczas montażu instalacji elektrycznej w obiektach medycznych,
  • jakimi parametrami materiałów kierować się przy wyborze produktów do instalacji elektrycznej,
  • przegląd produktów w Onninen.

Instalacja elektryczna w obiektach medycznych - wymagania

Obiekty medyczne obowiązują bardzo rygorystyczne zasady dotyczące montażu oraz produktów użytych w instalacjach elektrycznych. Jeśli wykonawca nie zastosuje się do przepisów budowlanych, budynek nie zostanie dopuszczony do użytku publicznego. Wszelkie zastosowane zasady mają na celu bezpieczeństwo jej użytkowników, które jest niezwykle ważne, szczególnie w kompleksach pozwalających ratować ludzkie życie.

Wymieniaj korzyści w nowej platformie lojalnościowej OnnTop!

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a instalacje elektryczne

Poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ośrodkach medycznych powinien być na jak najwyższym poziomie. Instalacja elektryczna w szpitalach musi być bezawaryjna, wolna od jakichkolwiek zakłóceń w dostawie prądu, ponieważ może spowodować zaburzenia w pracy laboratoriów, sal operacyjnych oraz systemu koordynacji budynku. Ma to wpływ przede wszystkim na życie pacjentów oraz pracę personelu medycznego. Wdrożone zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinny skrócić czas ewakuacji do minimum i nie powodować przy tym potencjalnych zagrożeń.

Stosując się do norm opisujących instalację elektryczną, materiał elektroinstalacyjny stosowany w pomieszczeniach kategoryzowanych jako budynek o dużej koncentracji ludzi musi posiadać takie właściwości jak:

  • właściwości samo gaszenia,
  • niski wskaźnik wydzielania dymu,
  • odporność na rozszerzanie się ognia,
  • duża odporność na wysoką temperaturę (do 105'C , krótkoterminowo do +140 'C)

Niezbędne parametry materiałów, aby wykonać instalację elektryczną w obiektach medycznych

Instalacja elektryczna w obiektach medycznych

Dobór odpowiednich materiałów, które będą spełniać wyszczególnione normy bezpieczeństwa nie jest łatwy. Instalacja elektryczna w domu znacznie odbiega od standardów, które obowiązują budynki sklasyfikowane, jako te o dużym natężeniu ruchu. Dostosowanie norm wymaga wiedzy specjalistycznej oraz odpowiednich materiałów, które pozwolą na stworzenie instalacji elektrycznej dostosowanej do wyznaczonych standardów.

Tego typu specjalistyczne wymogi spełnia bezhalogenowy materiał elektroinstalacyjny. Jego właściwości są znacznie większe niż właściwości zwyczajnych tworzyw, które używane są do instalacji elektrycznej w domu, czy budynkach o innym przeznaczeniu. Bezhalogenowe tworzywa przede wszystkim nie zawierają w sobie substancji trujących i korozyjnych, tj. fluor, chlor, brom, jod czy astat. Dzięki temu materiał podczas pożaru nie wydziela toksycznego dymu, który może stanowić zagrożenie życia, a także powodować korozję metali.

Produkty firmy Kopos spełniające wymogi instalacji elektrycznej w obiektach medycznych

Tworząc projekt instalacji elektrycznych, należy uwzględnić właściwości systemów prowadzenia przewodów, które będą spełniać wymogi stawiane dla budynków o natężonym ruchu. Firma Kopos jest producentem m.in. plastikowych, bezhalogenowych materiałów elektroinstalacyjnych, pozwalających na bezpieczny montaż instalacji w obiektach medycznych. Firma oferuje sztywne i giętkie rury osłonowe, puszki elektroinstalacyjne oraz listwy z akcesoriami, a także kablowe systemy nośne.

Sztywne, bezhalogenowe rurki plastikowe

bezhalogenowa rurka plastikowaCechuje je wysoka odporność na temperaturę, która wynosi od - 45° C do + 90° C. Rurki są przeznaczone do instalacji na materiale budowlanym, posiadającym stopnie odporności A - C 3. Materiał zastosowany w produkcji jest samogasnący oraz odporny na rozprzestrzenianie się płomienia. Te elementy zastosujemy w pomieszczeniach strefy niebezpiecznej 2, zagrożonej wybuchem. Rurki są produkowane w trzech klasach wytrzymałości mechanicznej oznaczonej kolejno:

  • niska wytrzymałość (320 N),
  • średnia wytrzymałość (720 N),
  • wysoka wytrzymałość (1250 N).

Giętkie rurki bezhalogenowe

Przeznaczone są do mechanicznej ochrony kabli. Elastyczne, bezhalogenowe rurki samogasnące nadają się do montażu na powierzchni tynku, pod tynkiem lub do betonu. Odpowiednie do montażu w przegrody, stropy i do ścian kartonowo-gipsowych. Z perspektywy ochrony przeciwpożarowej rurki bezhalogenowe nadają się do montażu w obiektach, gdzie kładziony jest nacisk na ochronę osób lub cennego mienia, na przykład: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, lotniska i centra handlowe itp.

Ich stałe ułożenie pozwala na wytrzymałość cieplną granicach od - 40° C do + 120° C. Jeśli jednak ich ułożenie jest ruchome, zakres temperatur sięga od - 5° C do + 120° C.

Sprawdź rury bezhalogenowe i złączki w hurtowni Onninen

Listwy bezhalogenowe

Listwy nie zawierają elementów halogenowych, nadają się do miejsc, gdzie przebywa większa liczba osób. Są odporne na agresywne i chemiczne środowiska. Nie są odporne na promieniowanie UV, nie nadają się do użytku na zewnątrz. Posiadają odporność cieplną od - 15° C do + 60° C. Są przeznaczone do montażu na materiale budowlanym do stopniu palności A-C3.

Puszki elektroinstalacyjne w wykonaniu przeciwpożarowymPuszki elektroinstalacyjne w wykonaniu przeciwpożarowym

Puszki KSK PO wyposażone są w ceramiczną listwę i zachowują funkcjonalność w razie pożaru. Puszki mocowane są do podłoża za pomocą kotew do betonu (element wyposażenia). Puszki przeznaczone są do użytku tylko dla wysokonapięciowych kabli ze sprawdzoną funkcjonalnością podczas pożaru. Łatwy montaż przewodów dzięki elastycznym membranom w obudowie puszki. Całość wykonana jest z materiału bezhalogenowego.

Instalacja elektryczna w domu i obiektach medycznych tylko z Onninen

Szukasz odpowiednich przewodów elektrycznych, puszek, łączników czy też odpowiedniego oświetlenia? To wszystko możesz znaleźć w ofercie sklepu internetowego Onninen.

Zarejestruj się na platformie onninen.pl i uzyskaj specjalne rabaty dla stałych klientów. Zapoznaj się z naszą ofertą, która pozwoli Ci kompleksowo wyposażyć instalacje w Twoim domu.