Zawory mieszające marki Valvex

Dodano: środa, 25.11.2020


Jakość mieszania z zaworami Valvex

Zawory mieszające 4-drogowe CONTROLMIX

Kocioł stałopalny jest popularnym nośnikiem energii cieplnej w naszym domu. Bywa, że jest to także dodatkowe źródło ciepła w tak zwanym zintegrowanym systemie grzewczym. Decydując się na taką instalację, bardzo często wykorzystujemy zawory mieszające. Ich zadaniem jest regulacja temperatury zasilania układu grzewczego, a także temperatury powrotu do kotła. Zbyt niska temperatura czynnika grzewczego, wracającego do kotła stałopalnego, powoduje wytrącanie się wody na jego ściankach w komorze spalania. Z upływem lat może prowadzić to do korozji ścian płaszcza wodnego,a tym samym szybkiego zużycia urządzenia.

schemat ideowy zaworu 4 drogowego controlmix w instalacji z kotłem stałopalnym

Schemat ideowy zaworu 4-drogowego Controlmix w instalacji z kotłem stałopalnym

Zobacz zawory Controlmix w hurtowni Onninen

Odpowiednia temperatura czynnika wodnego na powrocie kotła niweluje ten problem, dlatego receptą na jego rozwiązanie jest zawór regulacyjny mieszający 4-drogowy Valvex. Zawór CONTROLMIX, podnosząc temperaturę powrotu, zabezpiecza kocioł przed kondensacją, a w efekcie przed korozją blachy kotłowej, wydłużając tym samym jego żywotność i zwiększając efektywność spalania dostarczanego paliwa.

Zawory mieszające 4-drogowe obrotowe firmy Valvex dostępne są w 5-ciu podstawowych wymiarach
– od DN20 do DN50.

Wymiar Parametry pracy
DN20 PN 10, – 10ºC÷110ºC, Kvs 6,3 (m³/h)
DN25 PN 10, – 10ºC÷110ºC, Kvs 12 (m³/h)
DN32 PN 10, – 10ºC÷110ºC, Kvs 16 (m³/h)
DN40 PN 10, – 10ºC÷110ºC, Kvs 25 (m³/h)
DN50 PN 10, – 10ºC÷110ºC, Kvs 40 (m³/h)

Na szczególną uwagę zasługują wkładki poślizgowe (PTFE), umieszczone między zawieradłem a korpusem zaworu. Ten unikalny pomysł marki VALVEX gwarantuje niski moment obrotowy otwarcia/zamknięcia zaworu (<1 Nm) oraz ochronę przed zakamienieniem.

Zobacz zawory Controlmix w hurtowni Onninen

Zawory mieszające 3-drogowe CONTROLMIX

Zawory mieszające 3-drogowe stosowane są głównie w instalacjach niskotemperaturowych. Mają one na celu przygotować odpowiednią temperaturę czynnika grzewczego, podaną na ogrzewanie podłogowe. Montowane są przed
pompą obiegową. Właściwie zmieszany czynnik zasysany jest przez pompę i podawany na odbiornik. Regulacja temperatury jest o wiele bardziej precyzyjna, jeśli do takiego zaworu zamontujemy siłownik mieszający. Marka Valvex w swojej ofercie wyróżnia dwa siłowniki:

  • Siłownik V-MIX STM 10/230 – ma wbudowany regulator stałotemperaturowy,
    zamontowany czujnik oraz wtyczkę. Czujnik, montowany przylgowo jak najdalej od zaworu mieszającego, czuwa nad zadaną temperaturą zmieszania. Ustawienie zadanej temperatury zmieszania znajduje się bezpośrednio na siłowniku.
  • Siłownik V-MIX ST 10/230 – wymaga zastosowania zewnętrznego regulatora. W ofercie Valvex znajdziemy sterownik V-THERM, wyposażony w funkcję sterowania pogodowego, sterowania termostatem pokojowym oraz sterowania
    stałotemperaturowego. Wybór funkcji zależy od projektu instalacji. Można zastosować także inne regulatory dostępne na rynku lub wykorzystać
    regulatory zamontowane przy kotłach stałopalnych lub gazowych.

schemat ideowy zaworu 3 drogowego controlmix w instalacji z kotlem stalopalnym

Schemat ideowy zaworu 3-drogowego Controlmix w instalacji z kotłem stałopalnym

Moc obrotowa siłowników to aż 10 Nm. Daje to gwarancję pewnego i płynnego otwarcia i zamknięcia zaworu, nawet po dłuższym okresie nieużytkowania instalacji
(okres letni). Zawory 3-drogowe Valvex to dymensje od DN20 do DN50. Charakteryzują się odpowiednim współczynnikiem przepływu do danej wielkości. Wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co daje gwarancję długiej żywotności.

Wymiar Parametry pracy
DN20 PN 10, – 10ºC÷110ºC, Kvs 6,3 (m³/h)
DN25 PN 10, – 10ºC÷110ºC, Kvs 12 (m³/h)
DN32 PN 10, – 10ºC÷110ºC, Kvs 16 (m³/h)
DN40 PN 10, – 10ºC÷110ºC, Kvs 25 (m³/h)
DN50 PN 10, – 10ºC÷110ºC, Kvs 40 (m³/h)

Wielkość zaworu mieszającego odgrywa ważną rolę, ponieważ przewymiarowanie lub dobór zbyt małej jego wielkości może prowadzić do błędnej pracy obiegu grzewczego lub jej całkowitego braku (brak ciepła, brak możliwości utrzymania żądanej temperatury utrzymania żądanej temperatury zasilania, niewłaściwa praca siłownika)
By zawór spełnił swoją funkcję w instalacji, należy wyznaczyć wielkość przepływu, autorytet zaworu, a następnie wielkość Kvs, według której dobierana jest wielkość zaworu.

valvex controlmix

Zawór mieszający
Zawór mieszający termostatyczny