Kiedy przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi być zainstalowany? Sprawdź przepisy

Dodano: poniedziałek, 11.03.2024


Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem, który pomaga zapewnić bezpieczeństwo obiektom, w których funkcjonują instalacje elektryczne. W chwili pożaru bardzo ważne jest, aby odciąć źródło zasilania, za wyjątkiem zasilania urządzeń pożarowych i instalacji ważnych dla opanowania sytuacji zagrożenia. W jakich sytuacjach należy zainstalować wyłącznik i jakie jest jego prawidłowe usytuowanie?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu na ścianie w budynku

Sprawdź wyłączniki przeciwpożarowe w hurtowni Onninen

Miejsce montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w określonych kategoriach budynków zachodzi obowiązek instalowania wyłączników prądu. To dzięki nim dopływ prądu może być szybko odcięty w sytuacji zagrożenia, np. w chwili wybuchu pożaru, aby ograniczyć ryzyko jego rozprzestrzenienia.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu SPAMEL PWP1-W01-A-11-2LED7/MWyłącznik przeciwpożarowy jest elementem, który może być instalowany tam, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze. W domach i mieszkaniach, np. w kuchni lub garażu, pomieszczeniu technicznym. Często elementy te są montowane także w miejscach, takich jak: budynki użyteczności publicznej np. sklepy, biura, szpitale oraz obiektach przemysłowych. Są one umieszczane w głównych tablicach rozdzielczych. Szczególnie w fabrykach, halach przemysłowych i produkcyjnych. Dodatkowo właściwie dopasowane zabezpieczenia muszą znaleźć się w różnych instalacjach specjalnych. Terminem tym określa się instalacje o szczególnie dużym zagrożeniu pożarowym.

Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie musi znajdować się w ogólnodostępnym miejscu, tak aby łatwo można było z niego skorzystać w sytuacji zagrożenia. Najczęściej jest on umieszczany w pobliżu głównego wejścia. W przypadku budynku, w którym znajduje się więcej niż jedno wejście przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi znajdować się przy każdym z nich.

Czym jest Przeciwpożarowy wyłącznik prądu z certyfikatem CNBOP?

CNBOP jest certyfikatem wydawanym przez Centralne Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej. Jest on wydawany produktom, które zostały poddane restrykcyjnym badaniom, a następnie zatwierdzone, jako spełniające wymagania bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać budynki. Produkty, które uzyskały świadectwo certyfikacji spełniają najwyższe kryteria bezpieczeństwa. Certyfikat poświadcza zgodność badanego produktu z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

W przypadku przeciwpożarowych wyłączników bezpieczeństwa PWP przed wydaniem certyfikatu sprawdzane są następujące aspekty:

  • odporność ogniowa, a także wytrzymałość konstrukcyjna w sytuacji pożaru;
  • bezpieczeństwo montażu i użytkowania;
  • zgodność produktu z obowiązującymi przepisami i normami przepisów przeciwpożarowych.

Restrykcyjna ocena urządzenia przez Laboratorium CNBOP i uzyskanie odpowiedniego świadectwa zgodności daje gwarancję, że wybrany produkt gwarantuje niezawodność i skuteczność.

Schemat podłączenia wyłącznika ppoż

Żeby przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP zadziałał właściwie, musi zostać prawidłowo podłączony. Umieszczony przez producenta na opakowaniu lub w specjalnym opisie zestaw instrukcji powinien być dokładnie wykonany, aby całość zapewniła bezpieczne użytkowanie. W zależności od modelu wybrane warianty mogą wymagać uwzględnienia specyficznych wytycznych.

Rozłącznik przeciwpożarowy do PV EATON 30A, MC4Co do zasady wyłącznik wyposażony jest w złącza, pozwalające na podłączenie obwodów zasilania i detektorów pożaru. W dopuszczonych do użytku modelach znajdują się dodatkowo dwie diody w kolorze zielonym i czerwonym. Instalując wyłącznik należy pamiętać, że dioda czerwona powinna oznaczać normalne działanie, w sytuacji, gdy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej.

W momencie, gdy świeci kontrolka zielona oznacza to, że przycisk został włączony, a dopływ energii elektrycznej w obiekcie został odcięty. Schemat podłączenia zasilania urządzeń przeciwpożarowych określa sposób montażu urządzenia, dobór przewodów elektrycznych. Zawsze należy przestrzegać podanych przez producenta instrukcji, bo tylko wtedy funkcja ochronna zostanie utrzymana. W obiektach użyteczności publicznej montaż i kontrola prawidłowego działania wyłącznika jest obowiązkiem administracji.

Kiedy jest wymagany przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Zasady regulujące montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP są określone przepisami prawa, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Ważną kwestią jest to, że urządzenie musi posiadać odpowiednie certyfikaty, do dopuszczenia do stosowania. Obecnie obowiązującymi przepisami są:

Przycisk przeciwpożarowy PV EATON 2R M22-SOL-PVT45PMPI02Q 150645Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Montaż odpowiedniego zabezpieczenia w niektórych sytuacjach jest obowiązkiem. Przykładem może być wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika, ponieważ każda instalacja powyżej 6,5 kW musi być właściwie zabezpieczona.

Wyłączenie zasilania prądu stosowane musi być także w strefach pożarowych, których kubatura jest większa niż 1000 m3, specjalnego zabezpieczenia wymagają też strefy zagrożenia wybuchem. Sterowanie układem zabezpieczeń w przypadku wyłączników jest proste i intuicyjne.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu w hurtowni Onninen

W hurtowni elektrycznej Onninen posiadamy szeroki asortyment wyłączników, które pomogą skutecznie zadbać o bezpieczeństwo instalacji, obiektów budowlanych i tym samym znajdujących się w nim osób.

Jednym z częściej wybieranych rozwiązań są przeciwpożarowe wyłączniki prądu SPAMEL PWP1-W01-A-11-2LED7/M. Jest to ręczny przycisk, który pozwala na szybkie odłączenie prądu w całym obiekcie, gdy pojawia się ryzyko pożaru. Jego zadaniem jest odłączenie wszystkich instalacji, za wyjątkiem tych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układów wykorzystywanych w czasie akcji ratowniczych i gaśniczych. W panelu przycisku umieszczone są dwie diody - zielona i czerwona. Pierwsza z nich świadczy o uruchomieniu przycisku, a druga o stanie dozoru. Model ten posiada wszelkie niezbędne atesty, potwierdzające bezpieczeństwo stosowania.

W hurtowni Onninen posiadamy również inne warianty wyłączników przeciwpożarowych, jak np. rozłącznik przeciwpożarowy do PV EATON 30A, MC4. Model ten wyposażony w opcjonalny wyzwalacz napięciowy, ze stopniem ochrony części czołowej  IP rzędu 65 przeznaczony jest do montażu na płycie. Prosty w obsłudze i łatwy w montaży w praktyce zapewnia skuteczną ochronę mienia.

Szczególnym wariantem są wyłączniki dedykowane do instalacji solarnych, takie jak przycisk przeciwpożarowy PV EATON 2R M22-SOL-PVT45PMPI02Q 150645. Wytwarzanie prądu w panelach fotowoltaicznych stwarza specjalną strefę, którą należy chronić w sposób szczególny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie warunków technicznych zastosowanie instalacji, której moc jest większa niż 6,5 kW musi zostać wyposażona w odpowiedni wyłącznik zabezpieczający, aby uniknąć uszkodzenia.

Sprawdź wyłączniki przeciwpożarowe w hurtowni Onninen

Czujnik przeciwpożarowy
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Wyłącznik przeciwpożarowy