Magazynowanie wody deszczowej z dotacją. Systemy różnorodnych rozwiązań Roth

Dodano: poniedziałek, 4.10.2021


Dzięki formie wsparcia finansowego w ramach programu Moja Woda zbiorniki na deszczówkę z dnia na dzień stały się niezwykle popularne. Opierając się na danych po zakończeniu 1. etapu programu, wiemy, jak ogromnym zainteresowaniem cieszyła się ta edycja. Wartość złożonych wniosków dla ok. 25 tysięcy instalacji przekroczyła dostępny budżet 100 milionów złotych.

Magazynowanie wody deszczowej

Tegoroczne lato w Polsce było „typowo polskie” i miesiące wakacyjne obfitowały deszczem, który okazał się silnym przeciwnikiem, powodując zalania i podtopienia. Na wielu obszarach Polski odnotowano w tym roku wręcz rekordowe dobowe sumy opadów. Roczny średni opad deszczu w Polsce kształtuje się na poziomie 600 mm/m2. Należy jednak zwrócić uwagę,
że rzeczywista ilość może być o kilkadziesiąt procent większa lub mniejsza, zależnie
od rejonu kraju, np. w obszarach górskich średnia opadów przekracza nawet 1000 mm. Najwięcej opadów przypada na okres lata, bo w lipcu spada mniej więcej 80 mm deszczu, najmniej zaś w styczniu ~30 mm.

Pomoc w ograniczeniu zagrożenia powodziowego, ale również w łagodzeniu skutków suszy w Polsce (szacuje się, że na jednego mieszkańca przypada nawet 3-krotnie mniej wody rocznie niż w pozostałych krajach Unii) ma stanowić aktualnie trwająca druga odsłona programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Moja Woda z dotacją
do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje gromadzące deszczówkę.

Sprawdź zbiorniki marki Roth w hurtowni Onninen

Wsparciem w ramach programu objęto zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości. W ofercie rynkowej zbiorniki i systemy magazynujące deszczówkę obecne są od wielu lat. Względy ekonomiczne decydowały jednak o braku lub małym zainteresowaniu tego typu instalacjami. Dzisiaj zaprezentujemy rozwiązania instalacji do wykorzystania deszczówki, które mogą ubiegać się o refundację, jakie proponuje swoim klientom firma Roth.

Sprawdź zbiorniki od marki Roth


Propozycja oferty rynkowej zbiorników na deszczówkę firmy Roth

Marka Roth dysponuje wieloletnim doświadczeniem w produkcji wyrobów z polietylenu, szczególnie w produkcji rur wielowarstwowych, w tym również polietylenowych zbiorników na olej opałowy, wodę deszczową i pitną. Przy planowaniu swoich produktów firma Roth bierze pod uwagę aspekty funkcjonalności, ale w zgodzie ze środowiskiem. Tak, aby każda instalacja mogła zyskać zwolenników w oparciu o przekonanie, że zakupiony produkt jest nie tylko w pełni nowoczesny, ale stanowi część zorientowanego proekologicznie gospodarstwa domowego.

W skład oferty magazynowania deszczówki firmy Roth wchodzą naziemne zbiorniki o pojemnościach 750/1100/1500/2000 l, podziemne zbiorniki 900/1500/3500/5000 l oraz kompletne systemy wyposażone w sterowanie instalacją deszczową.

Magazynowanie wody deszczowej

Pojedynczy zbiornik naziemny lub podziemny sprawdzi się w przypadku niewielkiego gospodarstwa domowego lub domku letniskowego. W przybliżeniu 25 m2 zadaszonej powierzchni dachu odpowiada nie więcej niż 1 m3 objętości zbiornika. Zaletą tych zbiorników jest również możliwość powiększenia objętości magazynowej poprzez utworzenie baterii przy zastosowaniu systemowego oprzyrządowania w postaci kolan i trójników przyłączeniowych lub elementów uniwersalnych z szybkozłączką i rurą do wody PE. Każdy zbiornik naziemny i podziemny wyposażony jest w otwór rewizyjny, króciec kanalizacyjny DN 100 oraz króćce górne z możliwością przyłączenia rury DN 50.

Magazynowanie wody deszczowejWśród zbiorników naziemnych wyróżnia się dodatkowo zbiorniki z syfonem przelewowym oraz zbiorniki bez syfonu, które razem mogą być łączone w baterie. Ewentualny asortyment do poboru wody ze zbiornika naziemnego, jak np. kranik, należy zamocować poprzez dolny kołnierz przyłączeniowy na ściance zbiornika. W celu ochrony przed dostępem światła słonecznego i porastaniem glonów, zbiorniki zostały wykonane z ciemnozielonego polietylenu. W każdym przypadku zbiornika, tzn. bez względu na typ: naziemny/podziemny, należy przewidzieć swobodny przelew do odprowadzenia nadmiaru zgromadzonej wody, a w porze zimowej zbiorniki powinny zostać opróżnione.

Pakiet Garten, Haustechnik I, Haustechnik II, Haustechnik ECO przeznaczone są
do zagospodarowania wody deszczowej na cele bytowo--gospodarcze, czyli spłukiwanie toalety, pranie, sprzątanie, podlewanie ogrodu. Każdy z systemów opiera się na zbiorniku/-ach PEHD Twinbloc z syfonem przelewowym DN 100 z zabezpieczeniem przed dostępem małych zwierząt i teleskopową studzienką rewizyjną z deklem do 200 kg. Wyposażenie pakietów (oprócz pakietu Garten) w urządzenie sterujące z pompą umożliwia pobór wody
ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka).

System sterowania nieustannie kontroluje poziom wody w zbiorniku. Gdy tylko poziom wody przekroczy określony stan, urządzenie reaguje wizualnie poprzez czerwoną lampkę LED oraz akustycznie dźwiękiem przerywanym. System sterowania automatycznie zleca również wymianę wody zgromadzonej w tzw. zbiorniku roboczym. Dzięki temu zapobiega się ewentualnym długim okresom przestoju wody.

Urządzenie sterujące systemem należy umieścić np. w pomieszczeniu gospodarczym budynku. W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku (czujnik,
za pośrednictwem elektronicznego układu sterującego wykryje brak wody w zbiorniku deszczówki) i otwierana jest instalacja zasilania w wodę wodociągową.

Woda dopływająca do zbiornika niesie ze sobą zanieczyszczenia mechaniczne, które zatrzymywane są poprzez uspokojony wlew, dzięki czemu strumień wody spadając rurą w dół do zbiornika wyhamowuje, a następnie zmienia kierunek i wypływa w górę.

Sprawdź zbiorniki marki Roth w hurtowni Onninen

Zanieczyszczenia wyłapuje filtr przepływowy. Naniesione przez wodę zanieczyszczenia pozostające na wkładzie filtra są okresowo odprowadzane poza zbiornik przez występujące
co jakiś czas intensywne opady; wtedy to woda płynąca przez rury z dużą prędkością oczyszcza wkład filtra. Do instalacji wewnętrznej dopływa tylko i wyłącznie woda deszczowa pozbawiona zanieczyszczeń.

 Decyzję o zainstalowaniu systemu zagospodarowania wody deszczowej należy podejmować już na etapie projektowania obiektu mieszkalnego, ponieważ konieczne jest zaprojektowanie osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę.

 Jakość i stabilność oferowanych zbiorników magazynujących wodę deszczową firmy Roth poparta jest 20-letnią ochroną gwarancyjną producenta. To pewność i bezpieczeństwo eksploatacji produktów na wiele lat z korzyścią dla środowiska i portfela.

Masz pytania odnośnie branży? Dołącz do grupy Świat Instalacji!