Moc instalacji fotowoltaicznej — jak wybrać optymalną?

Dodano: poniedziałek, 28.03.2022


Jeszcze do niedawna każdy inwestor planujący montaż instalacji fotowoltaicznej musiał dokładnie znać swoje zapotrzebowanie energetyczne. Na jego podstawie obliczana była bowiem optymalna moc instalacji fotowoltaicznej. Po wprowadzeniu nowych przepisów trudno jednak mówić o czymś takim jak przewymiarowany system PV. Dobór modułów powinien więc okazać się znacznie łatwiejszy niż dotychczas. Jeśli projektujesz instalację fotowoltaiczną, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem!

Moc modułów fotowoltaicznych

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej,
 • jak dostosować moc paneli fotowoltaicznych do budynku,
 • jaka moc paneli fotowoltaicznych opłaca się najbardziej.

Sprawdź fotowoltaikę w hurtowni Onninen

Jak określić moc instalacji fotowoltaicznej?

Aby poprawnie obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej, trzeba najpierw sprecyzować, o którą wartość tak naprawdę chodzi. Teoretycznie jest to wyrażany w watach iloczyn napięcia i natężenia prądu generowanego przez panele fotowoltaiczne. Istnieją jednak spore różnice pomiędzy mocą nominalną (maksymalną) a rzeczywistą.

Moc nominalna osiągana jest przez moduły fotowoltaiczne w warunkach testowych. Z tego powodu bywa także nazywana maksymalną i wyraża się ją w watopikach (watach w peaku, czyli szczycie). W rzeczywistości wartość ta osiągana bywa jedynie przez krótkie momenty w roku.

Moc, jaką może wytworzyć generator fotowoltaiczny, jest uzależniona ściśle od warunków występujących dla danej instalacji, a więc przede wszystkim od:

 • poziomu promieniowania,
 • godzin słonecznych,
 • ekspozycji modułów
 • oraz temperatury.

Parametrem kluczowym w kontekście prawidłowego doboru instalacji PV jest więc ilość energii elektrycznej, jaką jest w stanie wytworzyć instalacja w danej jednostce czasu. Im ta wartość wyższa, tym więcej prądu do dyspozycji gospodarstwa domowego.

Należy mieć zatem na uwadze, że roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku może okazać się niedoszacowane w porównaniu z podawaną przez producentów mocą nominalną paneli fotowoltaicznych. Warto trzymać się założeń, że w polskich warunkach klimatycznych 1 kWp mocy instalacji wyprodukuje rocznie około 1000 kWh energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna

Jak dobrać moc paneli fotowoltaicznych dla domu jednorodzinnego?

Aby dobrać odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej do budynku, trzeba określić zużycie energii elektrycznej przez jego mieszkańców. Rachunki za prąd mogą zostać zredukowane do zera tylko wtedy, kiedy panele fotowoltaiczne pokryją sto procent zapotrzebowania gospodarstwa. Jak już wiesz, minimalna moc instalacji jest bardzo łatwa do oszacowania.

Wystarczy znać roczne zużycie prądu [kWh] przez gospodarstwo domowe. Dzięki niemu szybko określisz, jaka moc paneli fotowoltaicznych [kWp] jest potrzebna inwestorowi. Pamiętaj, aby do wyniku dodać ewentualne dodatkowe zapotrzebowanie, jeśli w najbliższej przyszłości prosument planuje kupić na przykład samochód elektryczny czy pompę ciepła. Jeżeli takie rozwiązania pojawią się w domu nieco później, warto zaprojektować instalację tak, aby łatwo było ją kiedyś powiększyć. W tym celu można zastosować większy falownik oraz optymalizatory lub mikroinwertery.

Sprawdź fotowoltaikę w hurtowni Onninen

Z uwagi na obowiązujący system rozliczania prosumentów z nadwyżek energii, określanie minimalnej mocy instalacji ma jednak niewielki sens, o czym napiszemy więcej w ostatniej części artykułu. W nowym systemie rozliczeń – netbillingu – można przyjąć, że im moc większa, tym lepiej. Przepisy zakładają bowiem możliwość odsprzedaży wyprodukowanego prądu operatorowi. Nakładają jednak również limit energii, za który prosument otrzyma pieniężny zwrot. Z tego względu można pokusić się o wyliczenie maksymalnej sensownej mocy instalacji, z zastrzeżeniem, że żaden inwestor decydujący się na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu nie ma raczej szans osiągnąć tej wartości.

W celu jej oszacowania można posłużyć się wzorem:

Moc instalacji [kWp] = (Z x A + ((120% x Z x N) / (Ck / Cs))) / P

Kolejne jego składowe to:

 • Z — roczne zużycie energii [kWh],
 • A — autokonsumpcja (%),
 • N — nadwyżki (%),
 • Ck — średnia cena kupna prądu [zł],
 • Cs — średnia cena sprzedaży prądu [zł],
 • P — roczna produkcja prądu z 1 kWp w miejscu instalacji [kWh].

Przed wstępnymi szacunkami należy więc zorientować się, ile wynosi roczne zużycie energii w domu, a także założyć, jaka ilość prądu będzie wykorzystywana na bieżąco (A), a jaka magazynowana w sieci energetycznej (N). Jedynie 20% tej ostatniej wartości można wypłacić w formie pieniężnego zwrotu. Warto też pamiętać o tym, aby pod P we wzorze podstawić wspomniane już 1000 kWh.

W ten sposób dowiesz się, jaką moc musiałaby mieć instalacja fotowoltaiczna, aby uznać ją za przewymiarowaną.

Moduły fotowoltaiczne

Jaka instalacja fotowoltaiczna jest najbardziej opłacalna?

Po wprowadzeniu nowych przepisów sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nadwyżki magazynowane są w sieci na zasadach transakcji. Prosumenci odsprzedają je po cenach hurtowych, a w razie potrzeby kupują prąd po cenach detalicznych. O ile więc właściciele instalacji niepokrywających w pełni ich zapotrzebowania narażają się na straty, o tyle samowystarczalne gospodarstwa mogą na nadwyżkach nawet zarobić. Tak jak wspominaliśmy wyżej, nawet 20% wartości energii, wprowadzonej miesięcznie do sieci, wypłacane jest przez operatora w formie pieniężnego zwrotu.

Podsumowując, należałoby stwierdzić, że im większa instalacja fotowoltaiczna, tym bardziej opłacalna. Sprzedaż nadwyżek (bez konieczności ich odkupowania) może znacząco skrócić okres zwrotu z inwestycji, a nawet wygenerować dodatkowy zarobek. Wysoka moc paneli słonecznych to także odpowiednie przygotowanie gospodarstwa na przyszłe zmiany, takie jak pompa ciepła czy auto elektryczne. Kiedy dojdzie do zakupów tego typu, instalacja PV będzie gotowa do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania, bez konieczności kosztownej rozbudowy.

Wymieniaj korzyści w nowej platformie lojalnościowej OnnTop!

Montaż instalacji PV z hurtownią Onninen

Skoro wiesz już, jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej, zapoznaj się z bogatym asortymentem naszej hurtowni internetowej! Znajdziesz tu między innymi moduły znanych i cenionych na rynku marek, takich jak JA Solar, LG, LONGi Solar czy Trinasolar.

Zauważ, że warto doradzać przyszłym prosumentom inwestycje w jak największe systemy PV. Dopóki ogranicza je powierzchnia dachu, nie grozi im przewymiarowanie. Taki scenariusz możliwy jest raczej wyłącznie w przypadku montażu paneli na gruncie. Duża moc instalacji fotowoltaicznej gwarantuje natomiast wymierne oszczędności, dodatkowe zyski, przygotowanie do przyszłych inwestycji, a nawet — za sprawą modułów równomiernie pokrywających cały dach — atrakcyjny wygląd budynku.

Panele fotowoltaiczne 500 W
Moduł fotowoltaiczny
Panele pv