Montaż i czyszczenie filtra magnetycznego

Dodano: poniedziałek, 5.06.2023


Filtr magnetyczny pomaga w utrzymaniu czystości oraz sprawności kotła grzewczego. Przyczynia się do ochrony kotła, poprawy wydajności systemu oraz ułatwia konserwację. Utrzymanie w czystości filtra magnetycznego jest istotne dla prawidłowego działania kotła, zwiększenia jego wydajności, a także pomóc znacznie ogranicza liczbę ewentualnych usterek. Jak zamontować oraz czyścić filtr magnetyczny?

Hydraulik podczas montażu kotła

Sprawdź filtry magnetyczne w hurtowni Onninen

Co to jest filtr magnetyczny?

Filtr magnetyczny do kotłów jest urządzeniem stosowanym w systemach ogrzewania, mającym na celu usuwanie zanieczyszczeń magnetycznych z wody, która jest używana do zasilania kotła. Działanie filtra magnetycznego polega na wykorzystaniu magnesów do zatrzymywania i zatrzymywania cząstek metalowych, takich jak rdza, osady czy opiłki, które mogą występować w układzie wodnym kotła.

Zanieczyszczenia tego typu mogą powodować zablokowania zaworów, uszkodzenia wymienników ciepła, a nawet obniżenia wydajności całego systemu. Filtr magnetyczny jest instalowany na linii wodnej przed kotłem, dzięki czemu przepływająca woda przechodzi przez układ magnetyczny.

Magnesy w filtrze przyciągają i zatrzymują cząstki brudu. Często filtry magnetyczne są wyposażone w zbiornik, w którym gromadzą się zanieczyszczenia, umożliwiając ich łatwe usunięcie podczas konserwacji.

Korzyści wynikające z zastosowania filtrów magnetycznych do kotłów:

 • Zwiększenie efektywności pracy kotła poprzez zapobieganie osadzaniu się zanieczyszczeń na powierzchni wymiennika ciepła.

 • Redukcja awarii i uszkodzeń układu, co prowadzi do obniżenia kosztów napraw i konserwacji.

 • Wydłużenie żywotności kotła i innych komponentów systemu.

 • Poprawa jakości ciepła dostarczanego do instalacji grzewczej.

Filtr magnetyczny do kotłów może być stosowany w różnych rodzajach kotłów, takich jak kotły gazowe, olejowe, węglowe czy biomasowe. Ważne jest jednak dostosowanie filtra do odpowiednich parametrów technicznych i przepływu wody w danym systemie ogrzewania.

Przed zakupem i instalacją filtra magnetycznego do kotła zaleca się skonsultowanie się z fachowcem lub producentem, aby dobrać odpowiedni model i rozmiar filtra, który spełni wymagania konkretnej instalacji grzewczej.

Jak zamontować filtr magnetyczny?

Montaż filtra magnetycznego do kotła wymaga pewnej wiedzy i umiejętności.

Prace montażowe można sobie ułatwić, dzieląc ją na poszczególne etapy:

 1. Filtr magnetyczny powinien być zamontowany na rurze zasilającej kotła, zwykle blisko pompy lub zaworu regulacyjnego;

 2. Przed rozpoczęciem instalacji kocioł musi zostać odłączony od źródła zasilania;

 3. Filtr magnetyczny należy dobrać, uwzględniając parametry zgodne z wymiarami rurki zasilającej kotła. Filtr powinien spełniać wymogi zgodne z zaleceniami producenta kotła;

 4. W miejscu montażu filtra należy usunąć odcinek rurki zasilającej kotła. Odcinek ten musi być prosty i pozbawiony zagięć;

 5. Na rurce zasilającej kotła mocuje się zawór zwrotny (jeśli nie jest już zamontowany), a następnie filtr magnetyczny. W tym celu zwykle wykorzystuje się złącza gwintowane lub zaciskowe;

 6. Po sprawdzeniu instalacji pod kątem szczelności ewentualne wycieki można wyeliminować za pomocą taśmy uszczelniającej lub kleju;

 7. Pracę wieńczy usunięcie powietrza z układu (odpowietrzenie).

Po zakończeniu montażu i odpowietrzaniu kocioł należy uruchomić oraz sprawdzić poprawność montażu filtra magnetycznego.

Czyszczenie filtra magnetycznego

Czyszczenie filtra magnetycznego w kotłach jest zabiegiem niezbędnym dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania kotła i zapewnienia optymalnej wydajności systemu grzewczego.

 • Po wyłączeniu i unieruchomieniu systemu grzewczego należy zlokalizować filtr magnetyczny zamontowany w kotle. Najczęściej znajduje się on na zaworze powrotnym lub w niewielkiej odległości od kotła. Może mieć formę cylindrycznego pojemnika z rurkami wlotowymi i wylotowymi;

 • Zawory wlotowy i wylotowy na filtrze magnetycznym powinny zostać zamknięte. Zapobiegnie to wypływowi wody podczas czyszczenia;

 • Na dole filtra magnetycznego powinien znajdować się zawór odpływu. Służy on do spuszczenia wody, zgromadzonej wewnątrz filtra magnetycznego; swobodnie wypływać z filtra;

 • Odkręcenia obudowy filtra magnetycznego pozwoli uzyskać dostęp do wnętrz zbiornika. Magnes należy wyjąć i oczyść go z wszelkich nagromadzeń. Kolejnym krokiem będzie wylanie wody z zaworu odpływu w celu wypłukania resztek zanieczyszczeń z filtra magnetycznego. W przypadku silnego zabrudzenia filtr można przepłukać pod bieżącą wodą lub użyć specjalistycznych środków czyszczących;

 • Po oczyszczeniu magnesu i przepłukaniu filtra należy zamontować magnes w zbiorniku oraz zamknąć obudowę filtra;

 • Otwarcie zaworów wlotowego i wylotowego na filtrze magnetycznym przywróci przepływ wody.

Po upewnieniu się, że wszystko jest poprawnie złożone, można włączyć kotłownię, by sprawdzić, czy filtr magnetyczny funkcjonuje poprawnie.

Co ile wymieniać filtr magnetyczny?

Częstotliwość wymiany filtra magnetycznego w kotłach może różnić się w zależności od konkretnego modelu kotła, rodzaju instalacji grzewczej oraz jakości wody dostarczanej do kotła. Zaleca się regularne sprawdzanie i konserwację filtra magnetycznego co najmniej raz do roku lub nawet częściej, zwłaszcza jeśli w instalacji grzewczej często występuje nagromadzenie zanieczyszczeń.

Jednym z elementów zapewnienia sobie wysokiej efektywności systemu grzewczego jest zakup filtra magnetycznego pochodzącego od renomowanej firmy, ceniącej sobie satysfakcję klientów oraz własną markę.

W przypadku wystąpienia wątpliwości lub dla uzyskania dokładniejszych informacji warto skonsultować się z dostawcą, serwisem lub producentem kotła.

Sprawdź filtry magnetyczne w hurtowni Onninen

Filtr magnetyczny 1 cal
Filtr magnetyczny 3/4
Filtr magnetyczny Afriso