Najlepsze praktyki montażu pomp ciepła! Poradnik

Dodano: wtorek, 25.06.2024


W dzisiejszych czasach, gdy efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój stają się coraz ważniejsze, pompy ciepła zyskują na popularności jako efektywne źródło ogrzewania. Mogą być one wykorzystywane do instalacji klimatyzacji, zapewniając efektywne chłodzenie latem. Wytwarzaną w pompach ciepła nadwyżkę energii elektrycznej można efektywnie wykorzystać do zasilania systemu grzewczego, co pozwala na znaczne oszczędności. Poznaj najlepsze praktyki pomagające zamontować je tak, aby obniżenie kosztów zużycia energii było zadowalające.

Instalator montuje pompę ciepła monoblok w ogrodzie przed domem jednorodzinnym

Sprawdź akcesoria do pomp ciepła w hurtowni Onninen

Dobór pompy ciepła do zapotrzebowania energetycznego domu

Dobór odpowiedniej pompy ciepła do zapotrzebowania energetycznego domu jest kluczowy dla efektywnego i ekonomicznego funkcjonowania systemu grzewczego i chłodzącego. Dobrze dobrana pompa ciepła odpowiednio ogrzewa lub chłodzi pomieszczenie przez cały rok, ale i minimalizuje koszty eksploatacji. Dodatkowo zastosowanie pomp ciepła przyczynia się do redukcji emisji CO2. Pompy ciepła i sieci energetyczne mogą razem współpracować, optymalizując wykorzystanie dostępnej energii i poprawiając efektywność systemów grzewczych.

Pompa ciepła powietrzna Rotenso AIRMI SPLIT AISW80X1o R14Tak więc decyzja o odpowiedniej mocy pompy ciepła zależy od:

 • rozmiaru oraz objętości budynku przeznaczonego do ogrzewania,
 • typu izolacji termicznej w domu oraz jej efektywności,
 • średnich rocznych temperatur panujących w danej lokalizacji,
 • rocznej ilości zużywanej ciepłej wody użytkowej  przez mieszkańców.

Pompy ciepła mają wysoki współczynnik efektywności. Średnie zapotrzebowanie energetyczne typowego domu jednorodzinnego wynosi około 50 W/m². Potrzebną moc pompy ciepła można obliczyć, korzystając ze wzoru:

 • np., dla małego domu o powierzchni 100 m²: 100 m² * 50 W = 5000 W, czyli 5 kW;
 • dla większego domu o powierzchni 150 m²: 150 m² * 50 W = 7500 W, czyli 7,5 kW.

Dzięki takiemu podejściu można określić odpowiednią moc pompy ciepła, uwzględniając indywidualne wymagania energetyczne i komfort cieplny użytkowników. 

Montaż pompy ciepła krok po kroku

Pompy ciepła są zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, co czyni je ekologicznym rozwiązaniem dla ogrzewania i chłodzenia budynków. Montaż pomp ciepła wpływa na ich efektywność i jest procesem wymagającym doświadczenia i wiedzy technicznej. Odpowiednio przeprowadzony może wpłynąć nie tylko na efektywność, ale także długotrwałość i niezawodność pracy systemu grzewczego i chłodzącego.

Projekt instalacji pompy ciepła 

Projekt instalacji to dokument, który precyzyjnie określa wszystkie szczegóły i wymagania dotyczące instalacji tego źródła ciepła. W projekcie powinna się znaleźć:

 • analiza warunków technicznych, w tym dostępność odpowiedniego miejsca na zewnątrz budynku lub wewnątrz pomieszczenia technicznego, gdzie zostanie zainstalowana pompa ciepła,
 • specyfikacja pompy ciepła, czyli określenie typu i modelu pompy ciepła odpowiedniego do specyficznych wymagań budynku,

a także:

 • projekt hydrauliczny i elektryczny,
 • zabezpieczenia i regulacje,
 • dokumentacja techniczna,
 • zgodność z normami i przepisami.

Określenie lokalizacji i miejsca montażu pompy ciepła

Przygotowywania należy rozpocząć od uwzględnienia warunków lokalnych i przepisów budowlanych. Następnie należy wziąć pod uwagę:

 • ochronę przed warunkami atmosferycznymi — pompa ciepła powinna być umieszczona w miejscu chronionym przed intensywnymi opadami deszczu, śniegu, wiatrem czy bezpośrednim nasłonecznieniem, które mogą wpłynąć na jej wydajność i trwałość,
 • dostęp do powietrza  —  powietrzne pompy ciepła muszą mieć odpowiedni dostęp do świeżego powietrza dla jednostki zewnętrznej,
 • odległość od pomieszczeń mieszkalnych — wykorzystywanie pompy ciepła może być głośne. Aby więc zminimalizować hałas jednostki zewnętrznej, warto umieścić ją w odpowiedniej odległości od pomieszczeń mieszkalnych.

Przeprowadzając montaż urządzeń grzewczych, powinno się mieć na uwadze także dostęp do instalacji elektrycznej i hydraulicznej. 

Formalności urzędowe przed montażem pompy ciepła

Formalności urzędowe przed montażem w przypadku pomp ciepła niekiedy obejmują uzyskanie pozwoleń budowlanych oraz zgody lokalnych władz, które regulują instalację systemów grzewczych w danym regionie.

Pompy ciepła gruntowe potrzebują dużej działki, natomiast instalacja sond pionowych wymaga wierceń, o głębokości często sięgających nawet do 100 metrów. Do prawidłowego działania pompy wodnej niezbędna jest ciągła woda w ruchu oraz zewnętrzne źródło zasilania, takie jak prąd, olej lub gaz. 

Zgodnie z art. 29 ust 4. pkt 3 pkt c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) instalacja pomp ciepła o mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

Roboty wiertnicze po wyborze gruntowej pompy ciepła

Pompa ciepła gruntowa Galmet Maxima Compact 7 GT - 7,3 kWGruntowe pompy ciepła wymagają przeprowadzenia prac wiertniczych przy użyciu specjalistycznego wyposażenia do drążenia głębokich otworów na kilkadziesiąt metrów. W przypadku gruntu miękkiego, odwierty, do których wprowadzane są pionowe odcinki rur polietylenowych (PE), należy wykonywać za pomocą wiertnicy mechanicznej, stosującej metodę wiercenia obrotowego z płuczką. Typowe otwory osiągają głębokość około 100 metrów i wykonuje się je w średnim czasie około 6 godzin. Natomiast w przypadku gruntów twardych, odwierty należy wykonywać metodą wiercenia obrotowo-udarowego z młotkiem dolnym.

Po wprowadzeniu sondy wykonanej z rur PE z głowicami, przez które przepływa czynnik pobierający ciepło z gruntu, otwór należy zalać mieszanką bentonitowo-żwirową. Następnie podłączyć sondy do rozdzielacza i poprowadzić do budynku za pomocą urządzeń: studzienek rozdzielających, szafek i rozdzielaczy ściennych. Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej układ trzeba napełnić roztworem glikolu propylenowego.

Sprawdź gruntowe pompy ciepła w hurtowni Onninen

Montaż pompy ciepła i pozostałych urządzeń instalacji 

W przeciwieństwie do instalacji powietrznej pompy ciepła montaż jej odpowiednika gruntowego jest bardziej złożony. Po umieszczeniu pompy ciepła w docelowym miejscu konieczne jest połączenie jej z innymi elementami instalacji, takimi jak: zasobnik ciepłej wody użytkowej, magazyn wody grzewczej oraz różnymi elementami armatury, w tym pompami obiegowymi, naczyniami przeponowymi, zaworami i rurociągami. Ten etap montażu pompy ciepła jest najbardziej wymagający pod względem pracy i skomplikowania. Sprawdź akcesoria do pomp ciepła

Sprawdzenie próby szczelności i czyszczenie układu chłodniczego

Programator do pomp ciepła Atlantic A59 NB 074231Montaż splitowej pompy ciepła wymaga zainstalowania jednostek zewnętrznej i wewnętrznej oraz ich połączenia przyłączami chłodniczymi odpowiednich średnic. Przed połączeniem gazowym niezbędne jest przeprowadzenie testu szczelności, polegającego na napełnieniu układu azotem pod ciśnieniem od 30 do 40 bar. Próba szczelności powinna trwać co najmniej 40 minut zgodnie z zaleceniami producenta. 

Po udanym teście szczelności następnym krokiem jest czyszczenie i osuszanie układu za pomocą pompy próżniowej, która powinna utrzymać próżnię przez co najmniej 30 minut po osiągnięciu poziomu 0 bar na manometrze.

Pierwsze uruchomienie pompy ciepła i właściwa konfiguracja 

Prawidłowe podłączenie pompy ciepła i pozostałych elementów instalacji jest kluczowe dla jej efektywnego działania. Ostatnim etapem montażu jest właśnie podłączenie i uruchomienie urządzenia. 

Większość producentów wraz z pompami ciepła dostarcza protokoły pierwszego uruchomienia, które pomagają odpowiednio przygotować się i wykryć ewentualne problemy. Aby zapewnić optymalną i ekonomiczną pracę pompy ciepła, konieczne jest zrealizowanie wszystkich procedur związanych z pierwszym uruchomieniem. Dodatkowo, dla oszczędności i minimalizacji kosztów eksploatacji, należy skonfigurować pompę ciepła tak, aby wykorzystywała tańszą nocną taryfę wykorzystywania energii elektrycznej (Taryfa G12). W tym układzie urządzenie pracuje zgodnie z harmonogramem, jaki ustali użytkownik. Działanie pompy ciepła docenia każdy prosument.

Sprawdź powietrzne pompy ciepła w hurtowni Onninen