Najnowsze pompy ciepła NIBE z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 oraz R32

Dodano: wtorek, 29.11.2022


Niekorzystne zmiany klimatyczne, coraz większe zanieczyszczenie powietrza są faktem, tak jak faktem są również kurczące się zasoby naturalne i ich gwałtownie rosnące ceny. W tej sytuacji konieczne stają się działania w kierunku ograniczenia wydobycia paliw kopalnych - na rzecz pozyskiwania energii odnawialnej. Najlepszą odpowiedzią na te wyzwania są pompy ciepła które aż 80% energii pozyskują z natury (powietrza, gruntu itp.). Urządzenia te zapewniają ogrzewanie budynków w okresie zimowym, chłodzenie latem, dostarczają ciepłą wodę użytkową, a dodatkowo pozwalają znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania. Pompy ciepła mogą zapewnić najwyższą - spośród wszystkich dostępnych źródeł ciepła - efektywność energetyczną i tym samym najniższe koszty eksploatacyjne, a na ich zakup i instalację możemy pozyskać dofinansowanie w ramach programów rządowych.

Pompy ciepła NIBE z ekologicznym czynnikiem grzewczym

Aby pompa ciepła mogła działać, konieczne jest jej wyposażenie w czynnik chłodniczy, który jest nośnikiem energii i w sposób ciągły krąży w obiegu urządzenia podlegając zmianom stanu termodynamicznego. Wśród czynników chłodniczych najbardziej przyszłościowymi są czynniki naturalne. Charakteryzują się one zerowym współczynnikiem ODP (wskaźnik nazywany potencjałem niszczenia warstwy ozonowej) oraz najniższymi wartościami wskaźnika GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego). Na tle wszystkich dostępnych czynników, najlepiej wypada czynnik chłodniczy R290 (propan), ze względu na jego minimalny wpływ na środowisko: GWP = 3, a ODP = 0.

Ekologiczny R290 w pompach ciepła NIBE S2125

Do szerokiej oferty produktów firmy NIBE dołączyła niedawno Pompa ciepła NIBE S2125. Nowa pompa ciepła typu powietrze/woda bazuje na naturalnym czynniku chłodniczym R290, który pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych parametrów pracy (A+++).

Pompa ciepła NIBE S2125NIBE S2125 jest jednostką typu monoblok, w której cały obieg termodynamiczny znajduje się w jednym urządzeniu zlokalizowanym na zewnątrz budynku, a ponadto urządzenie dostarczone jest z automatycznym separatorem gazu -  zastosowanie w niej czynnika R290 jest więc rozwiązaniem bezpiecznym. Jedną z najważniejszych zalet R290, w porównaniu do innych czynników chłodniczych, jest jego wysoka wydajność pod względem ilościowym, jak również pod względem efektywności. Ma on niską temperaturę wrzenia, co w połączeniu z rozwiązaniami technicznymi w urządzeniu sprawia, że pompa ciepła NIBE S2125 może pracować nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej aż -25° C . I tak pompa ciepła NIBE S2125 osiąga: najwyższą efektywność COP do 5,2, podwyższeniu uległa również moc grzewcza i wydajność chłodzenia z którego użytkownicy pomp ciepła korzystają w okresie letnim. Spośród innych urządzeń na rynku, NIBE S2125 wyróżnia również niski poziom hałasu 38 dB w odległości 2 m oraz wysoka temperatura zasilania systemu grzewczego do 75° C, przy minimalnym wpływie na środowisko (GWP=3).

Inwerterowa pompa ciepła NIBE S2125 w połączeniu z najnowszym sterownikiem serii S, automatycznie dostosowuje się do bieżącego zapotrzebowania na ciepło, a jej pracą można zarządzać poprzez smartfon czy tablet. Przy pomocy technologii SMART HOME – automatyczne ustawienia, zdalna obsługa np. aplikacją w smartfonie czy wręcz głosem – możemy optymalizować pracę urządzenia, a tym samym ogrzewać lub chłodzić dom czy korygować wydajność wentylacji tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Jednostka NIBE S2125 dostępna jest w dwóch modelach: powietrzna pompa ciepła NibeS2125-8 i powietrzna pompa ciepła Nibe S2125-12.

Sprawdź ofertę pomp ciepła typu monoblock w hurtowni Onninen

NIBE AMS 20 z czynnikiem R32

Pompa ciepła NIBE AMS 20Kolejnym przykładem urządzenia pracującego na ekologicznym czynniku chłodniczym, jest najnowsza powietrzna pompa ciepła NIBE AMS 20 – jednostka zewnętrzna pompy ciepła NIBE SPLIT, która pracuje w połączeniu z jednostką wewnętrzną typu hydroboks NIBE HBS 20-6 i sterownikiem NIBE SMO. Urządzenie osiąga maksymalną moc grzewczą do 8 kW i ma wbudowaną funkcję chłodzenia.

Pompy ciepła typu NIBE SPLIT to urządzenia w których układ chłodniczy jest rozdzielony na dwie jednostki: zewnętrzną NIBE AMS wyposażoną w inwerterową sprężarkę i wewnętrzną, którą dobiera się w zależności od funkcji systemu. Jednostki te połączone są instalacją rurową wypełnioną czynnikiem chłodniczym.  W przypadku powietrznej pompy ciepła NIBE AMS 20-6 jest to już nowej generacji czynnik R32. R32 charakteryzuje się prawie 70% niższym współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP) w porównaniu do R410A, a wartość ODP=0. Dzięki swoim właściwościom R32 oferuje znaczne korzyści w zakresie efektywności energetycznej. Pompa ciepła NIBE SPLIT zapewnia aż 58° C na zasilaniu systemu grzewczego z pracy samej sprężarki, a z do­datkowym źródłem ciepła aż do 65° C.

Dzięki wykorzystaniu w pompach ciepła NIBE SPLIT technologii inwerterowej, moc sprężarki dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło, dzięki czemu urządzenia te zapewniają wyższą niż tradycyjne pompy efektywność pracy. Współczynnik sprawności COP powietrznej pompy ciepła NIBE AMS 20-6 wynosi 5,42 przy A7/W35 wg EN14511. Technologia ta zapewnia wysoką trwałość, większy komfort i mniejsze zużycie prądu, co przekłada się na niski koszt eksploatacji.

Sprawdź ofertę pomp ciepła typu split w hurtowni Onninen