Nowa era w ochronie mikrobiologicznej przewodów wentylacyjnych

Dodano: środa, 17.08.2022


W powietrzu przesyłanym w systemach wentylacyjnych znajdują się duże ilości drobnoustrojów. Z tego powodu sterylność panująca w instalacjach wentylacyjnych jest warunkiem koniecznym do utrzymania dobrych warunków bytowych w budynkach oraz powstrzymywaniu transmisji patogennych mikroorganizmów. Przewody wentylacyjne tworzące rozbudowaną sieć charakteryzują się silnie rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną̨. Zapewnia to doskonałe warunki do rozwoju mikroorganizmów i tworzenia się biofilmu. Dzieje się tak, ponieważ pomimo stosowania filtrów w centralach wentylacyjnych mikroorganizmy przedostają się do przewodów. Dodatkowo pomimo wrażenia gładkości wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych, w rzeczywistości jest ona porowata, wręcz idealna do zasiedlenia przez drobnoustroje i tworzenia biofilmu, stanowiąc w konsekwencji duże zagrożenie dla ludzi.

spectra ingremioMikroorganizmy tworzą̨ zorganizowane społeczności, które wraz z rozwojem kolonii uodparniają̨ się na warunki środowiskowe oraz większość chemicznych substancji biobójczych. Mikroorganizmy posiadają zdolność do przylegania do siebie nawzajem, a także do naturalnych i sztucznych powierzchni stałych, w tym przewodów wentylacyjnych – tworząc biofilm. Instalacje wentylacyjne pokryte biofilmem dużo łatwiej ulegają zainfekowaniu chorobotwórczymi patogenami np. bakterią Legionella pneumophila - bakteria powodującą chorobę układu oddechowego zwaną legionelozą. Komórki patogenów mogą wywoływać również wiele innych chorób, w tym choroby, które powodują osłabienie systemu immunologicznego organizmu, co może ułatwić infekcje wirusowe grypy czy COVID-19.

Zobacz produkty marki InGremio w hurtowni Onninen

Najskuteczniejszą i całkowicie bezpieczną metodą zapobiegania skażeniu wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych jest jej funkcjonalizacja w procesie produkcji z wykorzystaniem naturalnych substancji hamujących wzrost mikroorganizmów.

skuteczność ograniczenia wzrostu grzybów

W celu opracowania materiału charakteryzującego się pełną ochroną mikrobiologiczną firma InGremio angażując do pomocy kilka ośrodków naukowych przeprowadziła projekt badawczy trwający półtora roku. W jego wyniku w 2020 roku określono skład kompozycji materiałów aktywnych mikrobiologicznie, który obecnie zawiera między innymi: metaliczne srebro, metaliczną miedź oraz inne substancje aktywne mikrobiologicznie. Należy zaznaczyć, że wszystkie zastosowane materiały są syntetyzowane w ściśle określony sposób. Uzyskane właściwości przeciwdrobnoustrojowe, skierowane przeciw szerokiemu zakresowi bakterii oraz grzybów, pozwalają̨ na fizyczną eliminację komórek dokonujących skażenia powierzchni oraz redukują ryzyko tworzenia się biofilmu. Z nowego polimeru wykonana jest wewnętrzna ścianka przewodów wentylacyjnych o nazwie AIRLEX SPECTRA. Praktyczny brak migracji substancji aktywnych pozwala na oszacowanie trwałości ochrony mikrobiologicznej na kilkadziesiąt lat na stałym poziomie.

redukcja bakterii w przewodach spectra

W ramach badań wykonano ponad 350 testów mikrobiologicznych, w których wykorzystano różne grupy mikroorganizmów, w tym bakterie: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica subsp. Enterica; oraz grzyby: Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae i Penicillium expansum. Zastosowanie kilku związków aktywnych mikrobiologicznie w praktyce eliminuje możliwości obronne drobnoustrojów i zdolność ich uodpornienia się na pojedyncze substancje.

Zobacz produkty marki InGremio w hurtowni Onninen

Należy zaznaczyć, że wewnętrzna warstwa przewodów została również sfunkcjonalizowana w zakresie antystatyczności, co wpływa na ograniczenie osiadania kurzu na jej powierzchni.

 Reasumując, uzyskany poziom ochrony mikrobiologicznej w przewodach wentylacyjnych Airflex Spectra jest absolutnie wyjątkowy i wyprzedzający wszystkie dotychczasowe produkty na rynku. Opracowane przez Ingremio polimery z ochroną mikrobiologiczną ze względu na jej efektywność są unikalne w skali całego świata, w związku z czym firma InGremio planuje wykorzystać opracowane rozwiązania również w innych aplikacjach w produktach, między innymi w produktach przeznaczonych na rynek medyczny.

spectra z latarka

Zarejestruj się w onninen.pl i zyskuj korzyści!

Rura wentylacyjna
Komin wentylacyjny