Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych

Dodano: poniedziałek, 27.09.2021


Zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce stale rośnie. Największy wzrost mocy w ostatnich latach wystąpił w mikroinstalacjach, stanowiły one ponad 70% całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice, co oznacza prawie trzykrotny wzrost rok do roku. Sukcesywny wzrost skumulowanej mocy w mikroinstalacjach, czyli małych przydomowych instalacjach o mocy do 50 kW, odnotowany od 2014 roku, zwieńczony został osiągnięciem 2020 wartości 1,3 GW, co według szacunków odpowiada około 200 tys. Instalacji w całej Polsce. Instalacje fotowoltaiczne są obecnie głównym działem inwestycji w OZE, szacuje się, że do roku 2025 całkowita ich moc może przekroczyć 7,8 GW, przekraczając tym samym wartość planowaną przez KPEiK na rok 2030.

Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych

Dlaczego fotowoltaika się rozwija?

Lata 2018-2020 to okres znacznie przyspieszonego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, który spowodowany jest kilkoma czynnikami. Jedną z najistotniejszych zmian okazało się uchwalenie nowelizacji ustawy o OZE, której zapisy znacznie wsparły wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia definicji prosumenta na przedsiębiorstwa, rezygnacja z konieczności posiadania projektu budowlanego mikroinstalacji do 50 kW, ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym oraz ujednolicenie stawki VAT na instalacje PV na poziomie 8%. Nie bez wpływu na rozwój branży pozostały także dotacje unijne oraz wzrost cen uprawnień do emisji, zwiększający opłacalność zielonej energii. Z samego tylko programu „Mój prąd” do końca 2020 dofinansowanych zostało ok 220 tys. instalacji na kwotę ponad 1,1 mld zł. Planowane na rok 2021 rozszerzenie programu o wsparcie zakupu ładowarek do samochodów elektrycznych, magazynów energii oraz pomp ciepła, zostało bardzo dobrze przyjęte przez rynek. Prognozy rozwoju rynku OZE na najbliższe lata są bardzo optymistyczne.

Panele fotowoltaiczne

Czy ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych jest obowiązkowa?

Panele fotowoltaiczne zapewniają wiele korzyści, przede wszystkim natury ekonomicznej i ekologicznej, dzięki swoim właściwościom przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez hałasu, zanieczyszczeń, i innych zmian w środowisku naturalnym. Ważne jednak aby pamiętać, że poza zaletami, wiążą się one również z zagrożeniami, z którymi trzeba się zmierzyć. Do największych zaliczyć możemy oddziaływanie czynników atmosferycznych w tym m.in. wyładowań piorunowych oraz bezpośrednio z nimi związanych przepięć. O konieczności wykonania instalacji odgromowej decyduje wynik przeprowadzonej analizy ryzyka, ale w przypadku jej nie wykonania zawsze zalecamy montaż ze względów bezpieczeństwa. Odpowiednio zaprojektowana instalacja odgromowa zabezpiecza panele fotowoltaiczne oraz cały budynek przed skutkami wyładowań atmosferycznych takich jak pożary, uszkodzenia PV oraz konstrukcji budynku.

Jest to szczególnie istotne w przypadku stale rosnącej wartości wyposażenia domów, m.in. dzięki popularyzacji pomp ciepła oraz ładowarek do samochodów elektrycznych. Tym ważniejsze staje się stosowanie zabezpieczeń najwyższej jakości, odpowiednio przebadanych oraz zgodnych z polskimi normami. Ważnym argumentem za inwestycją w instalację odgromową jest zapis o jej wymagalności zawarty w warunkach polisy stosowany u większości ubezpieczycieli. Przykładowo u największej firmy ubezpieczeniowej w Polsce, firmie PZU, na dzień 4.01.2021 r. podpunkt ten brzmi następująco: Ochroną ubezpieczeniową może być objęta instalacja fotowoltaiczna, która spełnia łącznie następujące warunki: (…) 3) jest wyposażona w system ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej (o ile jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz uziemienie.

Obowiązek stosowania odpowiednich produktów przede wszystkim spoczywa na projektantach oraz wykonawcach. Skuteczna i długotrwała praca instalacji odgromowej polega na wykorzystywaniu przebadanych i sprawdzonych materiałów. Stosując produkty ELKO-BIS, wykonawca otrzymuje nawet do 5 lat gwarancji, co potwierdza wysoką jakość naszych elementów.

Zobacz produkty marki ELKO-BIS w hurtowni Onninen

Certyfikaty Elko Bis

Jaką instalację odgromową zastosować?

W bogatej ofercie firmy Elko-Bis, obejmującej ponad 2000 artykułów, znajdują się produkty dedykowane zastosowaniu ochronie odgromowej instalacji fotowoltaicznych, czy to w wersji mikro, na dach domów jednorodzinnych, czy też wielkoobszarowych farm. Nasze produkty zostały nie tylko gruntownie przebadane i zaopatrzone w konieczne certyfikaty, ale zdobyły także liczne nagrody i wyróżnienia! Dzięki temu nasi Klienci mogą się cieszyć najwyższej jakości ochroną odgromową. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja odgromowa zapewnia wysoką estetykę, bezpieczeństwo całej inwestycji oraz jej poprawne funkcjonowanie (np. poprzez minimalizację cienia). Do najczęstszych praktyk ochrony należy stosowanie iglic kominowych oraz iglic szczytowych na obiekcie, oraz zastosowanie przewodów wysokonapięciowych w celu zmniejszania niezbędnego odstępu izolacyjnego.

Jednym z podstawowych błędów popełnianych podczas rozpoczynania inwestycji związanych z instalacjami fotowoltaicznymi, jest nie uwzględnienie wymogów norm odgromowych, przez co późniejsze zastosowanie ochrony jest znacznie utrudnione, lub wymaga wprowadzenia dodatkowych zmian. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i projektantów, stworzyliśmy dedykowany dział techniczny, gdzie projektanci, wykonawcy oraz inwestorzy mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień ochrony odgromowej, wymagań norm oraz uzyskać pomoc w procesie projektowania.

Nasi inżynierowie mają dostęp do programów środowiska CAD i są w stanie sprawdzić wszelką dokumentację, poprawić błędy lub przygotować pełną propozycję projektową. Nasi klienci mogą być pewni, że projekt będzie zgodny z obecnie obowiązującymi normami oraz zostaną zastosowane nowoczesne i skuteczne rozwiązania ochrony odgromowej.

Zobacz produkty marki ELKO-BIS w hurtowni Onninen

Fotowoltaika

Ochrona przeciw przepięciowa

Właściwe zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej instalacji odgromowej paneli fotowoltaicznych, przy zachowaniu bezpiecznego odstępu izolacyjnego, zabezpiecza systemy fotowoltaiczne przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym oraz skutkami przepływu prądu piorunowego przez te urządzenia. Pozwala to uniknąć najgroźniejszych skutków wyładowań piorunowych, jakimi są zniszczenie paneli fotowoltaicznych oraz wniknięcie prądu piorunowego do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu.

Należy jednak pamiętać, że skutki wyładowań powodujące uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń elektrycznych mogą być odczuwane w promieniu nawet do 2 km od miejsca wyładowania piorunowego na skutek działania tzw. piorunowych impulsów elektromagnetycznych, mogących powodować wzrost napięcia w instalacji elektrycznej obiektu budowlanego, którego wartość może przekroczyć najwyższe dozwolone napięcie robocze. Efekt tego wzrostu napięcia fachowo określa się jako „przepięcie”.

Mając to na uwadze, zewnętrzną ochronę odgromową paneli fotowoltaicznych również należy uzupełnić o dedykowane dla nich ograniczniki przepięć zgodne ze strefową koncepcją ochrony zawartą w normie PN-EN 62305-4. Skoordynowana zewnętrzna i wewnętrzna (przeciwprzepięciowa) ochrona odgromowa pozwala w pełni zabezpieczyć panele fotowoltaiczne oraz instalację wewnętrzną przed wszelkimi skutkami wyładowań piorunowych.

Podsumowanie

Czas użytkowania instalacji fotowoltaicznych szacowany jest na okres od 7 do nawet 30 lat, a każda naprawa systemu znacznie zmniejszy jej opłacalność. Wynika z tego, że już na samym początku inwestycji, niezbędne staje się podjęcie działań umożliwiających przeciwstawienie się wszelkim zagrożeniom przez dziesięciolecia. Zaplanowanie montażu instalacji odgromowej, pozwala na zadbanie o bezpieczeństwo swoje i własnego mienia już na etapie projektowania inwestycji. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym pod adresem mailowym [email protected], którego pracownicy odpowiedzą na wszelkie pytania oraz zaproponują skuteczne i estetyczne rozwiązania skrojone na miarę Państwa potrzeb.

Przypis:OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH w firmie PZU (dostęp 4.01.2021) 

Zobacz produkty marki ELKO-BIS w hurtowni Onninen

Panele fotowoltaiczne 500 W
Panele pv
Odgromówka
Maszt odgromowy
Iglica kominowa
Rura odgromowa