Odcięcie zagrożenia pożarowego w systemach wentylacyjnych: Klapa przeciwpożarowa

Dodano: wtorek, 23.04.2024


Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej to nadrzędna kwestia, od której zależy zdrowie i życie znajdujących się wewnątrz osób. Do czego służy i jak działa klapa przeciwpożarowa i kiedy należy ją stosować?

Aluminiowy system wentylacyjny w budynku z klapą przeciwpożarową

Sprawdź klapy przeciwpożarowe w hurtowni Onninen

Jak działa klapa przeciwpożarowa?

Klapa przeciwpożarowa Smay KTM z mechanizmem sprężynowym KTM-100M L150-W0Pożar to stan, który bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu, potrafi też doszczętnie zniszczyć mienie. Brak właściwych zabezpieczeń sprawiłby, że ogień rozprzestrzeniłby się wyjątkowo szybko. Jednym z elementów, które mają uchronić przed taką sytuacją są klapy przeciwpożarowe. Klapa przeciwpożarowa to specjalna przegroda, odcinająca strefę z pożarem, pozwalająca zatrzymywać rozprzestrzenianie się ognia, dymu oraz toksycznych gazów powstających podczas pożaru, które mogłyby przedostać się do innych części obiektu  przewodami klimatyzacyjnymi lub wentylacyjnymi.

Na co dzień zabezpieczenie pozostaje otwarte, ale w sytuacji zagrożenia klapa automatycznie się zamyka, zwiększając bezpieczeństwo w innych strefach. Elementy te powinny znajdować się w instalacji ogólnej wentylacji, a także w miejscach, w których przechodzi ona przez stropy i ściany.

Kiedy należy stosować klapy przeciwpożarowe?

Montaż klap przeciwpożarowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest obowiązkowy w budynkach innych, niż domy jednorodzinne.

Klapy przeciwpożarowe to rozwiązania o szczególnej konstrukcji. Obudowy wykonane są z metalu, najczęściej stosuje się stal nierdzewną lub blachę ocynkowaną. Ważnymi elementami są też układ sterujący oraz przegroda odcinająca. Ta ostatnia musi być wykonana z wysokiej jakości materiału ognioodpornego. W zależności od wariantu klapy mechanizm odcinający uruchamiany jest w zakresie temperatur od 45–250°C, jednak przeważnie temperatura ta wynosi 70°C. Jeśli temperatura w przewodzie wentylacyjnym wzrośnie powyżej ustalonej, klapa zamknie się jeszcze zanim pojawi się sygnał pochodzący z centralki ppoż.

Obecnie stosowane są różne warianty klap przeciwpożarowych. Uwzględniając jako kryterium wariant zastosowanego napędu wyróżnia się:

  • klapy z wyzwalaczem termicznym topikowym lub ampułkowym;
  • klapy zautomatyzowane, z napędem elektrycznym;
  • klapy z mechanizmem spustowym elektromagnetycznym;
  • klapy prostokątne z jednopłaszczyznową przegrodą odcinającą;
  • klapy wielopłaszczyznowe;
  • klapy o przekroju okrągłym;
  • klapy odcinające wentylacji pożarowej, nazywane też klapami oddymiającymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klapy przeciwpożarowe powinny być okresowo kontrolowane, aby mieć pewność, że sytuacji zagrożenia zadziałają prawidłowo.

Klapy przeciwpożarowe w hurtowni Onninen

Klapa przeciwpożarowa Smay oddcinająca KTS z mechanizmem sprężynowym KTS-O-S-315-W0Zastosowanie klapy przeciwpożarowej pozwala istotnie poprawić bezpieczeństwo w obiekcie. W hurtowni hydraulicznej Onninen posiadamy szeroki asortyment klap, które cechują się wysoką klasą odporności ogniowej. Klapy sklasyfikowane są w zależności od mechanizmu odpowiadającego za jej zamknięcie. Jednym z nich jest klapa przeciwpożarowa Smay KTM z mechanizmem sprężynowym.

Alternatywnym rozwiązaniem są klapy przeciwpożarowe Smay KTM z siłownikiem. Klapa odcinająca na co dzień pozostaje w pozycji otwartej, a gdy pojawi się zagrożenie przechodzi do pozycji zamkniętej, skutecznie odcinając. Model cechuje się wysokim poziomem dymoszczelności, temperatury, pożaru, dzięki czemu zapobiega rozprzestrzenianiu się zagrożenia. Odporność ogniowa przegrody odcinającej jest wysoka, a model przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi normami.

Sprawdź klapy przeciwpożarowe w hurtowni Onninen