Po czym rozpoznać dobrej jakości kabel ogniochronny?

Dodano: środa, 19.06.2024


Bezpieczeństwo niewątpliwie jest bardzo ważne, dlatego trzeba szukać rozwiązań, które je zapewnią. Niewątpliwie na uwagę zasługują kable przeciwpożarowe, które mają zastosowanie choćby w systemach alarmowych. W warunkach pożaru kable nie ulegają w krótkim czasie degradacji. Warto na temat takich kabli dowiedzieć się więcej i wybrać najlepsze modele.

Rozdzielnia elektryczna z szafami rozdzielczymi i kablami ognioodpornymi

Sprawdź kable ogniochronne w hurtowni Onninen

W jakich miejscach i instalacjach stosuje się kable ogniochronne?

Kable ogniochronne to nic innego jak specjalne przewody, które znajdują się w różnego rodzaju instalacjach. Taki kabel znacząco zwiększa bezpieczeństwo. Trzeba wiedzieć, że te modele spełniają najbardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa. Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba przeprowadzić skuteczną ewakuację. Zapobiegają rozprzestrzenianiu pożaru. To co je wyróżnia, to fakt, że posiadają specjalne wzmocnienia, dzięki którym znacznie trudniej dochodzi do przepalenia ich warstwy izolacyjnej.

Kabel ognioodporny energetyczny (N)HXH-J FE180/E90 5x4 1KV bęben G-144923Ponadto są one odporne na ogień. Kabel posiada żyłkę koncentryczną. Zachowuje wtedy klasę funkcji E90, co oznacza, że przez 90 minut zapewnia zasilanie bądź sterowanie systemem w momencie pożaru. Powinien znaleźć się w urządzeniach przemysłowych, ale też we wszystkich obiektach przemysłowych. Jest częścią nowoczesnego budownictwa i bezpieczeństwa pożarowego.

Do przepalenia rdzenia kabla dochodzi znacznie później, stąd też taki kabel idealnie sprawdzi się w warunkach pożarowych. Jego zastosowanie jest szerokie. Powinien znaleźć się w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych. Zwróćcie jeszcze uwagę, że zapobiega on rozprzestrzenianiu płomienia na wiązce kablowej. Takie kable powinny znaleźć się w wieżowcach, szpitalach, muzeach, a więc we wszystkich miejscach użytku publicznego.

Powinny zasilać sterowanie określonych odbiorników, np. klimatyzacji, urządzeń sygnalizacyjnych. Muszą znaleźć się też w miejscach, gdzie dochodzi do transmisji sygnałów. Poza tym, że takie kable powinny znaleźć się w elektrowniach, to muszą być zastosowane w pomieszczeniach suchych, gdzie będą służyć do zasilania oświetlenia. Szczególne znaczenie ma tutaj oświetlenie awaryjne.

Po czym rozpoznać dobrej jakości kabel ogniochronny?

Dobre kable ognioodporne zapobiegają rozprzestrzenianiu ognia. Stąd muszą znaleźć się w obiektach czy instalacjach. Jednocześnie należy zdecydować się na takie, które są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Można np. zdecydować się na kable wielożyłowe, w których żyły są miedziane. Ważna jest także odporność środowiskowa i tutaj można zdecydować się na przewody bezhalogenowe.

Ponadto powinny one nie rozprzestrzeniać płomienia na pojedynczym kablu, a także nie rozprzestrzeniać ognia na wiązce kablowej. Zwróćcie jeszcze uwagę na temperaturę pracy. Dopuszczalna temperatura żył roboczych nie powinna być niższa niż 90 stopni Celsjusza. Natomiast dopuszczalna temperatura żył podczas zwarcia powinna wynosić ok. 250 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że kable powinny spełniać normy DIN 4102-12.    

Jakie oznaczenia musi mieć kabel ogniochronny?

Kabel ognioodporny HDGsżo 3x1,5 500V bezhalogenowy FE180 PH90/E30-E90 B52051Kabel ogniochronny powinien posiadać odpowiednie oznaczenia. Dzięki niemu rozprzestrzenianie pożaru jest mniejsze. Należy pamiętać, że kabel zarówno w urządzeniach sygnalizacyjnych, jak i urządzeniach służących do sterowania powinien mieć określone oznaczenia. Przede wszystkim dużą rolę odgrywa tutaj symbol E.

Oznacza on zdolność kabla do podtrzymania funkcji elektrycznych. Liczba jest wyznacznikiem czasu wyrażonego w minutach. Oznacza to, że jeżeli kabel ma oznaczenie E90, to utrzymuje zasilanie urządzeń oraz napięcie przez 90 minut. Jeżeli kable zasilające czy też kable sterownicze mają oznaczenie E60, to ten czas jest krótszy i wynosi 60 minut.

Niewątpliwie można stwierdzić, że im dłuższy, tym lepiej, ale ważne są także inne parametry, np. FE 180. Oznacza on zdolność kabla do zachowania ciągłości obwodu i to zarówno w kablach przenoszących prąd, jak i przenoszących sygnał. Z kolei oznaczenie PH dotyczy zdolności kabla do zachowania ciągłości obwodu, ale tego rzeczywistego, czyli prądu stałego bądź sygnału. Zapobiega to rozprzestrzenianiu pożaru, zatem im lepsze parametry techniczne kabla w instalacji, tym większe bezpieczeństwo.

Sprawdź kable ogniochronne w hurtowni Onninen

Jak odpowiednio przeprowadzić próby odporności ogniowej?

Próba odporności ogniowej jest to specjalny proces, podczas którego dochodzi do bezpośredniego spalania. Oznacza to, że jest to badanie próbki kabla w celu sprawdzenia jego trwałości. Takie badania powinny być wykonane przez certyfikowane zakłady kontroli jakości. Zmierzony czas prawidłowego funkcjonowania kabla odpowiada jego rzeczywistej ogniodporności.

Kabel energetyczny ognioodporny (N)HXH-O FE 180/E90 1x240 RMC 1KV bęben G-144643Badania wykonuje się w miejscach specjalnie do tego przygotowanych. Na podstawie wyników badań kable otrzymują określone atesty bezpieczeństwa. Jednym z badań jest odporność pojedynczego kabla, w tym przypadku układa się go pionowo na rozprzestrzenionym płomieniu. To badanie wykonuje się w komorze po odstawieniu ognia.

Płomień na próbce sam zgaśnie i jeżeli nie będą widoczne zwęglenia czy inne uszkodzenia na odcinku nie krótszym niż 50 m, licząc od dolnej krawędzi zacisku, to wynik uznaje się za pozytywny. Kolejnym badaniem jest odporność wiązek kabli ułożonych pionowo na rozprzestrzenionym płomieniu. W tym przypadku wykorzystuje się pionową drabinkę. Trzeba wiedzieć, że ilość materiałów palnych kabli, a także czas przyłożenia płomienia zależy od kategorii jaką ma spełniać dany kabel.

Kategoria A to 7 litrów/metr materiałów palnych kabli. Czas przyłożenia płomienia wynosi 40 minut. Kategoria B to 3,5 litra/metr materiałów palnych kabli, gdzie czas przyłożenia również wynosi 40 minut. Natomiast w kategorii C przykłada się 1,5 litra/ metr materiałów palnych kabli, gdzie czas przyłożenia wynosi 20 minut. Odporność wiązki kabli, które ułożone są pionowo powinna być taka, aby po określonym czasie oraz odstawieniu źródła ognia płomień sam zgasł, a długość zwęglonych odcinków nie przekroczyła 2,5 m.

Jakie wymogi projektowe muszą spełniać kable ogniochronne?

Wykorzystanie przewodów ma na celu zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa. Każdy przewód zasilania, a także przewody sygnalizacyjne powinny spełniać restrykcyjne normy. Kabel ognioodporny może być też wykorzystany w urządzeniach służących do ogrzewania. Konieczne jest, by całkowicie spełniał wymogi projektowe. Trzeba wiedzieć, że wszystkie kable i przewody powinny uwzględniać nie tylko przepisy polskie, ale też unijne.

W załączniku do rozporządzenia MliB o właściwościach wyrobów budowlanych wymienione są osłony do ochrony kabli zasilających, sterujących i komunikacyjnych. Osłony muszą spełniać normy CPR, które obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej. Każdy kabel powinien mieć krajowe systemy oceny i weryfikacji stałych właściwości użytkowych. Klasa reakcji na ogień także musi być określona, jednak stosuje się także podklasy, gdzie S oznacza wydzielanie dymu, D to płonące krople bądź cząstki, natomiast A to kwasowość.          

Jak prawidłowo prowadzić i montować kable ogniochronne?

Kable bezhalogenowe używane np. w transmisji danych, ale też w miejscach suchych przyczyniają się do szybszego gaszenia pożaru. Zastosowane w nich materiały zapobiegają przenoszeniu ognia przez określony czas i utrzymują elementy zasilające w stanie pracy. Powinny być stosowane na szeroką skalę.

Kabel bezhalogenowy jest przeznaczony także do ochrony pomieszczeń w elektrowniach czy w systemach klimatyzacji. Ważny jest prawidłowy montaż, a także prowadzenie kabli. Należy je mocować powyżej instalacji wodnych, a także tryskaczowych. Trzeba jednocześnie wiedzieć, że izolacja kabli, a także wszelkie elementy łączeniowe, w tym np. puszki, muszą posiadać klasę odporności ogniowej nie niższą niż klasa odporności na całej trasie. Trzeba układać je z zapasem, natomiast uchwyty trzymające kable powinny mieć średnicę o jeden wyższą w stosunku do przekroju kabla.       

Kable ognioodporne w hurtowni Onninen

Rekomendujemy kable ognoodporne z oferty hurtowni Onninen. Warto zdecydować się na kabel energetyczny ognioodporny (N)HXH-J FE180/E90 5x4 1KV bęben G-144923. Jest on bardzo trwały. Posiada naprawdę bardzo dobre parametry techniczne i funkcję E90. Powinien znaleźć się w miejscach, gdzie wymagane jest stosowanie specjalnych zabezpieczeń. Mamy tutaj na myśli elektrownie czy szpitale.

Na uwagę zasługuje też przewód ognioodporny HDGsżo 3x1,5 500V bezhalogenowy FE180 PH90/E30-E90 B52051. Takie kable wykorzystywane są na szeroką skalę. Zapewniają trwałość izolacji przy bezpośrednim działaniu płomienia przez 180 minut. Należy je stosować w instalacjach awaryjnych. Posiadają też specjalne ekranowanie, co oznacza, że mają miedzianą osłonę.

Warto wybrać ponadto kabel energetyczny ognioodporny (N)HXH-O FE 180/E90 1x240 RMC 1KV bęben G-144643 Telefonika. To kolejny produkt o szerokim spektrum zastosowania. Wykazuje odporność zarówno na ogień, jak i dym. Wytwarzanie cząstek płonących jest w jego przypadku minimalne. Ekran kabla służy jako swoisty kolektor ochronny i jednocześnie zapobiega powstawaniu zakłóceń.

Sprawdź kable ogniochronne w hurtowni Onninen