Pompy ciepła NIBE - najniższe koszty ogrzewania i najwyższe dotacje

Dodano: piątek, 16.09.2022


Pompy ciepła w ostatnim czasie notują rekordowe poziomy sprzedaży. Czym to jest spowodowane? Przede wszystkim rosnącymi kosztami energii ze źródeł konwencjonalnych, ale również coraz większymi możliwościami uzyskania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. To sprawia, że ogrzewanie tego rodzaju jest rozwiązaniem nie tylko najbardziej oszczędnym w eksploatacji, ale również, dzięki wsparciu finansowemu państwa, najbardziej opłacalnym na etapie inwestycji.

Przedpokój lub pomieszczenie gospodarcze domu, z widoczną na zewnątrz powietrzną pompą ciepła NIBE

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie oszczędności generuje pompa ciepła w porównaniu z innymi źródłami ogrzewania,
  • na jakie dopłaty można liczyć decydując się na pompę ciepła,
  • jak wesprzeć pompę ciepła, by zmaksymalizować oszczędności.

Pompa ciepła - najniższe koszty eksploatacji

Jak wiarygodnie wyliczyć koszty eksploatacji pompy ciepła? To bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę nibe.pl i za pomocą kalkulatora oszczędności wyliczyć roczne oszczędności z pompą ciepła NIBE w stosunku do innych urządzeń grzewczych. Przykładowo: dla przeciętnego domu o powierzchni 150 m2, zamieszkiwanego przez 4 osoby, rocznie zapłacimy od 2900 do 3600 zł w zależności od rodzaju i efektywności wybranej pompy ciepła, a nasze oszczędności względem innych źródeł ogrzewania mogą sięgać od 3300 zł aż do ponad 10000 zł rocznie. Kalkulator w uproszczony sposób umożliwia również zasymulowanie kosztów dla budynku starszego, dla urządzeń o różnej sprawności oraz po zmianie cen nośników energii.

Porównanie rocznych kosztów ogrzewania domu w zależności od rodzaju użytego urządzenia grzewczego

Inwestycja w pompę ciepła jest zawsze opłacalna. To jedyna dostępna technologia, która we współpracy z instalacjami OZE, wytwarzającymi energię elektryczną do jej zasilania, takimi jak np. instalacje fotowoltaiczne, umożliwia praktycznie darmowe ogrzewanie, a także, co nie mniej ważne, również chłodzenie budynków.

Powietrzna pompa ciepła NIBE F2120Koszt eksploatacji pompy ciepła NIBE można również w uproszczony sposób wyliczyć bez użycia kalkulatora, jednak musimy znać roczne zapotrzebowanie na energię naszego budynku. I tak przy założeniu, że nasz budynek ma zapotrzebowanie na poziomie 20000 kWh, dzielimy tę wartość przez sprawność pompy ciepła, np. SCOP=5 dla najnowszej i najbardziej efektywnej powietrznej pompy ciepła NIBE F2125 i otrzymujemy wartość 4000 kWh. To oznacza, że tyle energii elektrycznej pompa ciepła będzie potrzebowała do zasilania sprężarki. Wartość tę mnożymy następnie przez aktualny całkowity koszt 1 kWh energii elektrycznej, np. 0,73 zł brutto w taryfie weekendowej G12w, i otrzymujemy roczny koszt eksploatacji na poziomie 2920 zł. Jeżeli nawet cena energii elektrycznej wzrośnie o 40%, koszt wyniesie ok. 4080 zł rocznie.

Sprawdź ofertę pomp ciepła NIBE w hurtowni Onninen

Najwyższe dotacje do zakupu i montażu pompy ciepła

Aktualnie w Polsce dostępnych jest kilka rządowych programów wsparcia inwestycji w pompy ciepła oraz inne działania termomodernizacyjne. Właściciel budynku istniejącego, ogrzewanego starym kotłem stałopalnym, może sięgnąć po dotację w ramach programu Czyste Powietrze. Może również skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, w ramach której odliczy wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne i zakup pompy ciepła (maksymalnie 53000 zł) od podstawy opodatkowania. Maksymalna łączna kwota dotacji na działania termomodernizacyjne, łącznie z montażem pompy ciepła, w ramach programu Czyste Powietrze nie może przekroczyć 30000/37000/69000 zł w zależności od dochodów, natomiast zestawienie maksymalnych wysokości progów dotacji przeznaczonych wyłącznie na montaż pompy ciepła przedstawiono w tabeli poniżej. Z kolei inwestorzy budujący lub planujący wybudować nowy dom powinni zainteresować się programem Moje Ciepło, w ramach którego na pompę gruntową można uzyskać aż 21000 zł, a na pompę powietrzną 7000 zł.

Program wsparcia Powietrzna pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Czyste Powietrze (podstawowy/podwyższony/najwyższy poziom dofinansowania) (w zł) 13500/18000/27000 20250/27000/40500 5000/5000/9000
Moje Ciepło (w zł) 7000 21000
Mój Prąd (w zł) 4000

Aby można było ubiegać się o dofinansowanie, urządzenia muszą spełniać określone wymogi techniczne, trzeba także dysponować ich kompletną dokumentacją. Wybierając pompy ciepła renomowanej NIBE można mieć pewność, że kryteria te zostaną spełnione. Ponadto pozwalają one ubiegać się o najwyższy dostępny poziom dotacji, ponieważ działają one w najwyższych klasach efektywności A++, a nawet A+++. Plasują się dzięki temu w grupie pomp ciepła o podwyższonym standardzie efektywności energetycznej na liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów), która powstała w celu ułatwienia urzędnikom oceny wniosków o dotację. Ze względu na tak wysoką efektywność, pompa ciepła NIBE ułatwi również osiągnięcie podwyższonego standardu energetycznego budynku, co jest warunkiem uzyskania wsparcia w programie Moje Ciepło, a począwszy od 2023 r. ten standard zostanie jeszcze zaostrzony: EP<55 kWh/(m2 × rok).

Inwestując w pompę ciepła, warto również rozważyć montaż instalacji fotowoltaicznej, która wyprodukuje energię elektryczną i z jej sprzedaży pokryjemy koszt energii potrzebnej do zasilania pompy ciepła (lub zasilimy ją bezpośrednio tą energią). W tym przypadku z pomocą przychodzi program Mój Prąd, z którego można uzyskać od 4000 do 20500 zł, w zależności od stopnia zaawansowania przedsięwzięcia.

Pompa ciepła to dziś niemalże nakaz logiki. Jest ekologiczna i ekonomiczna w eksploatacji, na jej zakup i montaż można także otrzymać pokaźne dopłaty. Czy warto rozważać inne źródło ciepła do domu?

Sprawdź ofertę pomp ciepła NIBE w hurtowni Onninen

Termometr pokojowy