Przekaźniki do kontroli prądu i napięcia oraz temperatury silnika serii RPN

Dodano: środa, 5.05.2021


Specjalizująca się od ponad 60 lat  w produkcji przekaźników firma Relpol wprowadziła do swojej oferty nowe przekaźniki nadzorcze RPN. Wszystkie produkty tej serii  ze swoimi licznymi funkcjami mieszczą się w obudowie modułu instalacyjnego 17,5 mm.

Zadaniem przekaźników nadzorczych Relpol jest szeroko pojęta prewencja i ochrona przed możliwymi awariami, a tym samym bezpieczeństwo pracy urządzeń, w których są one stosowane. 

Przekaźniki kontroli napięcia i prądu od Relpol na białym tlePrzekaźniki do nadzoru prądu AC w sieci 1-fazowej

Przekaźniki te podzielone są ze względu na zakresy nadzorowanego prądu od 0,5A do 16A, co pozwala na dokładne dopasowanie przekaźnika do obwodu kontrolowanego.  
Przekaźniki te umożliwiają wybór trzech głównych funkcji według, których możliwe jest kontrolowanie natężenia prądu:
1. nadzór wartości maksymalnej (OD)
2. nadzór wartości minimalnej (UD)
3. wielkości pomiędzy minimum i maksimum  (WD)

Sprawdź przekaźniki RPN marki Relpol w hurtowni Onninen

Każda z funkcji opisanych powyżej może być dodatkowo rozbudowana o funkcję pamięci błędu. Wówczas poszczególne funkcje przybierają oznaczenia OD+L, UD+L, WD+L.

Schemat panelu czołowego RPN do nadzoru prądu

Opisywane funkcje można ustawić na dwa sposoby poprzez odpowiednie jej wybranie pokrętłem nastawy funkcji (1. Bez funkcji pamięci błędu , 2. Z funkcją pamięci błędu). W pierwszym  sposobie przekaźnik po wystąpieniu błędu powraca do pracy automatycznie (zgodnie z nastawami). Drugi sposób - w przypadku wystąpienia błędu przekaźnik pozostanie wyłączony aż do momentu zresetowania „pamięci błędu”(poprzez przerwanie i ponowne podanie napięcia zasilania).

Dodatkową zaletą opisywanych przekaźników jest możliwość nastawienia opóźnienia czasowego  przy realizacji zadanej funkcji od 0 do 20s.  W przekaźnikach tych możemy też nastawić prąd maksymalny od 10 do 100 %, a minimalny od 5 do 95 %.

Typy przekaźników do kontroli prądu serii RPN

Lp. Typ przekaźnika Obwód pomiarowy
1

RPN-1A05-A230

0,5A
2 RPN-1A1-A230 1A
3 RPN-1A2-A230 2A
4 RPN-1A5-A230 5A
5 RPN-1A8-A230 8A
6

RPN-1A16-A230

16A

Sprawdź przekaźniki RPN marki Relpol w hurtowni Onninen

Przekaźniki do nadzoru temperatury pracy silnika RPN-1TMP-A230, to przekaźnik do nadzoru pracy temperatury silników. Temperatura uzwojeń silnika jest monitorowana za pomocą czujników rezystancyjnych PTC, których to wyprowadzenia często znajdują się koło wyprowadzeń silników. W przypadku załączenia napięcie zasilania do przekaźnika i właściwej temperatury silnika  (rezystancja sumaryczna obwodu czujników PTC silnika ma wartość niższą niż 3,6 kΩ),  przekaźnik wykonawczy załącza się. W przypadku gdy rezystancja sumaryczna obwodu PTC przekroczy 3,6 kΩ przekaźnik rozłączy się sygnalizując błąd  - temperaturę powyżej progu MAX – czerwona dioda będzie się świecić światłem ciągłym. Przekaźnik RPN-1TMP-A230 posiada przycisk TEST/RESET, istnieje również możliwość podłączenia do zacisków R1-R2  zewnętrznego przycisku kasującego RESET. Dodatkową zaletą przekaźnika jest wykrywanie zwarć w obwodzie czujników.

Opis panelu czołowego RPN do nadzoru temperatury silnika RPN-1TMP-A230

Przekaźniki do nazdzoru napięcia w sieci 3-fazowej

Kod wykonania Nadzów zaniku fazy Nadzów asymetrii Nadzór kolejności faz Rozłączenie zestyku R
RPN-1VF-A400 stały próg stały próg - stały czas
RPN-1VFS-A400 stały próg stały próg stały próg stały czas
RPN-1VFR-A400 stały próg regulowany próg stały próg stały czas
RPN-1VFT-A400 stały próg regulowany próg stały próg regulowany czas

Przekaźniki do nadzoru napięcia przeznaczone są do monitorowania napięcia w sieci 3 fazowej. Dla napięcia przemiennego częstotliwość obwodu pomiarowego może zmieniać się w granicach od 48 do 63 Hz. Trzy wykonania z nowej serii RPN-1 V to gwarancja stałego czasu rozłączenia zestyku  w przypadku wystąpienia błędu.  Inna funkcjonalność występuje w przekaźniku RPN-1VFT-A400, gdzie czas ten, w przypadku błędu, jest regulowany od 0 do 10s.

Przekaźniki monitorują podstawowe parametry sieci 3 fazowej: zanik fazy, asymetrię, oraz kolejność faz (przekaźnik RPN-1VF-A400 nie kontroluje kolejności faz). Nadzorowane napięcie jest jednocześnie napięciem zasilania, a obciążenie znamionowe tych przekaźników wynosi 12 A / 250 V AC.

Schemat połączeń przekaźników RPN do kontroli napięciaOpis panelu czołowego RPN do nadzoru napięcia RPN-1VTF-A400

Sprawdź przekaźniki RPN marki Relpol w hurtowni Onninen

Przekaźnik przeciążeniowy