Przydomowa przepompownia ścieków. O jakich przepisach trzeba pamiętać?

Dodano: czwartek, 25.08.2022


Przydomowa przepompownia ścieków to wygodny i oszczędny system odprowadzania nieczystości z obiektów, których nie można przyłączyć do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przymierzasz się do jej montażu? Sprawdź, o czym musisz pamiętać.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest i jak działa przydomowa przepompownia ścieków.
 • O czym pamiętać przed jej montażem.
 • Jakie przepisy regulują jej budowę i użytkowanie.

Jak działa przydomowa przepompownia ścieków?

Przydomowa przepompownia ścieków to samoobsługowy układ odpowiedzialny za transport ścieków sanitarnych z budynku do kanalizacji zbiorczej. Składa się z pokrywy, włazu (dobieranego w zależności od posadowienia terenu) oraz obudowy. Podstawowymi elementami każdej przepompowni są: 

 • Szambo (komora retencyjna) – największy element przepompowni ścieków, na którym opiera się układ tłoczenia. Zbiorniki wykonane są z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie związków chemicznych (zwykle polietylenu wysokiej gęstości PEHD, żywic poliestrowych, żelbetonu B45, polimerobetonu).
 • Zatapialna pompa zanurzeniowa (serce urządzenia) lub ich układ.
 • Kolektor grawitacyjny (doprowadzający),
 • Rurociąg tłoczący ścieki do szamba.

Proces odprowadzania nieczystości z obiektu jest bardzo prosty. Można go opisać w 4 trzech krokach: 

 1. Ścieki z obiektu płyną grawitacyjnie do zbiornika przepompowni znajdującego się w najniższym punkcie instalacji sanitarnej. 
 2. Umieszczona w zbiorniku pompa zanurzeniowa podnosi ścieki na odpowiednią wysokość. 
 3. Gdy zbiornik się wypełni, zamontowany w nim wyłącznik pływakowy, odpowiedzialny za pomiar poziomu ścieków, samodzielnie uruchamia pompę tłoczącą. 
 4. Ścieki płyną rurociągiem wprost do szamba, a cały cykl może rozpocząć się od nowa. 

Sprawdź produkty do przydomowej oczyszczalni ścieków w ofercie Onninen

Przydomowe przepompownie ścieków montuje się tam, gdzie budynku nie da się przyłączyć do miejskiej sieci sanitarnej oraz gdzie zbiornik nie może grawitacyjnie odprowadzać ścieków z obiektu. Przepompownie nie wymagają głębokich wykopów, mogą więc być montowane na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Układ jest wygodny i tani w użytkowaniu. Nowoczesne pompy posiadają mechanizmy rozdrabniające, zapobiegające zjawisku niedrożności.

O czym należy pamiętać przed montażem przydomowej oczyszczalni ścieków?

Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków powinny poprzedzać analizy związane z potrzebami użytkowników, czyli m.in.:

 • miejscem montażu pompy,
 • mocą i pojemnością pompy,
 • rodzajem obudowy (wewnątrz lub na zewnątrz budynku; pompa wolnostojąca; do montażu w płycie podłogowej lub gruncie).

W tym artykule wychodzimy jednak z założenia, że podobne etapy (przynajmniej w większość) masz już za sobą. Skupimy się więc na formalnościach i przepisach dotyczących montażu oraz użytkowania systemu.

Przydomowe przepompownie ścieków – najważniejsze przepisy

Przydomowa oczyszczalnia ściekówAktem normatywnym, regulującym przepisy związane z budową i użytkowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Część wymagań określają także: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a także kilka rozporządzeń branżowych.

Nie będziemy tutaj przytaczać obszernej treści tych dokumentów. Przybliżymy jednak najważniejsze kwestie związane z:

 • niezbędnymi czynnościami do wykonania przed budową przepompowni,
 • minimalnymi odległościami od jej elementów,
 • wprowadzaniem oczyszczonych ścieków do środowiska.

Zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa Budowlanego, by zamontować przydomową przepompownię ścieków o wydajności 7,5 m3/d na dobę (lub zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3/d), wystarczy zgłoszenie do starostwa powiatowego. Trzeba też tam dostarczyć:

 • dokument potwierdzający prawo własności działki, 
 • szkic projektowy, 
 • mapę wskazującą lokalizację oczyszczalni. 

Jeśli w ciągu 21 dni urząd nie wyrazi sprzeciwu, można przystąpić do robót. Prace mogą trwać do 2 lat i powinny zakończyć się w momencie zasiedlenia domu.

Od 28 czerwca 2015 roku przepompownie ścieków o wydajności do 7,5 m3/d mogą obsługiwać kilka domów jednorodzinnych. Jeśli jednak oczyszczalnia ma być wydajniejsza, formalności będzie więcej, ponieważ montaż takiej instalacji wymaga pozwolenia.

Nim zaczniesz się o nie ubiegać, sprawdź Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli działka może zostać przyłączona do sieci kanalizacyjnej, wówczas nie otrzymasz pozwolenia na budowę oczyszczalni.

Pamiętaj też, że gdy już je dostaniesz, Twoja instalacja będzie musiała spełniać szereg określonych przepisów związanych z jej legalną budową oraz użytkowaniem. 

Montaż przydomowej przepompowni ścieków – przepisy i zasady eksploatacji

Zgodnie z prawem instalacja musi być oddalona od budynku mieszkalnego i innych gospodarstw domowych tak, by minimalna odległość od jego drzwi i okien wynosiła 5 m. Jeśli na działce znajduje się studnia wody pitnej (studnia wodociągowa), to korpus zbiornika musi być od niej oddalony co najmniej o 15 m, natomiast miejsce odprowadzania ścieków i ich rozsączania – o minimum 30 m. Odległości te dotyczą wszystkich studni wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi. Chodzi więc zarówno o te na działce, gdzie zlokalizowana będzie oczyszczalnia, jak i te na działkach sąsiednich.

Inne minimalne odległości umieszczania elementów instalacji dotyczą:

 • drzew i innych roślin z rozbudowanym systemem korzeniowym – minimum 3 metry,
 • granicy działki, drogi i ciągu pieszego – min. 2 metry,
 • wodociągu – min. 1,5 m,
 • przyłącza gazowego – zwykle min 1,5, choć dopuszczalny zakres, zależny od daty wybudowania przyłącza, wynosi 0,5–3,0 m,
 • kabli telefonicznych – min. 1 m,
 • kabli elektrycznych – min. 0,8 m.

Sprawdź produkty do przydomowej oczyszczalni ścieków w ofercie Onninen

Ponadto zbiornik przepompowni ścieków powinien być zlokalizowany tak, by możliwy był okresowy dojazd wozu asenizacyjnego, który opróżni konstrukcję. Gdy okazuje się to niemożliwe, alternatywą jest wyposażenie zbiornika w króciec ssawny ze złączem typu strażackiego. Dzięki temu pojazd opróżni pojemnik bez konieczności dojazdu.

Jeśli istnieje ryzyko, że przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie generowała szereg nieprzyjemnych zapachów (jest on wynikiem beztlenowych procesów oczyszczania ścieków), warto zlokalizować ją z dala od miejsc przeznaczonych na rekreację. Gdy jest to utrudnione, rozważ wyposażenie układu w filtry antyodorowe lub montaż hybrydowej oczyszczalni biologicznej

Kolejną istotną kwestią jest odprowadzanie ścieków oczyszczonych. Można to robić do gruntu będący własnością wprowadzającego (np. za pośrednictwem studni chłonnej i rur drenarskich). Trzeba przy tym spełniać następujące warunki:

 • ilość ścieków nie może przekraczać 5 m³ na dobę,
 • oczyszczanie ścieków powinno skutkować redukcją zanieczyszczeń wynoszącą co najmniej 20% dla parametru BZT5 (pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) oraz minimum 50% dla zawartości zawiesin ogólnych,
 • miejsce odprowadzania ścieków musi oddzielać warstwa gruntu o miąższości min. 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodnonośnego wód podziemnych (jest to warunek bezwzględny).

Przydomowa oczyszczalnia ściekówDrugą metodą jest odprowadzanie ścieków bezpośrednio do cieków wodnych. Wymaga to jednak pozwolenia wodnoprawnego. Dokument określa spodziewane parametry oczyszczonych ścieków, ich objętość oraz sposób odprowadzania w okresie 12 miesięcy. Precyzuje również, z jaką częstotliwością należy je badać. Pozwolenie uzyskuje się maksymalnie na 10 lat.

Budowa przydomowej przepompowni ścieków z Onninen

Wiesz już, na co zwrócić uwagę przed budową przydomowej przepompowni. Szeroki asortyment urządzeń znajdziesz w hurtowni hydraulicznej Onninen. Wśród popularnych rozwiązań są m.in.:

Sprawdź naszą ofertę i wybierz rozwiązanie dedykowane Twoim potrzebom!

Sprawdź produkty do przydomowej oczyszczalni ścieków w ofercie Onninen